ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Bērniņš ienācis pasaulē

29.03.2008.

Bērniņš ienācis pasaulē

Bērniņš ienācis pasaulē
Un maza zvaigznīte iedegas.

     /Kornēlija Apškrūma/

2008.gada 29.martā Alojas kultūras namā notika svinīgs sarīkojums, kurā alojiešu vidū uzņēma 12 jaundzimušos.


Sarīkojumu vadīja Alojas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Lāčauniece


Sarīkojuma dalībniekus ar dziesmām sveica Alojas kultūras nama bērnu vokālais ansamblis „Asniņi”, vadītāja Maruta Gaugere


Prieku par jaunajiem alojiešiem izteica Alojas pilsētas domes priekšsēdētājs Aloizs Koļesņikovs


Svecīti savai pirmdzimtajai Viktorijai aizdedza vecāki Aivars un Ērika Dzeņi


Dzīpariņu gobelēnā ieauda Helēnas vecāki Mareks un Inga Možvillo


Edmundu Pārupu lielajai dzīvei iešūpoja vecāki Dina un Oļegs


Savs dzīpariņš gobelēnā arī Aijas un Ingus meitiņai Esterei


Vanesu Celmu un māmiņu Andru iešūpo tētis Māris


Svecīti iededz Rinalda māmiņa Maira Dāvidsone


Bernhardu ģimenē sagaidīta māsiņa Enija


Mazo Mārtiņu un māmiņu Sanitu šūpo tētis Ojārs Volkovs


Maiļa Jurjeviča aizdedz svecīti meitiņai Klērai


Vecvecāki Nellija un Andrejs Hansoni lepni par mazmeitiņu Martu


Rūtas vecāki Ina un Andis Šternfeldi ar dzeltenu dzīpariņu ieauž meitai gaišu dzīves ceļu


Alojas pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” vadītāja Maija Šembele bērnu vecākiem dāvināja mīlestības likumus – bērnu lūgumus, ieteikumus bērnu audzināšanā


Alojas Ausekļa vidusskolas direktore Inese Bite aicināja saudzēt un lolot mazuļus tāpat, kā viņas dāvinātās puķuzirņu sēklas


Palīdzēt attīstīt bērnu mākslinieciskos talantus gatavi Alojas mūzikas un mākslas skolas pedagogi. Cik tas svarīgi ikvienam, apiecināja skolas audzēkņi Barbara Vītola, Lelde Liepiņa un Artis Kagainis


No 2007.gada oktobra līdz 2008. gada martam dzimušie alojieši kopā ar vecākiem ģimenes bildē

Paldies par muzikālu sveicienu Alojas mūzikas skolas ģitāristiem un pasniedzējam Aleksandram Jasjukēvičam un koklētājai Ramona Dūrenai!Reportāžu sagatavoja Ineta Laizāne
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________