ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Deju kolektīvs Rasa

05.01.2008.

Deju kolektīva RASA jauno gadu iesāk dejā


2008.gada 5.janvārī dejotājas uzstājās atpūtas vakarā Staiceles kultūras namā.
(foto no www.staicelesnovads.lv/2007_2012/ - Ieva Drone)


RASAS dejas solis iepriecināja staiceliešus.
(foto no www.staicelesnovads.lv/2007_2012/ - Ieva Drone)

Nākamājā dienā, 2008.gada 6.janvārī, Alojas kultūras nama senioru deju kolektīvs RASA piedalījās Latvijas Senioru deju apvienības grupu Ziemas koncertā – Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē.


Pie eglītes dejo RASA


Starp Latvijas senioru deju kopu vadītājiem alojiete Velta Cimmere, trešā no kreisās
(foto no www.lsda.lv )

Vēlēsim RASAS dejotājām tikpat aktīvu visu 2008.gadu!Reportāžu sagatavoja Ineta Laizāne,
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________