ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> "Muzikālā advente" 3.koncerts

16.12.2007.

Muzikāla gada nogale Alojā

Alojas kultūras namā koncertu cikla „Muzikālā Advente” trešajā koncertā muzicēja Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, absolventi un viesi no Limbažu Mūzikas skolas.


Jauno mūziķu sniegums bija ieinteresējis daudzus alojiešus


Dzied mūzikas skolas koris, vadītāja Anita Āriņa


Muzicē Limbažu Mūzikas skolas akordeonistu ansamblis, pedagoģes Indra Zepa un Saulcerīte Kārkliņa


Dzied mūzikas skolas absolvente Signe Laizāne, pedagoģe Aira Rūrāne


Koklētāju ansamblis - Dana Silāja, Beāte Vītiņa, Elīza Cepurniece, pedagoģe Agnese Irkle


Klavieru solo izpilda Arta Bārda (pirmā uzstāšanās!), pedagoģe Olga Ābele


Ģitāru trio – Santa un Oskars Okmaņi, pedagogs Aleksandrs Jasjukēvičs


Kristīne Ābele, Liene Liepiņa un Monta Vieha, pedagoģe Anita Āriņa


Luīze Mīkstā (Limbažu MS)


Trombona solo Artis Vieha, pedagogs Jānis Ansons


Saksofonu trio – Alvis Lapiņš, Diāna Miezīte, Lelde Liepiņa


Flautu duets – Kristīne Ābele, Santa Baumane


Elita Celitāne (Limbažu MS)


Līvija Barisa (Limbažu MS)


Mārtiņš K. (Limbažu MS)


Pūšamo instrumentu ansamblis – Artis Vieha, Kārlis Mētriņš, Modris Golubovs, Kristaps Kaļva.
pedagogs Jānis Ansons


Dzied skolas absolvente Eva Baumane (A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola)


Koncertu vadīja skolas direktore Laila UlmaneReportāžu sagatavoja Ineta Laizāne,
Foto Andrejs Sņeško, Imants Klīdzējs
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________