ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Grāmatas atvēršanas svētki

09.11.2007.

Alojiešu dāvana Latvijai 89. gadskārtā - grāmata "Indriķis Zīle un Dziesmu svētku sudraba lira"
 
     2007.gada 17.novembrī Alojas kultūras namā pulcējās alojieši un viesi, lai būtu klāt svinīgajā brīdī, kad mūsu valsts dzimšanas dienas priekšvakarā tika atvērta grāmata „Indriķis Zīle un Dziesmu svētku sudraba lira”. Tā ir alojiešu dāvana Latvijai dzimšanas dienā.


Pirms grāmatas atvēršanas ceremonijas katrs saņēma Latvijas valsts karodziņu, lai svētku sajūtu aiznestu arī mājās.


Grāmatas atvēršanas brīdī Alojas kultūras nama skatuvi rotāja dziesmu svētku „Līgo” karogs, kuru zālē svinīgi ienesa vīru kora „Imanta” pārstāvis.


Klātesošos svētkos sveica Alojas pilsētas domes priekšsēdētājs Aloizs Koļesņikovs.


Vīru koris „Imanta” no Valmieras speciāli koncertam Alojā bija iestudējis trīs Indriķa Zīles tautas dziesmu apdares.


Par alojiešu paveikto Indriķa Zīles piemiņas saglabāšanā stāsta muzeja vadītāja Rasma Līsmane. Viņas apkopotā informācija par I.Zīli sastāda nozīmīgu grāmatas daļu.


Pateicību alojiešiem Indriķa Zīles dzimtas vārdā izteica Daina Gavare, kas ir arī jaunās grāmatas galvenā redaktore.


Nozīmīgu darbu grāmatas tapšanā ieguldījusi Alojas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Frīdenfelde. Viņa ir viena no grāmatas autorēm.


Alojas kultūras nama jauktā kora „Ale” diriģents Aivars Tomiņš apliecināja, cik svarīgs latviešu kordziedāšanas vēsturē ir Indriķa Zīles devums un izteica cerību, ka nākotnē no Alojas puses nāks vēl kāds slavens diriģents.


Alojas korim goda lieta ir dziedāt novadnieka Indriķa Zīles tautas dziesmu apdares.


Izdevniecības „Poligrāfijas Infocentrs” direktore Dagnija Vanaga pastāstīja, ka sadarbība ar Alojas pilsētas domi grāmatas tapšanā bijusi ļoti veiksmīga.


A.Koļesņikovs sveica grāmatas autori Ilzi Gavari, kas ir arī I.Zīles pēctece.


Aizkustinošs bija brīdis, kad sveicienus alojiešiem nodeva Aija Landore un Tīna Kohvere no Tartu. Aija ar ģimeni rūpējas, lai I,.Zīles kapavieta Raadi kapsētā Tartu tiktu pienācīgi sakopta, savukārt Tīna allaž gādā, lai mūsu viesošanās Tartu būtu interesantas un veiksmīgas.


Sarīkojuma vadītāja Ineta Laizāne viešņām no Igaunijas lūdza 18.novembrī rotāt I.Zīles kapu ar ziedu sveicienu no Alojas.


Sarīkojuma noslēgumā vīru koris „Imanta”, Valmieras mūzikas skolas meiteņu koris un alojiešu „Ale” emocionāli nodziedāja Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes dziesmu „Trīs zvaigznes”.


Viesu koru diriģente Irēna Zelča kā pateicību par aizrautīgo un kvalitatīvo sniegumu saņēma ziedus un grāmatu „Indriķis Zīle un Dziesmu svētku sudraba lira”.


Kopīga dziesmā „Pūt.vējiņi” vienojās Indriķa Zīles dzimta un grāmatas autori.


Dziedātājiem piebalsoja arī pilsētas domes priekšsēdētājs Aloizs Koļesņikovs (pēdējā rindā vidū).


Indriķa Zīles dzimtas jaunākie pārstāvji – nākošie kora dziedātāji.Reportāžu sagatavoja Ineta Laizāne,
I.Neimanes fotogrāfijas.
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________