ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> "Alojas novada attīstība" iekārto telpas

01.11.2007.

Oktobrī biedrības „Alojas novada attīstība” biedri un brīvprātīgie iekārtoja biedrības telpu Alojā Rīgas ielā 4.
 
Kopš biedrības „Alojas novada attīsitība”dibināšanas 2003.gadā tās juridiskā adrese de jure bija Rīgas ielā 4. Šoruden tā ir jau de fakto. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta atbalstītā projekta „Biedrības Alojas novada attīstība administratīvās kapacitātes stiprināšana” realizēšanai biedrība saņēma Ls 3685.

Viena no projekta aktivitātēm ir biedrības telpas iekārtošana.Alojas pilsētas dome iznomāja biedrībai telpu Dienas centra 2.stāvā 16 m2 platībā. Par projekta līdzekļiem iegādājāmies mēbeles un biroja tehniku. Domājot par to, lai nevalstiskās organizācijas Alojā būtu stipras un veidotos jaunas, šī telpa tiks piedāvāta kā administratīvā atbalsta punkts ikvienai sabiedriskajai organizācijai Alojā. Mūsu sadarbības partneriem būs iespēja izmantot internetu, telefonu un faksu, kā arī kopēšanu.

Paldies biedrības biedriem un brīvprātīgajiem par darbu telpas iekārtošanā!


Biedrības biedri Aldis Pinka ( no kreisās),Ineta Laizāne un Arnolds Gaugers montēja jaunās mēbeles.


Darbs nebija no vienkāršajiem, nācās likt galvas kopā, lai panāktu vajadzīgo rezultātu.


Biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Možvillo vada darba procesu, bet valdes locekle Inga Mauriņa –Kaļva tikmēr strādā ar āmuru. Mūsu biedrībā tiek ievērota dzimumu līdztiesība.


Pie šī loga tiks izvietota biedrības aktuālākā informācija.


Pulkā darbs sokas raitāk! Mēbeles no Valmieras palīdzēja atvest brīvprātīgais Juris Kaļva (otrais no kreisās).


Brīvprātīgais Guntis Laizāns (no kreisās) un Valdis Možvillo pieliek punktu telpas iekārtošanas darbiem.

Liekas, ka viss paveikts godam!

Ja arī Tu vēlies kļūt par biedrības biedru vai brīvprātīgo, zvani - 29107600 Mārim vai raksti - anfonds@inbox.lv

Tiksimies telpas atklāšanas svētkos 2007.gada 18.novembrī !Reportāžu sagatavoja Ineta Laizāne,
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________