ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Alojas novada attīstība

28.10.2007.

2007.gada 28.oktobrī biedrība „Alojas novada attīstība” Brīvzemnieku mācību un veselības centrā organizēja Braslavas, Brīvzemnieku un Alojas nevalstisko organizāciju pieredzes apmaiņas semināru

Seminārs ir viena no Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta atbalstītā projekta „Biedrības Alojas novada attīstība administratīvās kapacitātes stiprināšana” aktivitātēm. Alojiešu aicinājumam atsaucās 17 dalībnieki, kas pārstāvēja astoņas nevalstiskās organizācijas. Četrās stundās organizāciju pārstāvji stāstīja par savu pieredzi, apmainījās ar jaunāko informāciju par projektu aktivitātēm un pasākumiem.Semināra noslēgumā izveidoja darba grupu, kura, pamatojoties uz priekšlikumiem, sagatavos sadarbības stratēģiju turpmākajiem gadiem.


No kreisās: Juris Vladimirovs ( mednieku kolektīvs „Brīvzemnieki”),Jānis Velbergs, Ilga Kalniete, Sarmīte Vēvere (pensionāru klubs „Vecie ozoli”), Ilona Dārziņa (lauku sieviešu klubs „Naktsvijoles”)


Ideju un domu apmiņa notika draudzīgā gaisotnē un par daudzām lietām dalībniekiem bija vienots viedoklis.


No kreisās: Ineta Ādamsone (Braslabas „Piena klubiņš”),Ligita Jenča ( biedrība „Vilzene”, Skaidrīte Jenča (Alojas pensionāru padome), Māris Možvillo, Inga mauriņa-Kaļva (biedrība „Alojas novada attīstība”)


Lauku sieviešu kluba „Naktsvijoles” dalībnieces ( no kreisās) :Ziedīte Jirgensone,Maija Martinova un Hedviga Āboltiņa


Sarunas nepārtrūka arī atpūtas pauzē.Reportāžu sagatavoja I.Laizāne
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________