ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Koris Ale Secē

28.08.2007.

Koris Ale 1. Staurptaustiskajā koru festifālā "Mūzikas iedvesmas lauks" Secē

2007.gada 28.jūlijā Secē notika 1.Staurptaustiskais koru festifāls "Mūzikas iedvesmas lauks", kurā piedalījās Alojas kultūras nama jauktais koris Ale.


Vēl ceļā


Lai nokļūtu koncerta vietā, katram korim bija jānopin vītne, jānodzied mīļākā dziesma,
jāizdejo dažādu deju soļi un jāveic vairāki veiklības vingrinājumi.


Kopīgā kora vītnes pīšana.


Balsu iemēģināšana pie Dieva auss.


Žūrija, kura klausījās dziesmā.


Dieva ausī visi kora Ale dalībnieki.


Iemēģinot dažādu tautu dejas soļus.


Polka.


Galops.
Sirtaki.


Baļķa mešana uz pulksten 12.


Torņa celšana.
Ripu ripināšana.


Žūrijas vērtējums.


Noslēguma koncertā.
 

Reportāžu sagatavoja Ineta Laizāne
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________