ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Sarkanais krusts

29.06.2007.

Latvijas Sarkanā Krusta Alojas nodaļai sava telpa

     2007.gada 29.jūnijā Alojas pašvaldības Dienas centra (Rīgas ielā 4) 2.stāvā tika atklāta Latvijas Sarkanā Krusta biedrības Alojas nodaļas telpa. Telpu Sarkanā Krusta Alojas nodaļas biedriem pēc viņu lūguma piešķīra Alojas pilsētas dome.
     Sarkanā Krusta Alojas nodaļā, kuru jau desmito gadu vada Nijone Gaugere, ir 34 biedri, no kuriem īpaši aktīvi darbojas: Biruta Froša, Rasma Bole un Vera Grāvīte. Saimnieciskās lietās nozīmīgu palīdzību sniedz Valdis Gaugers.
     Telpas atklājot Nijone Gaugere pateicās Alojas pašvaldības vadītājam Aloizam Koļesņikovam par sapratni un atsaucību piešķirot telpu. Par finasiālo atbalstu telpas iekārtošanā pateicību saņēma Latvijas Sarkanā Krusta Limbažu rajona komitejas vadītāja Sandra Našeniece.
     Plānots, ka apmeklētājus Sarkanā Krusta telpā pieņems vienu dienu nedēļā divas stundas. Būs iespēja izmērīt asinspiedienu, sociāli mazaizsargātiem cilvēkiem izsniegs ziedotos bezrecepšu medikamentus. Apmeklētāju pieņemšanu Nijone Gaugere uzticēs Birutai Frošai.
     Sarkanā Krusta Alojas nodaļas biedrus un vadītāju priecīgajā notikumā sveica kolēģi no Staiceles pašvaldības, ģimenes ārstes E.Šķirmante un M.Rācene, Alojas veselības centra direktore Z.Briede, Alojas kultūras nama direktore I.Laizāne un citi. Inese Lāčauniece solīja Alojas nodaļas vajadzībām dāvināt asinspiediena mērīšanas aparātu. Ikvienam no mums ir iespēja ziedot nepieciešamās lietas, ziedot savu laiku kā brīvprātīgajam vai iestāties Latvijas Sarkanā Krusta biedrībā.
Jaunā telpa


Nijone Gaugere pateicas visiem, kas snieguši atbalstu Sarkanā Krusta Alojas nodaļai.


Telpas atklāšanas brīdī Sarkanā Krusta Alojas nodaļas biedriem netrūka apsveicēju


Priecīgas ir Sarkanā Krusta Alojas nodaļas biedres


Nijoni Gaugeri sveic Latvijas Sarkanā Krusta Limbažu rajona komitejas vadītāja Sandra Našeniece atzīstot, ka Nijone ir daudz panākusi strādājot nodaļas vadītājas amatā, pati pilnveidojusies un izaugusi kā personība, popularizējot Alojas vārdu arī starptautiski.


Alojas veselības aprūpes centra direktore Zaiga Briede dāvināja Sarkanā Krusta Alojas nodaļai pulksteni, vēlot neapstāties darbībā un pulcināt jaunus biedrus. Atzinīgus vārdus viņa teica arī Sandrai Našeniecei par līdzšinējo sadarbību.


Staiceles kolēģu sveiciens un laba vēlējumi


Sarkanā Krusta biedru pūles novērtē arī ģimenes ārstes Maija Rācene un Elita Šķirmante


Alojas kultūras nama direktore I.Laizāne izsaka gatavību turpināt sadarbību ar Sarkanā Krusta Alojas nodaļu Donoru dienu organizēšanā un citos projektos.


Alojas nodaļas aktīvistes Biruta Froša un Vera Grāvīte sveic vadītāju Nijoni Gaugeri
Reportāžu sagatavoja Ineta Laizāne, Ingas Neimanes foto.
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________