ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Alojas MMS izlaidums

02.06.2007.

Alojas Mūzikas un mākslas skolas izlaidums

2007.gada 2.jūnijā Alojas kultūras namā


Mūzikas un mākslas skolas 13.izlaiduma absolventi


Absolventus sveic pirmās klases audzēknis Gusts Roļskijs un pedagogs Aleksandrs Jasjukēvičs


Mākslas nodaļas sagatavošanas klases audzēkņu apsveikums

Mūzikas klases absolventi sniedza koncertu izlaiduma viesiem.


Jānis Vītols


Santa Baumane


Laine Liepiņa


Kristaps Kaļva


Dzied Mūzikas un mākslas skolas koris Dainas Mūrnieces vadībā.


Savu audzēkni - Kristiānu Arnavu sveic mākslas pedagoģe Irēna Graviņa


Muzicē kokļu ansamblis skolotājas Agneses Irkles vadībā


Mākslas skolotājs Imants Klīdzējs pasniedz skolas beigšanas apliecības savām audzēknēm – Leldei Dāvidai un Ievai Kļaviņai


Ansamblī muzicē klavieru klases audzēkne Marta Graviņa un viņas skolotāja Daina Grīnberga


Mākslas skolotāja Inese Mētriņa ar audzēknēm Rūtu Lūci un Signi Šķepasti


Flautu duets – Santa Baumane un Kristīne Ābele (šis foto pilnā izmērā >>)


Mākslas skolotājas Tamāras Klīdzējas audzēkņus – Lauru Kļaviņu un Edgaru Straumi sveic Imants Klīdzējs


Klavieru ansamblis – Madara Golubova un Mārtiņš Apsītis


Klavieru klases absolventi Antu Bērziņu sveic skolotāja Daina Grīnberga


Saksofonu trio – Alvis Apiņš, Diāna Miezīte, Lelde Liepiņa


Klavieru klases absolventi Laini Liepiņu sveic skolotāja Olga Ābele


Pūšamo instrumentu ansamblis (no labās) Kristaps Kaļva, Modris Golubovs Kārlis Mētriņš, Artis Vieha.


Flautas klases absolventus – Santu Baumani un Jāni Vītolu sveic viņu skolotāja Laila Ulmane


Absolventu apsveikumam muzicē Ramona Dūrena


Skolas beigšanas apliecību trompetes klases absolventam Kristapam Kaļvam pasniedz skolotājs Jānis Ansons


Visiem patīkamu atpūtu vasarā vēl Alojas Mūzikas un mākslas skolas direktore Laila Ulmane un aicina uz atkalredzēšanos jaunajā mācību gadā


Absolventu pateicības ziedi skolotājiem


Smaidīgie skolas absolventi ...


1.rindā no kreisās : Kristaps Kaļva, Edgars Straume, Laine Liepiņa, Laila Ulmane, Santa Baumane, Anta Bērziņa, Jānis Vītols, Irēna Graviņa.
2.rindā no kreisās: Jānis Ansons, Tamāra Klīdzēja, Ieva Kļaviņa, Rūta Lūce, Signe Šķepaste, Laura Kļaviņa, Lelde Dāvida, Olga Ābele, Inese Mētriņa.
3.rindā no kreisās: Liene Vildere, Ginta Arbidāne, Agnese Irkle, Daina Grīnberga.
Sēž - Imants Klīdzējs.Andreja Sņeško foto,reportāžu sagatavoja I.Laizāne
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________