ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Dienas centrs

16.06.2007.

Alojā Dienas centrs

     Piektdien, 1. jūnijā, plkst.10.00 Alojā durvis vēra Dienas centrs. Tas atrodas bijušā Alojas universālveikala telpās, otrajā stāvā, Rīgas ielā 4. Te ikviens var saturīgi pavadīt brīvo laiku - sagatavot mājas darbus, izmantot internetu, skatīties televizoru, klausīties mūziku vai spēlēt dažādas spēles.

     Dienas centra darba laiks: otrdienās, ceturtdienās un sestdienās no 10:00 - 18:00,
trešdienās, piektdienās no 14:00 - 22:00, brīvdienas – pirmdienas, svētdienas.

     Centru bez maksas var apmeklēt jebkurš Alojas pilsētas ar lauku teritoriju iedzīvotājs – nav noteikti nekādi vecuma vai ģimenes materiālā stāvokļa ierobežojumi.

     Dienas centru, kas izvietots plašajās telpās, bija iespējams iekārtot, pagaidām, pateicoties Alojas pilsētas domei un tās piešķirtajiem līdzekļiem, par kuriem tika veikts neliels kosmētiskais remonts, pieslēgta apkure, iegādātas mēbeles, nedaudz inventārs – rotaļlietas bērnu rotaļu stūrītim, daudz dažādas galda spēles, mūzikas centrs un citas nepieciešamas lietas. Kā arī jāsaka paldies Inai Stankaničai un Dzintrai Kopančukai par dāvinātajiem līdzekļiem.

     Ir ierīkots bērnu rotaļu stūrītis – skaists liels paklājs ar rotaļlietām, spēlēm un bumbām. Esmu dzirdējusi jautājumus - Vai varēšu tur atstāt paspēlēties savu bērniņu? Atbilde diemžēl ir – Nē! Var nākt ar mammām, tētiem, omēm, brāļiem, māsām, aukļiem, bet bērniņš būs jāpieskata pašiem. Tas dažādu apsvērumu, prasību, likumu un noteikumu dēļ. Jau pirmajās dienās redzu, ka rotaļu stūrīti nesmādē arī lielāki bērni un pat palaidņi, kas diemžēl rotaļlietas arī sabojā. Tādēļ lūdzu ar bērniem mājās pārrunāt lietas, kā jāuzvedas šāda veida iestādēs un, ka koplietojamās mantas ir jāsaudzē. Šajā sakarā arī vēlos aicināt visus, kam mājās ir rotaļlietas, spēles, kuras netiek izmantotas varētu nest un ziedot Dienas centram.

     Tāpat mājvietu radušas jau divas sabiedriskās organizācijas - Sarkanais Krusts un Alojas pensionāru apvienība. Sarkanais Krusts ir ieņēmuši vienu no mazajām otrā stāva telpiņām, bet pensionāru apvienība izmanto lielās, plašās telpas sanāksmju rīkošanai katra mēneša otrās un ceturtās nedēļas trešdienās.

     Pagaidām klusums ir no jauniešu puses... Bet ceru, kad zaļā gaisma tiks dota arī jaunieši sekos pensionāru piemēram un savā aktīvajā darbībā nepadosies... un kas zina, varbūt mums pievienosies vēl viena sabiedriska organizācija. Lai gan jāsaka liels paldies Alojas Ausekļa vidusskolas skolēniem, kas projektu nedēļas ietvaros strādāja Dienas centrā, anketēja cilvēkus, apkopoja darba rezultātus (ar rezultātiem iespējams iepazīties Dienas centrā) un palīdzēja man uzpost telpas, kā arī oriģināli noformēt logus.

     Ir atvēlēta telpa un ierīkots lietoto apģērbu un apavu maiņas punkts. Ja kādam mājās ir lieki, bet tīri un nesaplēsti apģērbi vai apavi, laipni aicināti tos nest uz Dienas centra maiņas punktu. Arī, ja kādam ir nepieciešamība pēc apģērba vai apaviem, lūdzu, griezties Dienas centrā vai Alojas pilsētas domes sociālās palīdzības dienestā.

     Viena telpa ir paredzēta austuves izveidošanai, tikai diemžēl dažādu apstākļu dēļ vēl nav atvestas un uzstādītas stelles... telpas ir atremontētas, gaišas un cerams, ka tuvākajā laikā jau varēs uzsākt savu darbu arī aušanas pulciņš.

     Par cita veida pasākumiem, nodarbībām un pulciņiem ir nepieciešama aktivitāte no iedzīvotāju puses – darboties un strādāt griboši entuziasti, ar kuru līdzdalību mēs varētu veidot interesantāku, aktīvāku un saturīgāku savu, bērnu un pārējo iedzīvotāju ikdienu un brīvo laiku. Tādēļ noteikti gaidu vēlmes, ierosinājumus un priekšlikumus Dienas centra darbības pilnveidošanai.

     Centra turpmākajā darbībā un attīstībā aicināti piedalīties visi Alojas un tās lauku teritorijas iedzīvotāji.

Uz tikšanos Dienas centrā!!!
Alojas Dienas centra vadītāja,
Liene Čečiņa 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________