ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Pensionāri Staicelē

21.05.2007.

Alojas pensionāru delegācija ciemojas Staicelē

21. maijā Alojas sociālās aprūpes un pensionāru delegācija viesojās kaimiņu pilsētā Staicelē.

Stāsta Staiceles pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs:

     „Domubiedru grupa iepazinās ar Staiceles pensionāru biedrības Staiceles seniori dibināšanas gaitu un darbību, viņu mērķis arī Alojā dibināt šādu biedrību. Ciemiņus ar Staiceles Dienas aprūpes centra telpām iepazīstināja vadītāja Laila Līsmane, bet par sociālām problēmām Staicelē stāstīja Liene Vinogradova. Viesi apmeklēja Lībiešu muzeju Pivälind , mākslas austuvi, kur viņus laipni sagaidīja Malda Balode un Velta Kīne. Alojieši pabija pilsētas bibliotēkā, kur vadītāja Anita Strokša iepazīstināja ar panākto dažādu projektu īstenošanā. Viesi kopā ar Ainu Bergu un Jāni Treiju nobaudīja ciemiņu atnesto gardo kliņģeri un kopīgi pārsprieda sociālās un pensionāru problēmas, kā arī iespējas sadarboties.
     Par Staiceles sakoptību visi priecājās. Alojieši arī sapņo par Dienas aprūpes centru, taču ar katru gadu būvniecības izmaksas pieaug, naudas trūkst un lietas uz priekšu nevirzās tik ātri kā gribētos.”Sagatavoja Ieva Drone
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________