ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Alojieši Tartu

19.05.2007.

Alojieši viesojas Tartu Indriķa Zīles dzimšanas dienā

2007.gada 19.maijā novadnieka , Dziesmu svētku virsdiriģenta Indriķa Zīles dzimšanas dienā uz Tartu pilsētu Igaunijā devās alojiešu delegācija, kuras sastāvā bija muzeja vadītāja Rasma Līsmane, kordiriģente Māra Skride, jauktais koris Ale un diriģents Aivars Tomiņš, mūzikas skolas audzēkņi Ramoan Dūrena un Artis Vieha.


Gaidot tikšanos ar gidi, koris izmantoja laiku lietderīgi – Tartu parkā mēģinot koncerta programmu.


Pie Raadi kapsētas mūs sagaidīja Aija Landore. Viņa dzīvo Tartu un kopā ar savu ģimeni rūpējas par Indriķa Zīles kapa kopšanu.


Alojieši I.Zīlem dzimšanas dienā atveda ziedus no dzimtās puses.


Par alojiešu gaitām Tartu rūpējās gide Tīna Kohvere (Tiina Kohver).Fotogrāfijā - pirmā no labās.


Kora Ale diriģents Aivars Tomiņš stāsta, cik nozīmīgs ir Indriķa Zīles devums latviešu koru kultūrā.


Kaopsētā koris Ale dziedāja latviešu tautas dziesmu Krauklīts sēž ozolā. Viņiem piebalsoja I.Zīles dzimtas pārstāvji – (no kreisās: Daina Gavare, Aina Beināre).


Indriķa Zīles kaps Raadi kapsētā Tartu.


Ales koncerta afiša Jāņa baznīcā Tartu vecpilsētā. Koncertu finansiāli atbalstīja Tartu apriņķa administrācija.


Jāņa baznīcas altāris.


Baznīcā dzied jauktais koris Ale.


Muzicē Ramona Dūrena.


Trombona solo Artis Vieha.

13
Ar emocionālu skaņdarba Ave Maria izpildījumu visus pārsteidza Aivars Tomiņš


Mirklis koncertā.


Kora dziedātāji un diriģents pēc koncerta.


Piemiņas akmens igauņu kordiriģentei Mīnai Hjarmai Korvekulā (Tartu apriņķis)


Alojieši nolika ziedus pie piemiņas akmens un nodziedāja Pūt, vējiņi.


Diriģē Māra Skride.


Brauciena noslēgumā Korvekulas pamatskolā alojiešu delegācija kopā ar I.Zīles dzimtas pārstāvjiem apsprieda tālāko sadarbību.(No kreisās: Daina Gavare, Jānis Gavars un I.Zīles mazmazmeita Aina Beināre).
2007.gada 17.novembrī Alojā atvērsim grāmatu par Indriķi Zīli, 25.novembrī grāmatu prezentēsim Rīgas Latviešu biedrībā, bet pavasarī atkal ceļš vedīs uz Tartu.


Par alojiešu drošu braucienu uz Tartu gādāja pašvaldības autobusa vadītājs Modris Dūrens.


Līdz ar saulrietu atkal uz Latvijas zemes.


Reportāžu sagatavoja Ineta Laizāne.
Rasmas Līsmanes un Arta Viehas foto.
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________