ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Alojas prezentācija

29.04.2007.

Alojas pašvaldības prezentācija Limbažos

2007.gada 29.aprīlī Limbažu rajona padomes zālē notika Limbažu rajona 40.gadadienai veltīta Alojas pašvaldības prezentācija.


Apmeklētājus sagaidīja Alojas mūzikas un mākslas skolas pūšamo instrumentu ansamblis Jāņa Ansona vadībā.

Alojieši izstādē demonstrēja Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbus, Alojas Ausekļa vidusskolas skolēnu izstrādātos zinātniski pētnieciskos darbus, floristes Ievas Prauliņas kolāžas un dekoru.


Pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” skolotāju darbu ekspozīcija.


Aleksandra Jasjukēviča dziesmas dziedāja māsas Antra un Vēsma Ozolas.


Skatītāji ar interesi vēroja notiekošo.


Alojas pilsētas domes priekšsēdētājs Aloizs Koļesņikovs sniedza ieskatu Alojas pašvaldības dzīvē.


Prezentāciju vadīja skolotājs Paulis Apsītis un SIA „Aloja -Starkelsen” Kartupeļu vīriņš.


Par pareizu atbildi uz Alojas muzeja vadītājas Rasmas Līsmanes sagatavotajiem jautājumiem par Aloju skatītāji saņēma SIA ”Aloja -Agro” elites klases sēklas kartupeļus.


Visus sajūsmināja Alojas kultūras nama pirmsskolas vecuma deju kolektīva „Dzīpariņš”(vadītāja L.Volksone) uzstāšanās.


Ne mazāk aizrautīgi dejoja dāmu deju kolektīvs „Rasa”(vadītāja V.Cimmere).


Atbildot uz jautājumiem, īpašu azartu parādīja laikraksta „Auseklis ” žurnāliste Īrisa Daiņa.


Alojas pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” audzēkņi pārsteidza ar moderniem ritmiem.


Alojas Ausekļa vidusskolas 12.klases audzēknes Liene Minalto un Arita Rudzīte pastāstīja par zinātniski pētnieciskajiem darbiem, kurus izstrādā skolēni.


Prezentācijas noslēgumā Kartupeļu vīriņš saskaitīja, cik kartupeļus salasījis katrs atbildētājs.


Uzvarētāji saņēma vērtīgo „Kartupeļu grāmatu” ar SIA „Aloja –Starkelsen” ģenerāldirektora Andreja Hansona parakstu. Balvu saņem Īrisa Daiņa.

Skatītāju vidū bija arī Limbažu rajona padomes izpilddirektors Aksels Roshofs un Valsts kultūras inspektore Taisa Aruma. Viņi atzinīgi novērtēja alojiešu sniegumu.


Pēc prezentācijas visi bija godam nopelnījuši baudīt alojiešu sarūpēto azaidu: Modra Oinaskova dārzniecības gurķus, SIA „Aloja- Starkelsen” mērces, z/s „Tēraudiņi” pārtikas kartupeļus, Imanta Urpena šitaki sēnes, Andra Bērziņa medu, SIA „Santīms G” pīrāgus un plātsmaizi, Graudiņu ģimenes sarūpēto bērzu sulu. Azaida galdu krāšņoja Modra Oinaskova dārzniecības ziedi. Liels paldies uzņēmējiem par atsaucību!

Reportāžu sagatavoja I.Laizāne. 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________