ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Pirmklasnieki svin svētkus

22.02.2007.

PIRMKLASNIEKI SVIN SVĒTKUS

Liekas, vēl pavisam nesen 1. klasē sāka mācīties 18 zinātkāri, atraktīvi, draiskulīgi skolēni.

Ātri pagāja laiks un klāt jau 100. skolas diena. Iepazīti skolotāji, iegūtas jaunas zināšanas.

Ir pienācis laiks svinēt 100. dienu skolā un svētkus “Ābecei”.

Zīmējām, gatavojām priekšnesumus, veidojām darbu izstādi, saposām klasi.

Diena sākās ar atklāto stundu. Bija patīkami vērot, cik lepni pirmklasnieki nāca uz skolu, vedot līdzi savu māmiņu vai vecmāmiņu. Vecāki varēja vērot, kā bērni strādā stundā.

Tad sekoja koncerts, pasākumā ar pirmklasniekiem piedalījās arī sākumskolas skolēni un skolas vadība. Daudzie apsveikumi.

Vislielākais prieks par 4. klases skolēnu atstātajām grāmatzīmēm, bet centrā pats pirmklasnieks.

Vēlāk rotaļās ar bērniem dejoja arī vecmāmiņas, par ko mums vislielākais prieks.

Šis pasākums mūs satuvināja vēl vairāk. Bija daudz labu mirkļu, ko pārrunāt visu nākamo nedēļu.

Svētki nosvinēti, vēl jāpasaka sveikas “Ābecītei”, kura mums palīdzējusi apgūt lasītprasmi.

Svētkus svinējām Alojas pilsētas bibliotēkā. Lepni uz bibliotēku devās pirmklasnieki, nesot līdzi savu “Ābecīti”, zīmējumus no mīļākajām grāmatas lappusēm.

Bibliotekāres bija sagatavojušas interesantus uzdevumus, kur jāveido teikumi, jāmin mīklas.

Neatkarīgi eksperti vērtēja ābeces. Labākās ābeces bija Antai Jarušēvičai un Kristīnei Kalnmačai.

Noskatoties mūsu “Ābecītei” veltīto koncertu, bibliotēkas apmeklētājs Krastiņa kungs bilda: “Es esmu ļoti priecīgs, ka Alojā aug tik jauki bērni!”

Visi pirmklasnieki saņēma apliecību “Lasītpratējs”.

Esmu nolēmusi sadarbību ar bibliotēku turpināt. Pirmajā nodarbībā iepazināmies ar bērniem domātajām grāmatām, kā tās izvēlēties. Daži pirmklasnieki kļuva arī par jaunajiem lasītājiem.

Turpmāk bibliotekāres ir piedāvājušas nodarbību, kurā mācīsimies labot saplēstās grāmatas.

Interesi par grāmatām ieaudzināt nav viegli, bet sadarbojoties ar bibliotekārēm, vecākiem tas noteikti izdosies.

1.klases audzinātāja Silvija Radziņa 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________