ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Apsveicam

03.02.2007.

Alojas k.n. meiteņu vokālais ansamblis iegūst godalgu

APSVEICAM
KULTŪRAS NAMA MEITEŅU VOKĀLO ANSAMBLI AR 1.PAKĀPES GODALGAS IEGŪŠANU
LIMBAŽU RAJONA VOKĀLO ANSAMBĻU SKATĒ 2007.GADA 3.FEBRUĀRĪ !!!


Meitenes iemēģina Pociema kultūras nama zāli pirms atbildīgās uzstāšanās.


Ansambļa vadītāja Maruta Gaugere dod pēdējos norādījumus, lai meiteņu sniegums būtu pārliecinošs.


Ansambli skatē pavadīja koncertmeistare Anita Roļskija. 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________