ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Balle Alojai 15

27.01.2007.

Alojas pilsētas 15 gadu jubilejas sarīkojums Es mīlu savu pilsētu

2007.gada 27.janvārī Alojas kultūras namā notika Alojas pilsētas 15 gadu jubilejai veltīts sarīkojums Es mīlu savu pilsētu, kur kopā pulcējās vairāk kā 130 alojiešu un viesu.


Koris Ale dzied 2007.gada 17.janvārī apstiprināto Alojas himnu – Arņa Poruka un Mirdzas Leimanes Dziesmu par Aloju.


Balvas – apsudraboti pulksteņi, gaida saņēmējus, kas savai pilsētai veltījuši savu izdomu, spēku un enerģiju, darot sirds darbus.


Raimondu – Ziedoni Ģīmi kopā ar balvu sveica arī 75 gadu jubilejā.


Balvu no pilsētas domes priekšsēdētāja rokām saņem Ija Rudzīte.


Svētku viesus sveica solists Nauris Indzeris


Balvu par konkursa Veidosim skaistu un sakoptu savu pilsētu un lauku sētu organizēšanu saņem Astra Minalto


Māris Miezītis saņem atzinību par motosporta trases izveidošanu un Alojas vārda popularizēšanu.


Valdim Možvillo pateicība par Limbažu rajonā labākā pludmales volejbola laukuma izveidošanu pie Ungurpils ezera.


Inese Bite pasniedz balvu muzeja vadītājai Rasmai Līsmanei par nenogurstošu un rūpīgu pilsētas vēstures apkopošanu.


Maija Šembele sveic Andreju Hansonu par ideju Ausekļa dzejas krājuma un Kartupeļu grāmatas izdošanai.


Jubilejas balvu saņēma skolotāja Vivina Tetere.


Domes priekšsēdētājs pateicībā par pilsētas atslēgu gatavošanu balvu pasniedza meistaram Mārtiņam Dreimanim.


Aivars Auseklis pelnījis atzinību par draudzības veidošanu ar Vācijas skolām.


Inese Lāčauniece balvu saņēma par tradīciju sarīkojumu Bērniņš ienācis pasaulē..


Paulim Apsītim balvu pasniedz Skaidrīte Jenča.


Kordiriģente Māra Skride saņem balvu par jaunrades konkursa bērnu korim Kas mēs bijām , būsim, esam ideju un realizāciju.


Cerību balvu – sporta halles celtniecības veicināšanai, saņēma Indulis Emsis.


Zaļo un Zemnieku savienības dāvanu Alojai jubilejā pasniedza Indulis un Anita Emši.


Alojas Ausekļa vidusskolu pilsētas jubilejā sveica Tautas partijas pārstāvis, vidrižnieks Ziedonis Rubezis.


Limbažu rajona padomes sveicienus nesa padomes priekšsēdētājs Didzis Zemmers un kultūras nodaļas vadītāja Taisa Aruma.


Alojiešus sveic Brīvzemnieku pagasta padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Andersons un tautas nama vadītāja Maija Martinova.


Domājot par novada veidošanu, Braslavas pagasta pārstāves, Dace Šķepaste un Velta Sigajeva, dāvināja deviņu žuburu svečturi, jo tieši deviņas apdzīvotas vietas ir Alojā, Braslavā un Brīvzemniekos.


Arī Andrejs Hansons sveica savu pilsētu jubilejā.


Pār balvu saņēmējiem nolija balonu lietus.


„Esam gatavi jauniem sirds darbiem, kas veltīti Alojai !”

Svētku vakarā klāt nebija un jubilejas balvas vēlāk saņems: Mirdza Leimane, uzņēmējas Anda Graudiņa un Aiga Vītola, Miervaldis Grundmanis, alojiete Milda Langholcis, Brigita un Pēteris Borgvardi Vācijā , alojiete Dzidra Purmale Lielbritānijā.Foto : Arnis Cifersons (fotosalons Linda).
Reportāžu sagatavoja: I.Laizāne
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________