ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA ->  Sociālais dienests

Alojas novada Sociālais dienests
Rīgas iela 4
, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Jaunumi

06.12.2011.
Par iespēju saņemt pārtikas komplektus

     Personām ar trūcīgā izziņu un maznodrošinātās personas izziņu (maznodrošinātās personas, personas ar medicīnas atvieglojumu izziņām, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 150 latu) ir iespējams SAŅEMT atbalstu no Eiropas Savienības pārtika komplektu veidā vienreiz mēnesī.
     Pārtikas komplekta saturs:
Miežu putraimi – 1,0 kg
Kviešu milti - 1,0 kg
Četrgraudu pārslas – 1,0 kg
Auzu pārslas – 0,5 kg.
     Aicinām visus, kam ir attiecīgs statuss nākt uz jebkuru no 383 izdales punktiem un saņemt pārtikas komplektus.
    
Alojas novadā: Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts, Alojas veselības aprūpes centra ēdināšanas bloks, Rīgas iela 10, Aloja, Alojas novads, LV-4064 Alojas - trešdiena; ceturtdiena 14.00-16.00

Ievērībai!
     Apmeklējot sociālo dienestu, Jums jāvēršas pie tā pagasta vai pilsētas sociālā darba speciālistiem, kur esat deklarējies. Alojas pilsētas un pagasta iedzīvotāji - Alojā, Staiceles pilsētas un pagasta iedzīvotāji - Staicelē, bet Braslavas un Brīvzemnieku pagastu iedzīvotāji pie savu pagastu sociālā darba speciālistiem.
     Jums jābūt pamatotam iemeslam un pierādāmai argumentācijai, kādēļ nevarat apmeklēt sev tuvāko sociālā darba speciālistu!
Sociālais dienests

Alojas novada Sociālā dienesta vadītāja - Inga BRENTE-MIEZE
Alojā, Rīgas ielā 4,
Pirmdienās: 9 – 12
t. 29476711, socdienests@orient.lv/aloja

Sociālā darba organizatore Alojā - Vēsma OZOLA
Alojā, Rīgas ielā 4,
t. 64020442, vesma.ozola@inbox.lv

Sociālā darbiniece Alojā - Vita VILDIŅA
Alojā, Rīgas ielā 4,
Katru darba dienu: 9 -12
t. 64020442, vitavildina@inbox.lv

Sociālā darbiniece Staicelē - Ļena VINOGRADOVA
Staiceles Dienas aprūpes centrā, Parka ielā 2
Pirmdienās, Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās: 8 - 12
t. 64035402, 64035404, lena.vinogradova@inbox.lv

Sociālā darbiniece Braslavas pagastā – Sigita MUĶELE- BERNHARDE
„Kalnāres”, p/n Blankaskrogs, Braslavas pagasts
Katru darba dienu: 8 - 12
t. 64031005, 29150852.

Sociālā darba organizatore Brīvzemnieku pagastā - Guna BROMA
Sabiedriskais centrs, Puikule, Brīvzemnieku pagasts,
t. 64031002, 25617714, guna79@inbox.lv

Sociālā darbiniece Brīvzemnieku pagastā - Dace TAURIŅA
Sabiedriskais centrs, Puikule, Brīvzemnieku pagasts
Katru darba dienu: 9 – 12
t. 64031002, 29164376, dace.taurina76@inbox.lv

Alojas novada domes Sociālā dienesta nolikums (.doc)
Alojas novada domes Sociālā dienesta struktūra (.doc)


24.11.2010. Alojas novada Sociālais dienests jaunās telpās

Sociālais dienests

Saistošie noteikumi un citi dokumenti

Sociālā palīdzība

Sociālie pakalpojumi un sociālo pakalpojumu sniedzēji

Noderīgas saites

30.03.2010.
Atvieglos trūcīgas personas statusa saņemšanu

25.02.2010.
Limbažos ar NVO un ekspertiem diskutē par jaunu alternatīvo sociālo pakalpojumu izveidi novados

● PATEICĪBA
Alojas novada domes Sociālais dienests izsaka pateicību visiem tiem, kuri, neskatoties uz pašreizējo ekonomisko situāciju, piedalījās akcijā "Skola visiem" un ziedoja dažādus mācību materiālus un kancelejas preces! Paldies! Savāktie materiāli/preces, sadarbībā ar izglītības iestādēm, tiks nodoti bērniem, kuriem tie šobrīd visvairāk ir nepieciešami!
     Sociālā dienesta vadītāja Inga Brente - Mieze

 Saistošie noteikumi un citi dokumenti

● 20.10.2011. Nolikums par vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanas kārtību un apmēru Alojas novada pašvaldībā (.doc)

Saistošie noteikumi Nr.4 - Par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa noteikšanu Alojas novadā
- 17.02.2010. Lēmums Nr. 53, protokols Nr. 2, 6.§

Saistošie noteikumi Nr.2 Par vienreizējiem pabalstiem Alojas novadā (.doc) - 20.01.2010. lēm. nr.5, protokols Nr. 1, 5.§ 

Saistošie noteikumi Nr. 19 par sociālās palīdzības pabalstiem Alojas novadā (.doc)  - 29.12.2009., ar grozījumiem 16.06.2010.).

Iesniegums par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (doc)Sociālā palīdzība

Zini savas tiesības!
Pašvaldību sniegtā sociālā palīdzība (pdf)

Alojas novada domes Sociālais dienests informē, ka pamatojoties uz 31.10.2002. “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35. panta 1.p “pašvaldība no pamatbudžeta izmaksā pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu”, 3.p. “pašvaldība ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalstus, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta”, 4.p. “šā panta trešajā daļā minēto pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos”, Alojas novada domes 2009. gada 29. decembra Saistošajiem noteikumiem Nr. 19 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alojas novadā” 1.7. p. “ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes(personas) ienākumus, no pamatbudžeta ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes(personas) pamatvajdzību nodrošināšanai, ja uz attiecīgo lēmuma pieņemšanas brīdi pietiek finanšu šo sociālo pabalstu izmaksai” un Alojas novada domes Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi Nr.63 (2010. gada 21. jūlijā) no 2010. gada 1. augusta līdz 31. decembrim tiek pārtraukta šādu pabalstu izmaksa:
1. Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
2. Pabalsts „Pārtikas pakas”
3. Ekskursiju organizēšana trūcīgām ģimenēm ar bērniem.Sociālie pakalpojumi un sociālo pakalpojumu sniedzēji

-Noderīgas saites

- 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________