ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja ->  Kora dziesmu jaunrades konkurss 2006-2010

01.12.2010. Jaunrades dziesmu konkurss bērnu korim „Kas mēs bijām, būsim, esam” 2011-2015


09.10.2010. Jaunrades dziesmu konkursa "Kas mēs bijām, būsim, esam" fināla koncerts Alojā

2010.gada 9.oktobrī plkst.16.00 Alojā notiks dzejnieka Ausekļa 160.dzimšanas dienai veltītā jaunrades dziesmu konkursa bērnu korim „Kas mēs bijām, būsim, esam” fināla koncerts.

Koncertā piedalīsies Rīgas Doma kora skolas meiteņu koris un Latvijas Mūzikas skolu kori. Apvienotos korus diriģēs Aira Birziņa un Liene Batņa.

Koncertā skanēs konkursa finālam žūrijas izvirzītās jauno autoru dziesmas – laureātes. Konkursa finālā galvenā balva tiks piešķirta divās grupās : 1) mūzikas skolu audzēkņi līdz 9.klasei, ieskaitot, 2 ) mūzikas vidusskolu audzēkņi, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un citu augstskolu studenti un jaunie komponisti līdz 30 gadiem.

Dzejnieka Ausekļa domas paudīs režisors Jānis Streičs, koncerta scenārija autore Māra Skride. Apvienotie kori izpildīs komponistes Selgas Mences konkursam veltīto dziesmu „Saulīte” ar Kārļa Skalbes vārdiem un Ausekļa dziesmu „Uz skolu” Jāzepa Vītola apdarē. Ieeja koncertā bez maksas.

Konkursa fināla koncertu ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu atbalsta Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā Vidzemes kultūras programma 2010. Pateicoties šai programmai, jaunrades dziesmu konkursam „Kas mēs bijām, būsim, esam” būs turpinājums 2011.gadā.

Jaunie autori no visas Latvijas piecos gados konkursam iesnieguši 116 oriģināldziesmas un tautas dziesmas apdares a capella. 35 dziesmu autori pēc konkursa žūrijas - komponistu Selgas Mences, Uģa Prauliņa un Romualda Kalsona vērtējuma kļuvuši par konkursa laureātiem.

Konkursa rezultāts ir vairāku konkursa dalībnieku motivācija turpināt kompozīcijas studijas. Laureātu vidū ir tagad pazīstamas komponistes Renāte Stivriņa, Laura Gustovska, Anita Mieze u.c.

Dalība konkursa dziesmu apguvē sekmējusi Latvijas mūzikas skolu koru profesionālo izaugsmi.

2010.gada 5.jūlijā Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē notika X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem veltīts Latvijas mūzikas skolu koru koncerts, kurā skanēja konkursā godalgotās jaunrades dziesmas.

Godinot savu novadnieku, latviešu gaismas saucēju dzejnieku Ausekli un saglabājot latviešu a capella kora dziedāšanas tradīciju, konkursu no 2005.gada rīko Alojas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Latvijas mūzikas skolām, Rīgas Latviešu biedrību, Latvijas Mūzikas akadēmiju.

Informāciju sagatavoja
Alojas kultūras nama direktore
Ineta Laizāne
alojaskulturasnams@inbox.lv


05.07.2020. Latvijas Mūzikas skolu kori sabalsojās ar dziesmu svētkiem

2010.gada 5.jūlijā plkst. 18.00
Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē
LATVIJAS MŪZIKAS SKOLU KORU KONCERTS
veltījums X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
„KAS MĒS BIJĀM, BŪSIM, ESAM” - AUSEKLIM 160

Programmā:

latviešu komponistu un Alojas pašvaldības organizētā jaunrades dziesmu konkursa bērnu koriem jauno autoru skaņdarbi, Selgas Mences dziesmas “Saulīte” pirmatskaņojums.

Koncertā piedalās:

 • Rīgas Doma kora skolas meiteņu koris, diriģente Aira Birziņa,
 • Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas zēnu koris, diriģenti Romāns Vanags un Tālivaldis Gulbis,
 • Ogres Mūzikas skolas koris “Cielaviņa”, diriģente Līga Dziedātāja,
 • Alojas Mūzikas un mākslas skolas koris, diriģente Anita Āriņa,
 • Jāzepa Mediņa Rīgas 1.Mūzikas skolas koris “Vivace”, diriģente Andra Fenhāne,
 • Agras Jankovskas Mūzikas studijas koris, diriģente Agra Jankovska,
 • Ķekavas Mūzikas skolas koris, diriģente Vineta Litauniece,
 • Rīgas Latgales priekšpilsētas Mūzikas skolas koris, diriģente Inga Krastiņa,
 • Salaspils Mūzikas un mākslas skolas koris, diriģente Rūta Bugavičute,
 • Krāslavas Mūzikas skolas koris, diriģente Olga Grecka,
 • Rīgas Augusta Dombrovska Mūzikas skolas koris, diriģentes Andžela Hilo un Laimdota Ivule
 • Diriģenti: Aira Birziņa, Romāns Vanags, Liene Batņa
 • Ausekļa domu paudējs - Jānis Streičs

Režisors - Uģis Brikmanis

Koru koncerts „Kas mēs bijām, būsim, esam”

2010.gada 5.jūlijā plkst.18.00 Rīgas Latviešu biedrības nama lielajā zālē notiks X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem veltīts Latvijas mūzikas skolu koru koncerts „Kas mēs bijām, būsim, esam”.

Diriģenti - Aira Birziņa, Liene Batņa un Romāns Vanags, režisors Uģis Brikmanis. Koncertā piedalīsies Rīgas Doma kora skolas meiteņu koris, Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas zēnu koris un 9 Latvijas Mūzikas skolu kori.

Koncertā skanēs jaunrades dziesmu konkursa bērnu korim „Kas mēs bijām, būsim, esam” dziesmas – laureātes, komponistes Selgas Mences konkursam veltītās dziesmas „Saulīte” ar Kārļa Skalbes vārdiem pirmatskaņojums un visiem pazīstamā Ausekļa dziesma „Uz skolu” Jāzepa Vītola apdarē.

Jaunie autori no visas Latvijas piecos gados konkursam iesnieguši 116 oriģināldziesmas un tautas dziesmas apdares a capella. 35 dziesmu autori pēc konkursa žūrijas - komponistu Selgas Mences, Uģa Prauliņa un Romualda Kalsona vērtējuma kļuvuši par konkursa laureātiem.

Konkursa fināls notiks 2010.gada 9.oktobrī Alojā - dzejnieka Ausekļa 160.dzimšanas dienas svētkos "Gaismu sauca", kurā uzstāsies Latvijas mūzikas skolu apvienotais koris.

Godinot savu novadnieku, latviešu gaismas saucēju dzejnieku Ausekli un saglabājot latviešu a capella kora dziedāšanas tradīciju, konkursu kopš 2005.gada rīko Alojas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Mūzikas skolām, Rīgas Latviešu biedrības mūzikas komisiju, Latvijas Komponistu savienību un Latvijas Mūzikas akadēmiju.

Koncertā skanēs jaunrades dziesmu konkursa „Kas mēs bijām, būsim, esam” dziesmas:

1. Vilis Plūdonis, Andris Kontauts (1974.), „Cīrulīt’s, modrainīt’s” - I prēmija 2005. gadā.
2. Latviešu tautas dziesma Ivana Tabernakulova (1993.) apdarē „Koklītes koklēja” - I prēmija 2006.gadā.
3. Latviešu tautas dziesma Anitas Miezes apdarē „Tumsināja vakarāja” - I prēmija 2006.gadā.
4. Latviešu tautas dziesma Lauras Gustovskas (1986.) apdarē „Kur, pelīte, tu tecēji” - veicināšanas prēmija 2006.gadā.
5. Latviešu tautas dziesma Renātes Stivriņas (1985.) apdarē „Sazīdieja gaiļa pīši” - veicināšanas prēmija 2006.gadā.
6. Latviešu tautas dziesma Asnātes Pedeces ( 1994.) apdarē „Maza, maza ābelīte” - III prēmija 2008.gadā.
7. Latviešu tautas dziesma Justīnes Bondares (1999.) apdarē „Gāj, pa ceļu dziedādama” - veicināšanas prēmija 2008.gadā.
8. Latviešu tautas dziesma Sabīnes Ķezberes ( 1985.) apdarē „Bumbuļdziesma” - II prēmija 2008.gadā.
9. Latviešu tautas dziesma Jutas Bērziņas (1979.) apdarē „Ar vilciņu Rīgā braucu”
III prēmija 2008.gadā.
10. Laura Gustovska (1986. )„Pasakains stāstiņš” - II prēmija 2009.gadā.
11. Gunda Miķelsone, Māra Cielēna (1994.) „Kad mūsu nebij’ mājās”

Informāciju sagatavoja:
Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne
alojaskulturasnams@inbox.lv

Sīkāka informācija: 
Darba grupas vadītāja Māra Skride,
tālr. 67954418, mob.26776605, smara@delfi.lv

Seminārs Latvijas mūzikas skolu koru diriģentiem

2010.gada 10.aprīlī plkst. 11.00 Latvijas Mūzikas akadēmijā seminārs Latvijas mūzikas skolu koru diriģentiem.

Semināru vadīs diriģentes Aira Birziņa un Liene Batņa.

Semināra tēma - repertāra apguve 2010.gada 4.jūlija koncertam "Kas mēs bijām, būsim,esam " Rīgas Latviešu biedrības namā.
07.11.2009. Jaunrades dziesmu konkurss „Kas mēs bijām, būsim, esam”

07.11.2009.
DZEJNIEKAM AUSEKLIM VELTĪTĀ JAUNRADES DZIESMU KONKURSA BĒRNU KORIM
KAS MĒS BIJĀM,BŪSIM,ESAM 2009. GADA LAUREĀTI

Alojas novada domes organizētā jaunrades dziesmu konkursa bērnu korim Kas mēs bijām, būsim, esam žūrija – komponisti Selga Mence, Uģis Prauliņš un Romualds Kalsons, noklausoties konkursa 2.kārtai izvirzītās dziesmas Vidzemes Mūzikas skolu koru un Jelgavas 4.vidusskolas kora „Spīgo” izpildījumā, nolēma:

1. Piešķirt A grupā (mūzikas skolu audzēkņi līdz 9.klasei):

I prēmiju Ls 145,00 – Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas klavieru klases audzēknim Ivanam Tabernakulovam (1993.) par dziesmu „Prieka dziesma”, L.Vāczemnieka vārdi,

II prēmiju Ls 75,00 - Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas skolas klavieru klases audzēknim Aleksejam Peguševam (1992.) par dziesmu „ Pūlis”,

III prēmiju Ls 50,00 – Smiltenes Mūzikas skolas klavieru klases audzēknei Aigai Rozentālei (1995.) par dziesmu „Lietus vīriņš”, F.Bārdas vārdi,

Veicināšanas prēmiju Ls 40,00 - Smiltenes Mūzikas skolas klavieru klases audzēknei Beātei Balodei (1992.) par dziesmu „ Nedzīvo tikai sev”, U. Stuģa vārdi, un Ogres mūzikas skolas vijoles klases audzēknei Leldei Maijai Līcei (1997.) par dziesmu „Vardes un mēness”, P.Brūvera vārdi.

2. Piešķirt B grupā ( mūzikas vidusskolu, mūzikas un citu augstskolu studenti un jaunie autori līdz 30 gadu vecumam):

I prēmiju – nepiešķirt,

II prēmiju Ls 150,00 – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kompozīcijas klases studentei Laurai Gustovskai (1986.) par dziesmu „Pasakains stāstiņš”, autores vārdi,

III prēmiju Ls 100,00 Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas klavieru klases audzēknei Madarai Kalniņai (1992.) par dziesmu „Reiz bija”, autores vārdi,

Veicināšanas prēmiju Ls 75,00 Ventspils Mūzikas vidusskolas mūzikas vēstures un teorijas klases audzēknei Aigai Krišmanei (1989.) par dziesmu „Sasaukšanās”, U.Ausekļa vārdi.

Konkursa žūrijas komisija:
komponiste, LMA kompozīcijas katedras docētāja, asociētā profesore Selga Mence
komponists, LMA kompozīcijas katedras pedagogs, profesors Romualds Kalsons
komponists, Latvijas Radošo savienību padomes priekšsēdētājs Uģis Prauliņš

17.08.2009.
Repertuārs jaunrades dziesmu konkursa
„Kas mēs bijām, būsim, esam” laureātu koncertam

Rīgas Latviešu biedrībā 2010.gada jūlijā un
noslēguma koncertam „Gaismu sauca”2010.gada 18.septembrī Alojā.
     1. Andris Kontauts, Vilis Plūdonis „Cīrulīt’s, modrainīt’s” (B grupa)
     2. Latviešu tautas dziesma Ivana Tabernakulova apdarē „Koklītes koklēja” (B grupa)
     3. Latviešu tautas dziesma Zanes Briškas apdarē „Mana mīļa māmuliņa” (B grupa)
     4. Latviešu tautas dziesma Anitas Miezes apdarē „Tumsināja vakarāja” (A grupa)
     5. Latviešu tautas dziesma Lauras Gustovskas apdarē „Kur, pelīte, tu tecēji” (B grupa)
     6. Latviešu tautas dziesma Renātes Stivriņas apdarē „Sazīdieja gaiļa pīši” (A grupa)
     7. Latviešu tautas dziesma Asnātes Pedeces apdarē „Maza, maza ābelīte” (B grupa)
     8. Latviešu tautas dziesma Justīnes Bondares apdarē „Gāj, pa ceļu dziedādama” (B grupa)
     9. Latviešu tautas dziesma Sabīnes Ķezberes apdarē „Bumbuļdziesma” (A grupa)
   10. Latviešu tautas dziesma Jutas Bērziņas apdarē „Ar vilciņu Rīgā braucu” (A grupa)
   11. Latviešu tautas dziesma Jāzepa Vītola apdarē, Ausekļa vārdi „Uz skolu” (A,B grupa)
   12. Selgas Mences jaundarbs (A, B grupa)
* A grupa - kori izpilda šarežģītākas pakāpes darbus, B grupa – vienkāršāka tipa darbus.
Informācija – Māra Skride ( tālr.26776605, 67954418, e-pasts: s.mara@delfi.lv )01.11.2009.
7.novembrī Alojā skanēs jaunrades dziesmas bērnu korim

2009.gada 7.novembrī Alojā notiks dzejnieka Ausekļa dzimšanas dienai veltītā jaunrades dziesmu konkursa „Kas mēs bijām, būsim, esam” 2.kārta.

No 1.kārtā iesniegtajām 26 oriģināldziesmām konkursa žūrija - komponisti Selga Mence, Romualds Kalsons un Uģis Prauliņš, 2.kārtai izvirzījuši 10 dziesmas:

A grupā:

 • PŪLIS (devīze „Alea”)
 • KAD MŪSU NEBIJ MĀJĀS (devīze „Poltergeists”)
 • VARDES UN MĒNESS (devīze „Jum-jum”)
 • PRIEKA DZIESMA (devīze „Sniegavīrs”)
 • LIETUS VĪRIŅŠ (devīze „Lietutiņš”)
 • NEDZĪVO TIKAI SEV (devīze „Banāniņš -citroniņš”)
 • LABIE VĀRDI

B grupā:

 • PASAKAINS STĀSTIŅŠ (devīze „Kā lai tev to pasaka”)
 • REIZ BIJA (devīze „Dālderis”)
 • SASAUKŠANĀS (devīze „Atbalss balss”)

Vidzemes mūzikas skolu kori un Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koris «Spīgo» uzsāks dziesmu apguvi.

Fotoreportāža:
18.04.2009. Jaunrades dziesmu konkursa „Kas mēs bijām, būsim, esam” dziesmu koncerts Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē
10.03.2009.

Noslēdzies dziesmu iesniegšanas termiņš jaunrades konkursam Kas mēs bijām, būsim, esam.

Alojas pilsētas domes organizētā jaunrades dziesmu konkursa Kas mēs bijām, būsim, esam 2009.gada 1.kārtai iesniegtas 26 jauno autoru oriģināldziesmas divās grupās: A grupā - 17 dziesmas (mūzikas skolu audzēkņi līdz 9.klasei ieskaitot); B grupā - 9 dziesmas (mūzikas vidusskolu, un augstskolu studenti un jaunie autori līdz 30 gadu vecumam).

Dziesmu autori pārstāv Ogres Mūzikas skolu, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolu, Smiltenes mūzikas skolu, Ventspils Mūzikas vidusskolu, A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolu, Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolu, Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju.

Konkursa žūrija - komponisti Selga Mence, Romualds Kalsons un Uģis Prauliņš ir uzsākuši dziesmu vērtēšanu un labākās dziesmas izvirzīs konkursa 2.kārtai, kas notiks 2009.gada 19. septembrī Alojā un tajā dziesmas tiks vērtētas Vidzemes novada mūzikas skolu koru izpildījumā.

2009.gada 18.aprīlī plkst. 15.00 koncertā Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē skanēs 2008.gada konkursa dziesmas laureātes. Koncertā piedalīsies Vidzemes mūzikas skolu kori un J. Mediņa Mūzikas skolas zēnu koris Romāna Vanaga vadībā.

Godinot savu novadnieku, latviešu gaismas saucēju, dzejnieku Ausekli un saglabājot latviešu a capella kora dziedāšanas tradīciju, Alojas pilsētas dome organizē jauno autoru dziesmu jaunrades konkursu bērnu korim. Konkursa mērķi ir motivēt jaunos autorus radīt latviskas un mūsdienīgas dziesmas bērnu korim un dot iespēju koriem izpildīt savu vienaudžu komponētus darbus. Konkursa nosaukumā izmantotas dzejnieka Ausekļa dzejas rinda- Kas mēs bijām, būsim, esam.

Konkursa fināls notiks 2010.gadā - dzejnieka Ausekļa 160.dzimšanas dienas svētkos Gaismu sauca.

Informāciju sagatavoja
Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne
tālr. 20247106, alojaskulturasnams@inbox.lvKora dziesmu jaunrades konkurss - Kas mēs bijām, būsim, esam - dzejniekam Auseklim 160

01.02.2009.

Mērķis
Godināt latviešu patriotiskā gaismas saucēja dzejnieka un skolotāja Ausekļa piemiņu.
Veicināt bērnu koru attīstību, rosināt jaunos komponistus radīt saturīgas, latviskas dziesmas bērnu korim.

Konkursu rīko
Alojas pilsētas dome sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Vidzemes novada mūzikas skolām.

Dalībnieki
A grupa – mūzikas skolu audzēkņi līdz 9.klasei ieskaitot. (Vēlams autoriem konsultēties pie mūzikas speciālista).
B grupa – mūzikas vidusskolu audzēkņi, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un citu augstskolu studenti un jaunie komponisti līdz 30 gadiem.

Konkursa norise
Konkurss notiek 5 gadus (no 2005. līdz 2010. gadam ieskaitot) vairākās kārtās.
Katru konkursa gadu žūrija:
1. kārtā - atlasa atskaņošanai labākos skaņdarbus, publiskojot devīzes, bet nenosaucot autoru vārdus;
2. kārtā - atlasītās dziesmas atskaņo Vidzemes novada mūzikas skolu kori tā paša gada septembrī dzejnieka Ausekļa dzimšanas dienai veltītā koncertā Alojas kultūras namā.
Pēc 2. kārtas koncerta žūrija piešķir vietas un balvas, nosaucot autoru vārdus.
Katram konkursa gadam ir savs profils:
     2009.gadā tiek vērtētas oriģināldziesmas,
     2010. gadā tiek vērtētas tautas dziesmu apdares.
Konkursa fināls notiek 2010.gadā, kurā žūrija izvirza labākās no iepriekšējos gados godalgotajām dziesmām. Tās izpilda Latvijas mūzikas skolu kopkoris Alojā, dzejnieka Ausekļa 160.dzimšanas dienas svētkos Gaismu sauca.

Konkursam jāiesniedz publiski neatskaņotas un nepublicētas oriģināldziesmas vai tautas dziesmu (skat. katra konkursa gada profilu) apdares 3 vai 4 balsīgam bērnu korim a cappella. Piezīme: drīkst izmantot arī 1 – 2 solo instrumentus, izņemot taustiņinstrumentus un elektriski pastiprinošās iekārtas.

Partitūras jāiesniedz 1 eksemplārā ar devīzi (nenosaucot komponista un teksta autora vārdus!), tai jāpievieno slēgta aploksne ar devīzi, kurā ir autora vārds, uzvārds, dzimšanas gads, izglītība , adrese, tālruņa numurs.

Atsevišķi jāsūta pieteikuma anketa ( pa pastu, faksu vai e-pastu)!!!

2009.gada 1.kārtai jāiesūta tautas dziesmu apdares līdz 2009.gada 1.FEBRUĀRIM Alojas pilsētas domei - Jūras iela 13, Aloja LV - 4064.

Vērtēšana. Žūrijas komisiju apstiprina konkursa rīkotāji. Žūrijas lēmums nav maināms. Žūrija ir tiesīga katru gadu 2. kārtā piešķirt:

A grupai                B grupai
I prēmiju Ls 100     I prēmiju Ls 200
II prēmiju Ls 75     II prēmiju Ls 150
III prēmiju Ls 50   III prēmiju Ls 100

Žūrija ir tiesīga piešķirt konkursa finālā 2010.gadā galveno balvu

A grupā Ls 200 un B grupā Ls 300.

Žūrijai ir tiesības nepiešķirt I, II, III prēmiju vai piešķirt veicināšanas prēmijas.

Apbalvošana Konkursa 2. kārtas laureātus apbalvo katru gadu septembrī dzejniekam Auseklim veltītajos koncertos Alojā. Konkursa fināla laureātus apbalvo 2010.gada septembrī dzejnieka Ausekļa 160.dzimšanas dienas svētkos Gaismu sauca Alojā.

Kontakti: Alojas pilsētas dome - tel./fakss 4023925; e-pasts - alojasdome@inbox.lv

Informācija: www.orient.lv/aloja

Komponistes Selga Mences konsultācijām varat pieteikties pa e-pastu: selga.mence@inbox.lv20.09.2008.
Jaunrades dziesmu konkurss

PROGRAMMA

Plkst. 12.00 Alojas ev.-lut. baznīcā
· Svētku atklāšana
· Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas meiteņu kora „Via Stella” koncerts

Plkst. 13.30 Dienas centrā (Rīgas ielā 4)
· Radošā darbnīca – izgatavo savu vēja dzirnaviņu

Plkst. 14.00 Alojas Mūzikas un mākslas skolā
· tikšanās ar žūriju

Plkst. 15.00 pie Alojas kultūras nama
· Ekskursija pa Alojas skaistākajām vietām

Plkst. 16.30 kultūras namā
· Jaunrades dziesmu konkursa
„Kas mēs bijām, būsim, esam” 2.kārta

Plkst.18.00 kultūras namā
· Jaunrades dziesmu konkursa uzvarētāju apbalvošana
· Muzicē Limbažu mūzikas skolas akardeonistu ansamblis

Plkst. 20.00 pie kultūras nama
· Vides instalācija „Vēja dzirnaviņas mieram”
· „Gaismas ceļš” uz dzejnieka Ausekļa atdusas vietu Alojas kapsētā


Vēja dzirnaviņas mieram!

     Šodien miera problēma ir aktuāla pasaulē. Tādēļ aicinu visus pievienoties internacionālai akcijai Vēja dzirnaviņas mieram.
     Vēja dzirnaviņas mieram ir instalāciju projekts, kurš aizsākās Amerikas Savienotajās valstīs 2005. gadā. To aizsāka divas mākslas priekšmeta skolotājas Anna Ayers un Ellena McMillana Floridā, kur viņas ar saviem skolniekiem pagatavoja vēja dzirnaviņas un mudināja to darīt arī citiem. Pirmajā projekta gadā piedalījās cilvēki no 1325 vietām pasaulē un 21.septembrī kopā pagatavoja 500 000 vēja dzirnaviņu. 2007.gadā (trešajā projekta gadā) tika pagatavotas un uzstādītas 1,2 miljoni vēja dzirnaviņu 2500 vietās pasaulē, aptverot iedzīvotājus no Amerikas Savienotajām valstīm, Eiropas, Āzijas, Austrālijas, Kanādas un Āfrikas.
Šis projekts nav politisks, bet gan izglītojošs. Projekta ietvaros stāstīsim bērniem (skolniekiem) cik svarīgi ir nosargāt mieru pasaulē, kā izvairīties no konfliktiem un prast sadzīvot vienam cilvēkam ar otru, vienai tautai ar citu.
     Pagatavojot savu vēja dzirnaviņu, vienā tās pusē uzraksti novēlējumu par mieru, bet otrā pusē vari brīvi zīmēt, līmēt, šūt vai kā citādi izdaiļot savu vēja dzirnaviņu.
     Ar savām pagatavotajām vēja dzirnaviņām tiekamies 2008.gada 20.septembrī plkst. 20.00 laukumā pie Alojas kultūras nama, kur tās uzstādīsim, lai dzirnaviņas vējā griežoties aiznestu mūsu vēlējumus par mieru apkārt Latvijai un visai pasaulei.
Projekta gaita un izveidotā instalācija fotogrāfijās tiks nosūtīta projekta iniciatoriem Amerikā, kuru mājas lapā varēsim vērot projekta norisi visā pasaulē.
Vairāk informācijas www.pinwheelsforpeace.com vai Inga 29199014 (darba laikā 64031135).

Jaunrades dziesmu konkursa
Kas mēs bijām, būsim, esam...
2007.gada dziesmu laureātu koncerts

Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē 2008.gada 12.aprīlī plkst. 12.00

Programma

1. Salacgrīvas Mūzikas skolas koris, diriģente Agra Jankovska
· Smaids – Beātes Balodes (1992.) mūzika, Annas Kalniņas vārdi, III prēmija 2007.

2. Smiltenes Mūzikas skolas koris, diriģentes Baiba Zveja un Valda Sedola
· Ģimene bez jokiem – Aigas Rozentāles (1995.) mūzika un vārdi, III prēmija 2007.

3. Aizkraukles Mūzikas skolas koris, diriģente Silvija Tomaševska
· Cik, cik, cik – Gundas Miķelsones (1994.) mūzika, Astrīdas Ivaskas vārdi, III prēmija 2007.

4. Ogres Mūzikas skola, diriģente Līga Dziedātāja
· Gājputnu dziesma – Ivana Tabernakulova (1993.) mūzika, Martas Daknes vārdi, II prēmija 2007.

5. Strenču Mūzikas skola, diriģente Inese Niklaviča
· Labi ir vasaru pērkonam – Ingunas Jurševicas (1994.) mūzika, III prēmija 2007.

6. Valmieras Mūzikas skolas koris, diriģente Irēna Zelča
· Karuselis – Aigas Jansones (1987.) mūzika, Māra Čaklā vārdi, III prēmija 2007.

7.,8.,9. Valkas Mūzikas skolas koris, diriģente Tatjana Tīruma
Alojas
Mūzikas un mākslas skolas koris, diriģente Anita Āriņa
Madonas
Mūzikas skolas koris, diriģente Ija Voiniča
Kokneses
Mūzikas skolas koris, diriģente Aija Auziņa

· Ivans Tabernakulovs (1993.) – Koklītes koklēja, latviešu tautas dziesmas apdare, I prēmija 2006.
· Andris Kontauts (1974.)– Cīrulīt’s modrainīt’s, Viļa Plūdoņa vārdi, III prēmija 2005.
· Renāte Stivriņa (1985.) – Āvu , āvu baltas kājas, latviešu tautas dziesmas apdare, III prēmija, 2005.

Koncerta 2.daļā dziedās koris „Omnes” diriģente Aija Kukule03.04.2008.

Noslēgusies 2008.gada konkursa Kas mēs bijām, būsim, esam 1.kārta

Alojas pilsētas domes organizētā jaunrades dziesmu konkursa Kas mēs bijām, būsim, esam 2008.gada 1.kārtā konkursa žūrija - komponisti Selga Mence, Romualds Kalsons un Uģis Prauliņš, izvērtēja iesniegtās 23 tautas apdares un konkursa 2.kārtai izvirzīja:

A grupā :

1. PIECI GADI KALPIŅŠ BIJU , devīze „Brīnumiņš”,
2. DIEVS NOLAIDA BUMBUL’ ZEMĒ, devīze „Beciņa”,
3. MIEDZIŅŠ NĀCA, GULĒT GRIBU, devīze „Arbūziņš”,
4. DIVI DIENAS MEŽĀ GĀJU, devīze „Saules stariņš”,
5. SPĒLĒJU,DANCOJU, devīze „Spēlmanītis”,
6. MAZA,MAZA ĀBELĪTE, devīze „Dziesma-tautas otrā valoda”,
7. KARA DZIESMA, devīze „Navy-blue”,
8. DIV’ PĻAVIŅAS ES NOPĻĀVU, devīze „Sienāzis”,
9. SKAISTI DZIEDI LAKSTĪGALA, devīze „Sienāzis”,
10. UZAUGA OZOLS, devīze „Uzauga ozols”,
11. PŪT,VĒJIŅI, devīze „Excelsior!”,
12. UZ DAUGAVAS UZIEDAMIS, devīze „Uz Daugavas uziedamis”,
13. AIZ UPĪTES ES UZAUGU, devīze „Aiz upītes es uzaugu”,
14. GĀJ’ PA CEĻU DZIEDĀDAMA, devīze „Gāj’ pa ceļu dziedādama”,
15. SĒJU LIELU ROŽU LAUKU, devīze „Sēju lielu rožu lauku”,
16. LAIMIŅAI PAVAICĀJU, devīze „Laimiņai pavaicāju”.

B grupā:

1. BUMBUĻDZIESMA, devīze „Mūzika”,
2.AR VILCIŅU RĪGĀ BRAUCU, devīze „Vilciņš”.

Vidzemes novada mūzikas skolu kori uzsāks dziesmu apguvi, lai izpildītu tās konkursa 2.kārtā 2008.gada 20. septembrī Alojā.

10.03.2008.

Noslēdzies dziesmu iesniegšanas termiņš jaunrades konkursam Kas mēs bijām, būsim, esam.

Alojas pilsētas domes organizētā jaunrades dziesmu konkursa Kas mēs bijām, būsim, esam 2008.gada 1.kārtai iesniegtas 16 jauno autoru latviešu tautas dziesmu apdares bērnu korim a capella ( A grupā - 14 dziesmas, B grupā -2 dziesmas). Dziesmu autori ir no Rīgas, Liepājas, Talsiem, Ogres, Smiltenes, Rīgas rajona Mārupes pagasta, Alūksnes rajona Jaunannas pagasta.

Konkursa žūrija - komponisti Selga Mence, Romualds Kalsons un Uģis Prauliņš ir uzsākuši dziesmu vērtēšanu, izvirzīšanai konkursa 2.kārtai.

Vidzemes novada mūzikas skolu kori aprīlī uzsāks dziesmu apguvi, lai izpildītu tās konkursa 2.kārtā 2008.gada 20.septembrī Alojā.20.02.2008.

2008.gada 1.marts – dziesmu iesniegšanas termiņš konkursam "Kas mēs bijām, būsim, esam"

     Līdz 2008.gada 1.martam Alojas pilsētas dome gaida iepriekš neatskaņotas un nepublicētas tautas dziesmu apdares a capella jaunrades dziesmu konkursam bērnu korim Kas mēs bijām, būsim,esam (konkursa nolikums un pieteikuma anketa pielikumā).

     Žūrijas komisija – komponisti Selga Mence, Romualds Kalsons un Uģis Prauliņš vērtēs konkursam iesniegtās dziesmas un labākās no tām izvirzīs konkursa 2.kārtai, kas notiks 20.septembrī Alojā. Dziesmas konkursa 2.kārtā izpildīs Vidzemes novada mūzikas skolu kori.

     2007.gada konkursa dziesmu laureātu koncerts notiks 2008.gada 12.aprīlī plkst. 13.00 Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē.

Dziesmu jaunrades konkurss bērnu korim "Kas mēs bijām, būsim, esam" dzejniekam Auseklim 160

Mērķis

Godināt latviešu patriotiskā gaismas saucēja dzejnieka un skolotāja Ausekļa piemiņu.

Veicināt bērnu koru attīstību, rosināt jaunos komponistus radīt saturīgas, latviskas dziesmas bērnu korim.

Konkursu rīko

Alojas pilsētas dome sadarbībā ar Latvijas Komponistu savienību Rīgas Latviešu biedrību, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Vidzemes novada mūzikas skolām.

Dalībnieki

A grupa – mūzikas skolu audzēkņi līdz 9.klasei ieskaitot. (Vēlams konsultēties pie mūzikas speciālista).

B grupa – mūzikas vidusskolu audzēkņi, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un citu augstskolu studenti un jaunie komponisti līdz 30 gadiem.

Konkursa norise

Konkurss notiek 5 gadus (no 2005. līdz 2010. gadam ieskaitot) vairākās kārtās.

Katru konkursa gadu žūrija:

1. kārtā - atlasa atskaņošanai labākos skaņdarbus, publiskojot devīzes, bet nenosaucot autoru vārdus;
2. kārtā - atlasītās dziesmas atskaņo Vidzemes novada mūzikas skolu kori tā paša gada septembrī dzejnieka Ausekļa dzimšanas dienai veltītā koncertā Alojas kultūras namā.

Pēc 2. kārtas koncerta žūrija piešķir vietas un balvas, nosaucot autoru vārdus.

Katram konkursa gadam ir savs profils:

2008.gadā tiek vērtētas tautas dziesmu apdares,
2009.gadā tiek vērtētas oriģināldziesmas,
2010. gadā tiek vērtētas tautas dziesmu apdares.

Konkursa fināls notiek 2010.gadā, kurā žūrija izvirza labākās no iepriekšējos gados godalgotajām dziesmām. Tās izpilda Latvijas mūzikas skolu kopkoris Alojā, dzejnieka Ausekļa 160.dzimšanas dienas svētkos Gaismu sauca.

Konkursam jāiesniedz publiski neatskaņotas un nepublicētas oriģināldziesmas vai tautas dziesmu (skat. katra konkursa gada profilu) apdares 3 vai 4 balsīgam bērnu korim a cappella. Piezīme: drīkst izmantot arī 1 – 2 solo instrumentus, izņemot taustiņinstrumentus un elektriski pastiprinošās iekārtas.

Partitūras jāiesniedz 1 eksemplārā ar devīzi (nenosaucot komponista un teksta autora vārdus!), tai jāpievieno slēgta aploksne ar devīzi, kurā ir autora vārds, uzvārds, dzimšanas gads, izglītība , adrese, tālruņa numurs.

Atsevišķi jāsūta pieteikuma anketa ( pa pastu, faksu vai e-pastu)!

2008.gada 1.kārtai jāiesūta tautas dziesmu apdares līdz 2008.gada 1.martam Alojas pilsētas domei Jūras iela 13, Aloja LV - 4064.

Vērtēšana. Žūrijas komisiju apstiprina konkursa rīkotāji. Žūrijas lēmums nav maināms. Žūrija ir tiesīga katru gadu 2. kārtā piešķirt:

A grupai B grupai

I prēmiju Ls 100 I prēmiju Ls 200
II prēmiju Ls 75 II prēmiju Ls 150
III prēmiju Ls 50 III prēmiju Ls 100

Žūrija ir tiesīga piešķirt konkursa finālā 2010.gadā galveno balvu

A grupā Ls 200 un B grupā Ls 300.

Žūrijai ir tiesības nepiešķirt I, II, III prēmiju vai piešķirt veicināšanas prēmijas.

Apbalvošana Konkursa 2. kārtas laureātus apbalvo katru gadu septembrī dzejniekam Auseklim veltītajos koncertos Alojā.

Konkursa fināla laureātus apbalvo 2010.gada septembrī dzejnieka Ausekļa 160.dzimšanas dienas svētkos Gaismu sauca Alojā.

Kontakti: Alojas pilsētas dome - tel./fakss 4023925; e-pasts - alojasdome@inbox.lv

Informācija: www.orient.lv/aloja

Dziesmu jaunrades konkurss bērnu korim
"Kas mēs bijām, būsim, esam"
2008.gads

Dalībnieka anketa

Vārds ____________________________________________

Uzvārds___________________________________________

Dzimšanas gads____________________________________

Adrese____________________________________________

Telefons___________________________________________

E-pasts____________________________________________

Mūzikas mācību iestāde ____________________________________

Specialitāte______________________________________________

Pedagogs_______________________________________________

 

Anketu lūdzam sūtīt atsevišķi no dziesmas!

pa pastu: Jūras 13, Aloja LV -4064, ar norādi „Dziesmu konkursam”

pa faksu: 4023925,

pa e-pastu: alojasdome@inbox.lv15.09.2007.
Fotoreportāža: Jaunrades dziesmu konkursa „Kas mēs bijām, būsim, esam” 2.kārta dzejnieka Ausekļa 157. dzimšanas dienas svētkos

15.09.2007.

Noskaidroti konkursa 2007.gada laureāti

     Alojas pilsētas domes organizētā jaunrades dziesmu konkursa bērnu korim Kas mēs bijām, būsim, esam žūrija – komponisti Selga Mence, Uģis Prauliņš un Romualds Kalsons, noklausoties konkursa 2.kārtai izvirzītās dziesmas Vidzemes Mūzikas skolu koru izpildījumā, nolēma:

A grupā (mūzikas skolu audzēkņi) :

I prēmiju – nepiešķit;
II prēmiju – Ivanam Tabernakulovam ( Bolderājas mūzikas un mākslas skolas 4.klavieru klase) – par dziesmu „Gājputnu dziesma”;
III prēmiju –
Beātei Balodei (Smiltenes mūzikas skola) – par dziesmu  „Smaids”,
Aigai Rozentālei ( Smiltenes mūzikas skola) – par dziesmu „Ģimene bez jokiem”,
Ingunai Jurševicai ( Engures mūzikas un mākslas skolas klavieru klase)- par dziesmu „Labi ir vasaru pērkonam”,
Gundai Miķelsonei ( Ogres mūzikas skola) – par dziesmu „Cik, cik, cik”.

B grupā (mūzikas vidusskolu audzēkņi, augstskolu studenti, komponisti līdz 30 g.v.) :

I prēmiju – nepiešķirt;
II prēmiju – nepiešķirt;
III prēmiju –
Gintai Sebrei ( J.Mediņa mūzikas vidusskolas 2.kurss) – par dziesmu „Zvaigžņu zaglis”,
Aigai Jansonei (Ventspils mūzikas vidusskolas 4.kurss) – par dziesmu „Karuselis”.
Veicināšanas prēmija –
Laurai Gustovskai
( J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 1.kurss) – „Zīdtārpiņš tavs draugs”.

     Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas speciālo balvu – apmaksātu mācību nometni kompozīcijā, pēc žurijas komisijas lēmuma Laurai Gustovskai pasniedza akadēmijas rektors Artis Sīmanis.

Jaunrades dziesmu konkurss „Kas mēs bijām, būsim, esam ” turpinās

     2007.gada 15.septembrī Alojā Rīgas Latviešu biedrības mūzikas komisijas priekšsēdētājs Arvīds Bomiks ielūdza jaunrades dziesmu konkursa „Kas mēs bijām, būsim, esam” dalībniekus sniegt laureātu koncertu Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē 2008.gada 12.aprīlī.

     Savukārt Izglītības ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs informēja, ka plāno 2010.gada Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku programmā iekļaut konkursa „Kas mēs bijām, būsim, esam” godalgoto dziesmu koncertu LU Lielajā aulā.

     2007.gada oktobrī Alojas pilsētas dome izsludinās 2008.gada konkursu, kurā jāiesniedz latviešu tautas dziesmu apdares bērnu korim a capella. Nolikums tiks publicēts mājas lapā www.orient.lv/aloja05.06.2007.

Vidzemes mūzikas skolu kori apgūst jauno autoru dziesmas

2007.gada 5.jūnijā, Rīgas Doma kora skolas telpās Alojas pilsētas pašvaldība organizēja semināru Vidzemes novada mūzikas skolu koru diriģentiem, kuru vadīja diriģente Aira Birziņa. Semināra tēma - 2007.gada jaunrades dziesmu konkursa bērnu korim Kas mēs bijām, būsim, esam 2.kārtai izvirzīto dziesmu iestudēšana un koru dalības konkursa tālākās norisēs apspriešana.

15.04.2007.
Fotoreportāža: Jaunrades dziesmu konkursa bērnu korim "Kas mēs bijām, būsim, esam" laureātu koncerts Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē02.04.2007.

Izvirzīti darbi iestudēšanai un atskaņošanai konkursa 2.k. Alojā, 2007.gada 15.septembrī

Ņemot vērā Alojas kompozīcijas konkursa Kas mēs bijām , būsim, esam žūrijas (Selga Mence, Romualds Kalsons, Uģis Prauliņš) vērtējumu, 2007. gada 2. aprīļa sēdē tika nolemts iestudēšanai un atskaņošanai konkursa 2.kārtā Alojā, 2007.gada 15.septembrī izvirzīt sekojošus darbus:

A grupa (5 dziesmas):

Smaids – devīze „Jociņš- spociņš – ķiplociņš”
Ģimene bez jokiem – devīze „Rozīnīte”
Labi ir vasaru pērkonam – devīze ”Labi ir vasaru pērkonam”
Cik, cik, cik? - devīze „Skanēt skan”
Gājputnu dziesma – devīze „Dzimtā zeme”


B grupa (3 dziesmas):

Zīdtārpiņš tavs draugs –devīze „Zīdtārpiņš„
Zvaigžņu zaglis – devīze „Fīke”
Karuselis – devīze „Cilvēks karuselī”19.03.2007.

Konkursa dziesmu laureātu koncerts notiks 15.aprīlī Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē

Pēc Rīgas Latviešu biedrības mūzikas komisijas vadītāja Arvīda Bomika ielūguma, 2007.gada 15.aprīlī plkst. 15:00 Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē notiks konkursa dziesmu laureātu koncerts, kurā piedalīsies Vidzemes novada mūzikas skolu kori no Smiltenes, Madonas, Strenčiem, Zvejniekciema, Aizkraukles, Alojas, Jaunpiebalgas, Salacgrīvas, Ogres, Valkas, Valmieras un Rīgas Doma kora skolas.15.03.2007.

Noslēdzies dziesmu iesniegšanas termiņš bērnu kora jaunrades dziesmu konkursam Kas mēs bijām, būsim, esam.

Alojas pilsētas domes organizētā jaunrades dziesmu konkursa Kas mēs bijām, būsim, esam 2007.gada 1.kārtai iesniegtas 14 jauno autoru oriģināldziesmas. Dziesmu autori ir no Rīgas, Liepājas, Engures, Ogres, Smiltenes, Valkas un Cēsu rajona Raunas pagasta.

Konkursa žūrija - komponisti Selga Mence, Romualds Kalsons un Uģis Prauliņš ir uzsākuši dziesmu vērtēšanu, izvirzīšanai konkursa 2.kārtai.

Vidzemes novada mūzikas skolu kori aprīlī uzsāks dziesmu apguvi, lai izpildītu tās konkursa 2.kārtā 2007.gada septembrī Alojā.16.09.2006.
Dzejniekam AUSEKLIM veltītie svētki GAISMU SAUCA

Plkst. 14:00 Ev.-lut. baznīcā
Rīgas Doma kora skolas meiteņu kora koncerts, diriģente Aira Birziņa

Plkst. 18:00 kultūras nama lielajā zālē
Konkursa „Kas mēs bijām, būsim, esam” 2006. gada noslēguma koncerts un laureātu apbalvošana. Skatīties reportāžu >>>
Piedalās: komponisti Selga Mence, Romualds Kalsons, Uģis Prauliņš; mūzikas skolu kori no Valmieras, Jaunpiebalgas, Valkas, Strenčiem, Vidzemes Jūrmalas, Aizkraukles, Ogres, Salacgrīvas, Smiltenes, Rīgas, Alojas un Staiceles bērnu folkloras kopa.
Konkursu atbalsta VKKF.

Pēc koncerta Gaismas ceļš no kultūras nama uz dzejnieka kapavietu Alojas kapsētā.
Muzicēs Alojas mūzikas skolas audzēkņi.11.05.2006.

 Valsts Kultūrkapitāla fonds projektu konkursa 2.kārtā kultūras starpnozares sadaļā atbalstījis Alojas pilsētas domes organizēto bērnu kora dziesmu jaunrades konkursu "Kas mēs bijām esam, būsim", piešķirot 500 latus.22.04.2006.

Noslēgusies bērnu kora dziesmu jaunrades konkursam iesniegto dziesmu vērtēšana. Žūrijas komisija ir izvēlējusies dziesmas, kuras iestudēs Vidzemes mūzikas skolu kori, lai izpildītu 16.septembrī, Alojā dzejniekam Auseklim veltītajā sarīkojumā.

Pēc dziesmu noklausīšanās žūrija paziņos šī gada konkursa laureātus, kuri saņems Alojas pilsētas domes piešķirtās naudas prēmijas.

A grupa

Tumšā naktī zaļā zālē - devīze „Zelta zivtiņa”
Sijā auzas tautu meita – bez devīzes
Mana mīļa māmuliņa – devīze „Mana pasaule”
Koklītes skanēja – devīze ”Ave sol”
Trīs putniņi skaisti dzied – devīze „Darbs dara darītāju”
Kurš putniņis dzied tik koši –devīze „Kas var mani apdziedāti”

B grupa

Kur pelīte tu tecēji? – devīze „Laumiņa”
Ik vakara dziedāt gāju – devīze „Mūzika caur dvēseli”
Tumsināja vakarāja – devīze „Skaņu lietus pasauli šūpo”
Sazīdieja gaiļapīši – devīze „Pavasaris”21.03.2006.

    Alojas domes organizētajam bērnu kora dziesmu konkursam "Kas mēs bijām, būsim, esam" 14 tautas dziesmu apdares iesnieguši jaunie autori no  Liepājas, Daugavpils, Rīgas,  Zvejniekciema, Ogres, Lēdmanes Ogres rajonā.

   Žūrijas komisija: komponisti Selga Mence, Romualds Kalsons un Uģis Prauliņš sāks  darbu
vērtēšanu.

01.03.2006.
Alojas pilsētas dome izsludina kora dziesmu jaunrades konkursu - Kas mēs bijām, būsim esam.

   Godinot savu novadnieku latviešu gaismas saucēju dzejnieku Ausekli, 2006.gada sākumā Alojas pilsētas dome izsludināja bērnu kora dziesmu jaunrades konkursu jaunajiem autoriem. Konkursa nosaukumā izmantotas Ausekļa dzejas rindas - Kas mēs bijām, būsim, esam.

   Konkurss notiks 5 gadus ar finālu 2010.gadā dzejnieka Ausekļa 160.dzimšanas dienas svētkos Gaismu sauca. Konkursam jāiesniedz publiski neatskaņotas un nepublicētas oriģināldziesmas vai latviešu tautas dziesmu apdares bērnu korim a capella .

   Konkursa 1. kārtai jāiesniedz latviešu tautas dziesmu apdares. Konkursa žūrijas sastāvā apstiprināti komponisti Selga Mence, Romualds Kalsons un Uģis Prauliņš. Dziesmas tiks vērtētas divās grupās : 1) mūzikas skolu audzēkņi līdz 9.klasei ieskaitot un 2) mūzikas vidusskolu, mūzikas un citu augstskolu studenti un jaunie autori līdz 30 gadu vecumam. Labākās dziesmas Vidzemes novada mūzikas skolu kori atskaņos dzejnieka dzimšanas dienas sarīkojumā 2006.gada 16. septembrī Alojā. Uzvarētāji saņems Alojas pilsētas domes naudas prēmijas.

   Alojas pilsētas dome konkursu rīko jau otro reizi. Pirmais konkurss 2005.gadā bija veltīts dzejnieka 155.dzimšanas dienai. Konkursā piedalījās 23 jaunie autori no visas Latvijas un žūrijas vērtējumam tika iesniegtas 28 dziesmas. Konkursa uzvarētāju prēmijas saņēma Jekaterina Filipova no Zilupes, Renāte Stivriņa no Daugavpils un Andris Kontauts no Liepājas.

   Informāciju par konkursu var saņemt Alojas pilsētas domē tālr. 4023925,
e-pasts: alojasdome@inbox.lv


Dziesmu jaunrades konkurss bērnu korim
Kas mēs bijām, būsim, esam - dzejniekam Auseklim 160

Mērķis

Godināt latviešu patriotiskā gaismas saucēja dzejnieka un skolotāja Ausekļa piemiņu.
Veicināt bērnu koru attīstību, rosināt jaunos komponistus radīt saturīgas, latviskas dziesmas bērnu korim.

Konkursu rīko

Alojas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Komponistu savienību.

Dalībnieki

A grupa – mūzikas skolu audzēkņi līdz 9.klasei ieskaitot.
B grupa – mūzikas vidusskolu audzēkņi, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un citu augstskolu studenti un jaunie komponisti līdz 30 gadiem.

Konkursa norise

Konkurss notiek 5 gadus (no 2006. līdz 2010. gadam ieskaitot) vairākās kārtās.

Katru konkursa gadu žūrija:

1. kārtā - atlasa atskaņošanai labākos skaņdarbus, publiskojot devīzes, bet nenosaucot autoru vārdus;

2. kārtā - atlasītās dziesmas atskaņo Vidzemes novada mūzikas skolu kori tā paša gada septembrī dzejnieka Ausekļa dzimšanas dienai veltītā koncertā Alojas kultūras namā.

Pēc 2. kārtas koncerta žūrija piešķir vietas un balvas, nosaucot autoru vārdus.

Katram konkursa gadam ir savs profils:

2006.gadā tiek vērtētas tautas dziesmu apdares,
2007. gadā tiek vērtētas oriģināldziesmas,
2008.gadā tiek vērtētas tautas dziesmu apdares,
2009.gadā tiek vērtētas oriģināldziesmas,
2010. gadā tiek vērtētas tautas dziesmu apdares.

Konkursa fināls notiek 2010.gadā, kurā žūrija izvirza labākās no iepriekšējos gados godalgotajām dziesmām. Tās izpilda Latvijas mūzikas skolu kopkoris Alojā, dzejnieka Ausekļa 160.dzimšanas dienas svētkos Gaismu sauca.

Konkursam jāiesniedz publiski neatskaņotas un nepublicētas oriģināldziesmas vai tautas dziesmu (skat. katra konkursa gada profilu) apdares 3 vai 4 balsīgam bērnu korim a cappella. Piezīme: drīkst izmantot arī 1 – 2 solo instrumentus, izņemot taustiņinstrumentus.

Partitūras jāiesniedz 1 eksemplārā ar devīzi (nenosaucot komponista un teksta autora vārdus!), tai jāpievieno slēgta aploksne ar devīzi, kurā ir autora vārds, uzvārds, dzimšanas gads, izglītība , adrese, tālruņa numurs.

2007.gada 1.kārtai jāiesūta oriģināldziesmas līdz 2007.gada 1.martam:
Alojas pilsētas pašvaldībai, Jūras iela 13, Aloja, LV-4064.

Vērtēšana

Žūrijas komisiju apstiprina konkursa rīkotāji. Žūrijas lēmums nav maināms.

Žūrija ir tiesīga katru gadu 2. kārtā piešķirt:

A grupai B grupai

I prēmiju Ls 100 I prēmiju Ls 200
II prēmiju Ls 75 II prēmiju Ls 150
III prēmiju Ls 50 III prēmiju Ls 100

Žūrija ir tiesīga piešķirt konkursa finālā 2010.gadā galveno balvu

A grupā Ls 200 un B grupā Ls 300.

Žūrijai ir tiesības nepiešķirt I, II, III prēmiju vai piešķirt veicināšanas prēmijas.

Apbalvošana

Konkursa 2. kārtas laureātus apbalvo katru gadu septembrī dzejniekam Auseklim veltītajos koncertos Alojā.

Konkursa Fināla laureātus apbalvo 2010.gada septembrī dzejnieka Ausekļa 160.dzimšanas dienas svētkos Gaismu sauca Alojā.

Papildus informācija

Kontakti: Alojas pilsētas pašvaldība - tel./fakss 4023925
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________