ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA ->  Kora dziesmu jaunrades konkurss repertuārs 2010

7.08.2009.
Repertuārs jaunrades dziesmu konkursa
„Kas mēs bijām, būsim, esam” laureātu koncertam

Rīgas Latviešu biedrībā 2010.gada jūlijā un
noslēguma koncertam „Gaismu sauca”2010.gada 18.septembrī Alojā.

     1. Andris Kontauts, Vilis Plūdonis „Cīrulīt’s, modrainīt’s” (B grupa)
     2. Latviešu tautas dziesma Ivana Tabernakulova apdarē „Koklītes koklēja” (B grupa)
     3. Latviešu tautas dziesma Zanes Briškas apdarē „Mana mīļa māmuliņa” (B grupa)
     4. Latviešu tautas dziesma Anitas Miezes apdarē „Tumsināja vakarāja” (A grupa)
     5. Latviešu tautas dziesma Lauras Gustovskas apdarē „Kur, pelīte, tu tecēji” (B grupa)
     6. Latviešu tautas dziesma Renātes Stivriņas apdarē „Sazīdieja gaiļa pīši” (A grupa)
     7. Latviešu tautas dziesma Asnātes Pedeces apdarē „Maza, maza ābelīte” (B grupa)
     8. Latviešu tautas dziesma Justīnes Bondares apdarē „Gāj, pa ceļu dziedādama” (B grupa)
     9. Latviešu tautas dziesma Sabīnes Ķezberes apdarē „Bumbuļdziesma” (A grupa)
   10. Latviešu tautas dziesma Jutas Bērziņas apdarē „Ar vilciņu Rīgā braucu” (A grupa)
   11. Latviešu tautas dziesma Jāzepa Vītola apdarē, Ausekļa vārdi „Uz skolu” (A,B grupa)
   12. Selgas Mences jaundarbs „Saulīte”  (A, B grupa)

* A grupa - kori izpilda šarežģītākas pakāpes darbus, B grupa – vienkāršāka tipa darbus.
Informācija – Māra Skride ( tālr.26776605, 67954418, e-pasts: s.mara@delfi.lv )Kora dziesmu jaunrades konkurss Kas mēs bijām, būsim esam >>>
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________