ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Alojas kultūras nams
 

ALOJAS
KULTŪRAS
NAMS

Jūras iela 13, Aloja,
Alojas novads, LV–4064

tel.: 64031135, 29335600, fakss: 64023925
e-pasts: alojaskulturasnams@inbox.lv

 

Par mumsKontakti   |  Tautas mākslas kolektīvi
Pakalpojumi
  |  Pārskats par darbu

Alojas novads ceļā uz Dziesmu svētkiem 2010

Alojas kultūras nama
Pārskats par darbu 2009. gadā

I DARBINIEKI

2009.gadā kultūras namā strādāja 12 darbinieki.

Tajā skaitā :

 • 2 administrācijas darbinieki,

 • direktore,

 • mākslinieciskā vadītāja,

 • 7 pamatdarbības speciālisti,

 • kora diriģents,

 • kormeistare,

 • vokālā ansambļa vadītāja,

 • 3 deju kopas vadītājas,

 • 1 koncertmeistare,

 • 3 tehniskie darbinieki,

 • skaņu operators,

 • 2 apkopējas.

II SPECIĀLISTU IZGLĪTĪBA

Direktore – vidējā profesionālā izglītība kultūras darbā režisora specialitātē,

augstākā izglītība sabiedrisko attiecību specialitātē.

Mākslinieciskā vadītāja – augstākā izglītība kultūras menedžera un svētku režisora specialitātē.

Kora diriģents – augstākā izglītība mūzikas pedagoģijā, vadības maģistrs.

Kormeistare – mācās Cēsu A.Kalniņa mūzikas koledžas kordiriģentu 3.kursā.

Vokālā ansambļa vadītāja – vidējā profesionālā izglītība mūzikā, augstākā izglītība pedagoģijā.

Deju kopu vadītājas – 1 - vidējā profesionālā izglītība horeogrāfijā,

1 - augstākā pedagoģiskā izglītība.

Koncertmeistare – augstākā izglītība mūzikas pedagoģijā.

III DARBINIEKU ATALGOJUMS

Darbinieki Kopā (Ls) No pašvaldības budžeta Valsts mērķdotācija No maksas pakalpojumu ieņēmumiem
Direktore

3301

3301

0

0

Speciālisti

11388

9388

1139

861

Tehniskie darbinieki

5520

5520

0

0

Pavisam:

20209

18209

1139

861

IV TAUTAS MĀKSLAS KOLEKTĪVI

Kultūras nama darba prioritāte 2009.gadā bija tautas mākslas kolektīvu nepārtrauktas un sekmīgas darbības nodrošināšana.

Astoņos kolektīvos kultūras namā 2008.gadā darbojās 157 Alojas iedzīvotāji. Tajā skaitā četros bērnu kolektīvos aktīvi un izglītojoši savu brīvo laiku pavadīja 83 bērni.

N.p.k.

Kolektīva nosaukums

Dalībnieku vecums

Dalībnieku skaits

Vadītājs

Koncert-

meistars

Koncertdarbība

Alojā citur

kopā

1. Deju kopa “Dzīpariņš” pirmsskola

27

L.Volksone M.Gaugere

3

1

4

2. Vokālais ansamblis “Asniņi” pirmsskola

17

M.Gaugere M.Gaugere

6

0

6

3. Deju kolektīvs “Resgalīši” 1.-2.klase

19

M.Drozda M.Gaugere

5

3

8

4. Deju kolektīvs

„Resgaļi”

3.-4.klase

20

M.Drozda A.Roļskija

5

5

10

5. Deju kopa “Sānsolis” vid. paaudze

19

M.Drozda M.Gaugere

5

10

15

6. Jauktais koris “Ale” pieaugušie

29

A.Tomiņš L.Liepiņa

7

2

9

7. Dāmu deju kolektīvs ”Rasa” seniores

12

V.Cimmere A.Roļskija

3

7

10

8. Veselības grupa pieaugušie

14

M.Drozda -

-

-

-

    KOPĀ:

157

         

V PIEDALĪŠANĀS SKATĒS UN FESTIVĀLOS UN ĀRZEMJU BRAUCIENOS

Bērnu tautas mākslas kolektīvu 2009.gada Limbažu rajona skates rezultāti:
a)“Resgalīši” – II pakāpe;
b)„Resgaļi”– I pakāpe.

Deju kolektīvs „Sānsolis”

2009.gada Limbažu rajona skatē ieguva II pakāpi (39,7 punkti).

Deju kopa “Sānsolis”

22.-26.jūlijā piedalījās starptautiskajā Eiropas tautu kultūras festivālā „Europeāde 2009” Klaipēdā (Lietuvas Republikā) un

12.augustā starptautiskajā Ziemeļlivonijas festivālā Ainažos.

Jauktais koris „Ale” koncertēja Korvekilas pašvaldībā (Igaunijas Republikā).

Skolēnu deju kolektīvs „Resgaļi” 23.-28.jūlijam piedalījās starptautiskajā festivālā „Dejojošais Turku” (Somijā).

Skolēnu deju kolektīvi „Resgalīši” un „Resgaļi” 23.maijā piedalījās Limbažu rajona skolēnu dziesmu un deju svētkos Limbažos.

Dāmu deju grupa „Rasa” 23.augustā piedalījās Senioru radošo kolektīvu 6.festivālā „Jūrmala 2009” Jūrmalā.

Mazo dziedātāju konkursā “Alojas Cālis 2009” uzvarēja Artūrs Ungurs. Limbažu rajona finālā piedalījās arī Rūta Kaļva, Edvards Kaļva, Andreass Meļņičenko, Elīna Krūmiņa.

VI NORISES ALOJAS KULTŪRAS NAMĀ 2009.GADĀ

Janvāris

1.janvāris Jaungada balle

Februāris

14.februārī - jauno vokālistu konkurss „Alojas Cālis - 2009”

16.-28. februārī – tamborēto gleznu izstāde „Pacelies spārnos un lido”

21.februārī - vidējās paaudzes deju kolektīvu koncerts Sadancis

22.februārī – Koru labdarības koncerts „Ar dziesmu palīdzēsim”

Marts

11.martā - Sanāksme zemniekiem

11.martā -Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts un izstāde

13.martā -Rīgas cirka izrāde

25.martā -Piemiņas sarīkojums represētajiem. Piedalās AAV vokālie ansambļi , AMMS solisti.

26.martā -Sanāksme zemniekiem

28.martā -svinīgs sarīkojums „Bērniņš ienācis pasaulē”.

Aprīlis

11.aprīlī -Vilzēnu amatierteātra izrāde „Visi radi kopā”

12.aprīlī -Lieldienu pasākums brīvā dabā „Lielā Lieldienu pastaiga”

18.aprīlī -Limbažu Ausekļa teātra viesizrāde „Kā Ruksītis ciemos gāja”

19.aprīlī -Limbažu jauktā kora „Doma” koncertuzvedums „No Ziemassvētkiem līdz cīruļiem ”

24.aprīlī -Puikules drāmas ansambļa izrāde „Nekas nav noticis”

25.aprīlī -Senioru dāmu deju kopu koncerts

Maijs

1.maijā - Tautas mākslas kolektīvu sezonas atskaites koncerts „Maijs acīs un sirdīs”

2.maijā - Zelta kāzu ceremonija

16.maijā - Rokdarbu izstādes „Skaistas izšūtas lietas” atklāšana

17.maijā -Ģimeņu dienas sarīkojums „Pavadīsim dienu kopā”

20.maijā -Sapulce zemniekiem

30.maijā -Alojas Mūzikas un mākslas skolas izlaidums

30.maijā -Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde

Jūnijs

3.-7.jūnijam - Eiroparlamenta un vietējo pašvaldību vēlēšanas

12.jūnijā - „Pasaules klaidoņu saiets”

13.jūnijā - AAV 9.klases izlaiduma balle

14.jūnijā - komunistiskā genocīda upuru piemiņas koncerts

19.jūnijā - pilsētas svētku ieskaņas koncerts „Cauri laikiem...”

20.jūnijā - pilsētas svētki„Ungurpils ezera svētki”

20.jūnijā - šlāgermūzikas festivāls „Muzikanti ielīgo Jāņus”

23.jūnijā - „Līgo nakts balle”

Jūlijs

4.jūlijā - Laulību ceremonija

19.jūlijā – grupas „Sandra” koncerts

Augusts

29.augustā – Laulību ceremonija

29.augustā - Viļķenes amatierteātra izrādes „”Piedod, Bokačo, ja vari” un „Barona Bunduļa atgriešanās”.

Septembris

18.septembrī - Dzejas dienu sarīkojums „Paveries akmeņu acīs” un Gaismas ceļš

19.septembrī - koncerts amatnieku tirdziņā

23.septembrī - Cirka „Animo” izrāde

26.septembrī - svinīgs sarīkojums „Bērniņš ienācis pasaulē”

Oktobris

2.oktobrī - Latvijas Nacionālā filmu festivāla „Lielais Kristaps” filmu programma Alojā

5.- 12.oktobrim - Limbažu, Lēdurgas, Alojas mākslas skolu audzēkņu darbu izstāde „Slovākijas

iespaidi”

22.oktobrī - Liepājas leļļu teātra izrāde „Saldais sapnis”

27.oktobrī – izdevuma „Alojas novada vēstis” 1.numura prezentācija

Novembris

7.novembrī - jaunrades dziesmu konkursa „Kas mēs bijām, būsim, esam” 2.kārta

10. novembrī - sarīkojums bērniem „Mārtiņdiena”

17.novembrī - svinīgs sarīkojums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, spēlfilma „Vienīgā fotogrāfija”

21.novembrī - Alojas novada iedzīvotāju foruma rezultātu prezentācija

29.novembrī - koncertu cikla „Muzikālā Advente” koncerts. Kapelas „Labi, ka tā”, „Eži”, vokālais ansamblis „Reiz bija”/Limbaži/

Decembris

5.decembrī – sarīkojums „Alojas Sporta laureāts - 2009”

6.decembrī - koncerts no cikla „Muzikālā Advente”. Piedalās duets Antra un Vēsma Ozolas, ģitārists Aleksandrs Jasjukēvičs.

12.decembrī - Kinobusiņa Latvijas animācijas filmu programma bērniem

13.decembrī– koncerts no cikla „Muzikālā Advente”. Piedalās novada vokālie ansambļi „Dziesmu draugi”/Staicele/,”Heihera”/Braslava/,”Kolorīts”/Brīvzemnieki/

14.-28.decembrī- tradīciju zālē Alojas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde

19.decembrī - amatnieku un mājražotāju Ziemassvētku tirdziņš, pilsētas egles iedegšana

19.decembrī– Ziemassvētku sarīkojums Alojas senioriem

20.decembrī – koncerts no cikla „Muzikālā Advente” un Alojas Mūzikas un mākslas skolas 15 gadu jubilejas sarīkojums

29.decembrī – laulību ceremonija

30.decembrī - svinīgs sarīkojums „Bērniņš ienācis pasaulē”.

VII NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI 2009.

Nozīmīgs notikums pilsētas kultūras dzīvē 2009.gadā bija konkursa „Kas mēs bijām, būsim, esam”, kas veltīts dzejnieka Ausekļa dzimšanas dienai ,2.kārta, kurā piedalījās Jelgavas 4.vidudusskolas koris „Spīgo” un Vidzemes mūzikas skolu kori.

Pilsētas svētki „Ungurpils ezera svētki ” 2009.gadā notika Ungurpilī un tajos alojiešiem un pilsētas viesiem piedāvāja izglītojošu, izklaidējošu un sportisku programmu visas dienas garumā.

VIII MĀCĪBU SEMINĀRI UN PIEREDZES APMAIŅA

29.01,26.02.,26.03.,30.04.,28.05. I. Neimane piedalījās Limbažu rajona padomes organizētajos semināros Limbažos.

31.01. A.Tomiņš piedalījās Latvijas diriģentu sanāksmē Rīgā

17.08.,18.08.,19.08. M.Drozda piedalījās deju kolektīvu vadītāju mācību seminārā Rīgā.

10.09. I.Laizāne piedalījās Latvijas novadu kultūras dzīves organizatoru sanāksmē Rīgā

24.09.I.Laizāne piedalījās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatoru sanāksmē Rīgā

29.09. I.Laizāne piedalījās Valsts darba inspekcijas seminārā „Darba attiecību izbeigšana” Rīgā.

30.09. I.Laizāne piedalījās konferencē „Sociālās atbildības un sociālā dialoga veidošana ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības nodrošināšanai reģionā” Valmierā

03.10. I.Laizāne, I.Neimane piedalījās Dziesmu svētku biedrības kopsapulcē Rīgā

15.10. I.Laizāne, I.Neimane piedalījās Limbažu, Alojas, Salacgrīvas novadu kultūras darbinieku sanāksmē Pālē

28.10. I.Laizāne, M.Drozda piedalījās Limbažu rajona deju kolektīvu vadītāju seminārā Limbažos

12.-15.11. A.Tomiņš piedalījās Ziemeļu-Baltijas valstu koru diriģentu simpozijā Rīgā.

25.11. I.Neimane piedalījās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatoru sanāksmē Rīgā

25.11. I.Laizāne piedalījās Rīgas plānošanas reģiona kultūras darba koordinēšanas sanāksmē Rīgā

02.12. I.Laizāne piedalījās EK Europe direct informācijas centra organizētā radošajā sanāksmē „2009.gads –Eiropas radošuma un inovāciju gads” Valmierā

10.12. I.Laizāne piedalījās konferencē „Vidzemes reģiona kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības iespējas nākotnē” Madonā

16.12. . I.Laizāne, I.Neimane piedalījās Limbažu, Alojas, Salacgrīvas novadu kultūras darbinieku sanāksmē Puikulē

IX FINANSU LĪDZEKĻU PIESAISTE

LR Kultūras ministrija piešķīrusi mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1139,00

Limbažu rajona padome piešķīra Ls 600,00 kultūras norišu organizēšanai Alojā.

Iekasēta ieejas maksa pasākumos Ls 132,50, par maksas pakalpojumiem (telpu noma) saņemts Ls 729,00.Ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem kopā Ls 861,00.

No 2009.gadā piešķirtajiem budžeta līdzekļiem - Ls 50 000 , iztērēti Ls 42 765, jeb 85 %.

X MATERIĀLĀS BĀZES ATJAUNOŠANA

2009.gadā iegādāti pamatlīdzekļi:

datora monitors Ls 100,00

CD atskaņotājs Ls 115,00

nojume brīvdabas pasākumiem Ls 195,00

Izbūvētas jumta kāpnes skursteņu tīrīšanai Ls 455,00

Veikts kosmētiskais remonts administrācijas telpā Ls 285,00

Pārskatu sastādīja Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne

ALOJAS KULTŪRAS NAMA PĀRSKATS par darbu
2008.gadā

ALOJA, 2009.

I DARBINIEKI

2008.gadā kultūras namā strādāja 12 darbinieki.

Tajā skaitā: 2 administrācijas darbinieki,

 • direktore
 • mākslinieciskā vadītāja

7 pamatdarbības speciālisti,

 • kora diriģents,
 • kormeistare,
 • vokālā ansambļa vadītāja,
 • 3 deju kopas vadītājas,
 • 1 koncertmeistare.

3 tehniskie darbinieki,

 • skaņu operators,
 • 2 apkopējas.

II SPECIĀLISTU IZGLĪTĪBA

Direktore – vidējā profesionālā izglītība kultūras darbā, augstākā izglītība sabiedrisko attiecību specialitātē,

Mākslinieciskā vadītāja – augstākā izglītība kultūras menedžera un svētku režisora specialitātē.

Kora diriģents – augstākā izglītība mūzikas pedagoģijā, maģistrs.

Kormeistare – mācās Cēsu A.Kalniņa mūzikas koledžas kordiriģentu 2.kursā.

Vokālā ansambļa vadītāja – vidējā profesionālā izglītība mūzikā, augstākā izglītība pedagoģijā.

Deju kopu vadītājas – 1 - vidējā profesionālā izglītība horeogrāfijā, 1 - augstākā pedagoģiskā izglītība.

Koncertmeistare – augstākā izglītība mūzikas pedagoģijā.

III DARBINIEKU ATALGOJUMS

Darbinieki Kopā (Ls) No pašvaldības budžeta Valsts mērķdotācija No maksas pakalpojumu ieņēmumiem
Direktore

4259,73

4259,73

0

0

Speciālisti

13926,33

11564,83

1276,5

1085

Tehniskie darbinieki

5983,65

5983,65

0

0

Pavisam:

24169,71

21808,21

1276,5

10885

IV TAUTAS MĀKSLAS KOLEKTĪVI

Kultūras nama darba prioritāte 2008.gadā bija tautas mākslas kolektīvu nepārtrauktas un sekmīgas darbības nodrošināšana.

Astoņos kolektīvos kultūras namā 2008.gadā darbojās 159 Alojas iedzīvotāji. Tajā skaitā četros bērnu kolektīvos aktīvi un izglītojoši savu brīvo laiku pavadīja 77 bērni.

N.p.k.

Kolektīva nosaukums

Dalībnieku vecums

Dalībnieku skaits

Vadītājs

Koncert-

meistars

Koncertdarbība

Alojā citur

kopā

1. Deju kopa “Dzīpariņš” pirmsskola

22

L.Volksone M.Gaugere

7

1

8

2. Vokālais ansamblis “Asniņi” pirmsskola

17

M.Gaugere M.Gaugere

9

-

9

3. Deju kolektīvs “Resgalīši” 1.-2.klase

17

M.Drozda M.Gaugere

8

3

11

4. Deju kolektīvs

„Resgaļi”

3.-4.klase

21

M.Drozda A.Roļskija

5

4

9

5. Deju kopa “Sānsolis” vid. paaudze

17

M.Drozda M.Gaugere

4

10

14

6. Jauktais koris “Ale” pieaugušie

30

A.Tomiņš L.Liepiņa

4

7

11

8. Dāmu deju kolektīvs ”Rasa” seniores

11

V.Cimmere A.Roļskija

3

9

12

7. Līnijdeju grupa pieaugušie

10

M.Drozda -

-

-

-

8. Veselības grupa pieaugušie

14

M.Drozda -

-

-

-

    KOPĀ:

159

         

V NORISES ALOJAS KULTŪRAS NAMĀ 2008.GADĀ

Janvāris

 • 1.janvārī - Jaungada nakts balle. Spēlē DJ Aivis.

 • 5.janvārī - Jaungada sarīkojums bērniem.

 • 26.janvārī - koncerts „Precies ar zvaigzni”. Piedalās aktieri Zigurds Neimanis, Dainis Porgants un grupa „Sandra”.

Februāris

 • 2.februārī - pilsētas 16.dzimšanas dienas koncerts. Piedalās kultūras nama, mūzikas un mākslas skolas un vidusskolas pašdarbības kolektīvi.

 • 2.februārī - Svētku balle. Spēlē „Alojas muzikanti”.

 • 16.februārī - mazo dziedātāju konkurss „Alojas Cālis - 2008”.

 • 25.februārī - leļļu teātra „Tims” koncerts „No dziesmas uz pasaku”

Marts

 • 8.martā - vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancis – koncerts „Ak, sievietes, sievietes... ”. Piedalās: „Greizie rati”/Rīga/, „Iecava”/Iecavas pag./ , ”Lustīgais”/Laubere/, ”Skaņaiskalns” /Mazalaca/,”Sakta”/Limbaži/ ,”Lādezers”/Limbažu pag./ ,”Sānsolis”.
 • 8.martā – Atpūtas vakars.
 • 23.martā- Lieldienu jampadracis

 • 24.martā - Bērnu deju kolektīvu draudzības koncerts. Piedalās Umurgas „Varavīksne”, ”Resgalīši”. „Resgaļi”, „Dzīpariņš”, ”Asniņi”.

 • 25.martā - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums. Alojas mūzikas skolas audzēkņi.

 • 26.martā –koncerts „Ceļā uz dziesmu svētkiem”. Piedalās Krimuldas vidusskolas koris, Vidrižu jauktais koris, „Ale”.

 • 29.martā plkst.13.00 svinīgs sarīkojums „Bērniņš ienācis pasaulē”

 • 30.martā – labdarības pasākums bērniem. Draudze „Prieka vēsts”

Aprīlis

 • 8.aprīlī - tradīciju zāles svinīga atklāšana pēc remonta. Vokālais trio „Aleja”

 • 10.aprīlī - Brīvzemnieku pagasta amatierteātra izrāde „Laimīgā Blūmentāle”

 • 18.aprīlī - Limbažu rajona Grāmatu svētki.
  Grāmatu komercizstāde Alojas kultūras namā.
  Grāmatu svētku ieskaņa – tikšanās ar gleznotāju, dzejnieku un komponistu Jāni Anmani
  Grāmatu svētku atklāšana, piedalās Valsts prezidents Valdis Zatlers
  Valsts prezidenta Valda Zatlera tikšanās ar iedzīvotājiem
  Diskusija„Latvju zeme vaļā stāv...?Šengena – priekšrocības un riski”..
  Piedalās Valsts robežs. pārstāve Natālija Zaiceva, Baiba Rivža (ZZS), Juris Dalbiņš (TP),Uldis Grava („JL”)
  „No sirds uz sirdi”. Literāri muzikāla tikšanās ar dzejnieci Kornēliju Apškrūma
  Jaunāko grāmatu izloze Laimīgais pircējs .
  Staiceles drāmas kolektīva skečs „Pazīstama seja”.

 • 18.-30.aprīlim - Jāņa Anmaņa gleznu izstāde

 • 26.aprīlī -deju kolektīva „Rasa” 3 gadu jubilejas koncerts „Riti, riti, rasas lāse”  Koncertā piedalās: deju kolektīvi „Maģija”,”Draiskules”,”Salacietes”,”Liepas”,”Sapnis”,„Rasa” un vokālais ansamblis „Dziesmu draugi”.

 • 28.aprīlī – AAV 12.klases skolēnu teātra izrāde H.Paukšs „Piedod, Bokačo, ja vari”.

Maijs

 • 1.maijā - kultūras nama bērnu kolektīvu koncerts „Uzburt pavasari” pilsētas parkā

 • 4.maijā - koncerts „Ar dziesmu par Latviju” Piedalās kori „Vienmēr” /Pāles pagasts/, ”Ale” un deju kolektīvi „Dīdeklis”/Viļķenes pagasts/ , „Sānsolis”.

 • 18.maijā - Ģimenes dienas koncerts ”Tango stunda”. Mācību iestādes sveic sekmīgākos bērnus un viņu ģimenes.

 • 24.maijā - koncerts „Riti raiti, raitais solis”. Piedalās Staiceles folkloras grupa un deju kolektīvs „Resgaļi”

 • 31.maijā - Alojas mūzikas un mākslas skolas izlaidums un jaunā flīģeļa iesvētības

Jūnijs

 • 14.jūnijā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā – piemiņas koncerts ar sveču aizdegšanu Alojas ev.-lut. baznīcas dārzā. Muzicē Lāsma Pommere.

 • 21.jūnijā „Muzikanti ielīgo Jāņus” Ungurpils parkā. Koncerts, balle, pusnakts spēle pludmales volejbolā.

 • 23.jūnijā plkst.23.00 – 05.00 „Līgo nakts balle” Alojas vidusskolas parkā.

 • 28.jūnijā – pilsētas svētki „Vēja spēles” (Baznīcas, Dārza, Jaunā, Lidlauka un Brīvības ielās.) tirgus laukumā pie baznīcas
  ieskaņas koncerts Alojas ev.- lut.baznīcā
  svētku atklāšana un iedzīvotāju gājiens
  programma bērniem zaļajā laukumā aiz baznīcas
  sportiskas un mākslinieciskas aktivitātes ielās
  „Pūķu svētki”, lidmodelistu paraugdemonstrējumi
  koncerts –Raimonda Paula melodijas dzied vokālā grupa „Framest” /Rīga/
  vizināšanās gaisa balonā
  zaļumballe – spēlēs grupa „Age of stone”/Valmiera/ un DJ Aivis.

Jūlijs

 • 17.jūlijā - Švacas (Austrija) mūzikas skolas kora koncerts. Piedalās Staiceles folkloras kopa „Daina”
 • 25.jūlijā - Donoru diena

Augusts

 • 22.augustā - projekta „Gaismas tilti” akcija „Iededzies par Latviju”. Gājiens, sadziedāšanās ar kori „Ale” un tilta izgaismošana
 • 30.augustā - laulību ceremonija
 • 30.augustā - Zelta kāzu ceremonija

Septembris

 • Līdz 26.septembrim - gleznotāja Jāņa Anmaņa audzēkņu darbu izstāde
 • 20.septembrī - Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas meiteņu kora „Via Stella” koncerts
 • 20.septembrī – radošā darbnīca „Izgatavo vēja dzirnaviņas”
 • 20.septembrī – jaunrades dziesmu konkursa „Kas mēs bijām, būsim, esam” II kārta. Vidzemes mūzikas skolu kori.
 • 20.septembrī - Limbažu mūzikas skolas akordeonistu koncerts
 • 20.septembrī - Vides instalācija „Vēja dzirnaviņas mieram”
 • 20.septembrī - „Gaismas ceļš” uz dzejnieka Ausekļa kapu
 • 27.septembrī - svinīgs sarīkojums „Bērniņš ienācis pasaulē”

Oktobris

 • 3.oktobris Donoru diena
 • 18.oktobris - SIA „Avotiņš LC” jubileja

Novembris

 • 8.novembris - Zelta laulību ceremonija
 • 10.novembrī - Mārtiņdienas sarīkojums
 • 11.novembris - barikāžu dalībnieku piemiņas zīmju pasniegšanas ceremonija
 • 11.novembris - filmas Rīgas sargi demonstrācija
 • 18.novembis - koncerts ”Latvija – zeme visskaistākā”, piedalās Alojas kultūras nama pašdarbības kolektīvi
 • 18.novembris - Svētku balle. Spēlē „Bitīt matos”
 • 22.novembris - draudzes „Prieka vēsts” izrāde jauniešiem
 • 26.novembris - leļļu teātra „Tims” izrāde „Šis un tas par vilcieniņu”
 • 29.novemnbris - Limbažu Ausekļa teātra izrāde „Laimīgā Blūmentāle”
 • 30.novembris - koncerts no cikla „Muzikālā Advente”. Piedalās Valmieras mūzikas skolas kokļu ansamblis.

Decembris

 • 6.decembris – sarīkojums „Alojas sporta laureāts 2008”
 • 6.- 20. decembris – Diānas Vostrjakovas rotu izstādes atklāšana, saruna ar autori
 • 7.decembris - koncerts no cikla „Muzikālā Advente” jauktais koris „Ale”
 • 10.decembris – Alojas pensionāru sapulce
 • 11.decembris – Rūķu radošā darbnīca. Piparkūku glazūras.
 • 12.decembrī - laulību ceremonija
 • 13.dcembris - Rūķu radošā darbnīca. Egles rotājumi.
 • 14.decembris – koncerts no cikla „Muzikālā Advente”. Mūziķi no Jūrmalas
 • 17.decembris – Limbažu rajona mūzikas kolu audzēkņu koncerts
 • 17.- 22.decembris –Limbažu rajona mākslas skolu audzēkņu darbu izstāde
 • 20.decembris - laulību ceremonija
 • 20.decembris – Ziemassvētku sarīkojums Alojas pensionāriem
 • 21.decembris – koncerts no cikla „Muzikālā Advente”.
 • Piedalās Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
 • 21.decembris – pilsētas egles iedegšana.

VI NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI 2008.

Nozīmīgs notikums pilsētas kultūras dzīvē 2008.gadā bija tradicionālie svētki, kas veltīti dzejnieka Ausekļa dzimšanas dienai , kuros piedalījās Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas koris un Vidzemes mūzikas skolu kori. Tajos noslēdzās 2008.gada tautas dziesmu apdares bērnu korim konkurss „Kas mēs bijām, būsim, esam”

Pilsētas svētkus „Vēja spēles” 2008.gadā svinēja Lidlauka, Jaunā, Baznīcas ielās un tajos alojiešiem un pilsētas viesiem piedāvāja izglītojošu, izklaidējošu un sportisku programmu visas dienas garumā.

2008.gadā iesākta tradīcija svinēt Ģimeņu dienu, kurā ar klasiskās mūzikas koncertu un atzinības rakstiem sveica alojiešu krietnākās ģimenes.

VII PIEDALĪŠANĀS SKATĒS UN FESTIVĀLOS UN ĀRZEMJU BRAUCIENOS

Bērnu tautas mākslas kolektīvu 2008.gada rajona skates rezultāti:

 • a) “Resgalīši” – I.pakāpe (41,5 punkti);
 • b) „Resgaļi”– I pakāpe (45,6 punkti).

XXIV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XIV Deju svētku atlases skatēs 2008.gadā piedalījās :

 • a) jauktais koris „Ale” – III pakāpe 29,87 punkti.
 • b) vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sānsolis” – I pakāpe.(40,78 punkti)

Deju kopa “Sānsolis” un jauktais koris „Ale” no 5.-12.jūlijam piedalījās XXIV Vispārējos latviešu dziesmu svētkos un XIV Deju svētkos Rīgā.

Jauktais koris „Ale” no 6.-8.augustam piedalījās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Dziesmu svētkos Tartu Igaunijā.

Skolēnu deju kolektīvs „Resgaļi” no 30.maija -1.jūnijam piedalījās starptautiskajā festivālā Palangā Lietuvā.

Skolēnu deju kolektīvs „Resgalīši” piedalījās festivālā „Latvju bērni danci veda” Limbažos.

Dāmu deju grupa „Rasa” 19.augustā piedalījās Latvijas senioru deju grupu festivālā „Sveiks, vecais Ādolf! Lai top...” Jelgavā.

Mazo dziedātāju konkursā “Alojas Cālis 2008” uzvarēja Milda Monta Grīnberga un piedalījās Limbažu rajona finālā.

VIII FINANSU LĪDZEKĻU PIESAISTE

LR Kultūras ministrija piešķīrusi mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1584.

Limbažu rajona padome piešķīra Ls 3766,00 kultūras norišu organizēšanai Alojā.

Kultūras nams piedalījās NVA pilotprojektā “Darba prasmju apguve vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs” un ieguva finansējumu Ls 97,00 vienas prakses vietas izveidei.

No NVA aktīvās nodarbinātības pasākumam „Algoti pagaidu darbi” ieguvām Ls160,00 viena bezdarbnieka algošanai malkas sagatavošanas darbiem

Iekasēta ieejas maksa pasākumos Ls 614,5, par maksas pakalpojumiem (telpu noma) saņemts Ls 470,5.

IX MĀCĪBU SEMINĀRI UN PIEREDZES APMAIŅA

I.Laizāne un I.Neimane piedalījās Limbažu rajona padomes organizētajos 10 mācību semināros (30.01.,18.02.,26.03.,24.04.,29.05.,20.06.,27.06.,17.09.,30.10.,27.11) Limbažos.

24.01.,04.03.,10.03. I. Laizāne apguva v/a Tautas mākslas centrs organizēto kursu kultūras menedžmentā.

26.03.,05.09.,02.10.,06.11. I.Neimane un I.Laizāne piedalījās Limbažu rajona padomes organizētajos kursos „Scenāriju veidošana”.

11.06.,17.09.,30.09.,14.10.,24.11. M.Drozda piedalījās deju kolektīvu vadītāju mācību semināros Limbažos un Rīgā.

07.02. I.Laizāne un I.Neimane piedalījās Alojas pašvaldības organizētajās mācībās par darba drošību Alojas Dienas centrā.

14.02. I.Laizāne un I.Neimane piedalījās Alojas pašvaldības organizētajās mācībās pirmās palīdzības sniegšanā.

05.03. I.Laizāne piedalījās konferencē „Radošā industrija. Lielpilsēta un province. Iespējas.” Valmierā.

27.03. A.Tomiņš piedalījās republikas kordiriģentu seminārā Rīgā.

28.03. I.Laizāne un A.Mercs piedalījās seminārā „Skaņa. Gaisma.” Madonā.

16.04. I.Laizāne piedalījās mācību seminārā v/a „Tautas mākslas centrs” Rīgā.

04.-06.11. I.Neimane piedalījās kursos „Darba aizsardzība un drošība” LBAS mācību centrā.

11.-12.06. M.Gaugere piedalījās vokālo ansambļu vadītāju meistarklasē Rīgā.

23.06. Alojas kultūras namu apmeklēja Valkas rajona kultūras darbinieki.

21.08.. I.Laizāne piedalījās v/a Latvijas koncerti organizētajā seminārā par profesionālās mūzikas pieejamību laukos.

22.-23.10. I.Neimane piedalījās Limbažu rajona padomes organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Valmieras rajona kultūras iestādēm.

26.10. I.Neimane piedalījās konferencē „Latvijas attīstības stratēģija. Latvija pēc 25 gadiem” Burtniekos.

X MATERIĀLĀS BĀZES ATJAUNOŠANA

Atjaunotajai laulību zālei iegādāti aizkari par Ls 400,26, grīdas segums par Ls 79,95

Iegādāts koncertflīģelis KAWAI RX7H ar mitinātāja iekārtu par Ls 14 878.

 

Pārskatu sastādīja I.Laizāne

ALOJAS KULTŪRAS NAMA
PĀRSKATS par darbu 2007.gadā

ALOJA, 2008.

1. DARBINIEKI

2007.gadā kultūras namā strādāja 12 darbinieki, tajā skaitā:

2 administrācijas darbinieki,

 • direktore
 • mākslinieciskā vadītāja

7 pamatdarbības speciālisti,

 • kora diriģents,
 • kormeistare,
 • vokālā ansambļa vadītāja,
 • 3 deju kopas vadītājas,
 • 1 koncertmeistare.

3 tehniskie darbinieki,

 • skaņu operators,
 • 2 apkopējas.

2. SPECIĀLISTU IZGLĪTĪBA

Direktore – vidējā profesionālā izglītība kultūras darbā, augstākā izglītība sabiedrisko attiecību specialitātē,

Mākslinieciskā vadītāja – augstākā izglītība kultūras menedžera un svētku režisora specialitātē.

Kora diriģents – augstākā izglītība mūzikas pedagoģijā, maģistrs.

Kormeistare – mācās Cēsu A.Kalniņa mūzikas koledžas kordiriģentu 1.kursā.

Vokālā ansambļa vadītāja – vidējā profesionālā izglītība mūzikā, augstākā izglītība pedagoģijā.

Deju kopu vadītājas – 1 vidējā profesionālā izglītība horeogrāfijā, 1 augstākā pedagoģiskā izglītība.

Koncertmeistare – augstākā izglītība mūzikas pedagoģijā.

3. DARBINIEKU ATALGOJUMS

Darbinieki Kopā (Ls) No pašvaldības budžeta Valsts mērķdotācija No maksas pakalpojumu ieņēmumiem
Administrācija

6606

6606

0

0

Speciālisti

9133

6857

1248

1028

Tehniskie darbinieki

4502

4502

0

0

Pavisam:

20241

17965

1248

1028

4. TAUTAS MĀKSLAS KOLEKTĪVI

Kultūras nama darba prioritāte 2007.gadā bija tautas mākslas kolektīvu nepārtrauktas un sekmīgas darbības nodrošināšana.

Desmit kolektīvos kultūras namā 2007.gadā darbojās 200 Alojas iedzīvotāji. Tajā skaitā 5 bērnu kolektīvos aktīvi un izglītojoši savu brīvo laiku pavadīja 94 bērni.

N.p.k.

Kolektīva nosaukums

Dalībnieku vecums

Dalībnieku skaits

Vadītājs

Koncert-

meistars

Koncertdarbība

Alojā citur

kopā

1. Deju kopa “Dzīpariņš” pirmsskola

23

L.Volksone M.Gaugere

5

4

9

2. Vokālais ansamblis “Asniņi” pirmsskola

14

M.Gaugere M.Gaugere

5

-

5

3. Deju kolektīvs “Resgalīši” 1.-2.klase

19

M.Drozda A.Roļskija

-

-

-

4. Deju kolektīvs

„Resgaļi”

3.-4.klase

21

M.Drozda  

3

5

8

5. Deju kopa “Jandāliņš” jaunieši

16

M.Drozda M.Gaugere

2

4

6

6. Deju kopa “Sānsolis” vid. paaudze

16

E.Drozda M.Gaugere

5

12

17

8. Skolēnu koris pamatskola

17

M.Gaugere M.Gaugere

3

3

6

7. Jauktais koris “Ale” pieaugušie

31

A.Tomiņš A.Pozņaks

4

10

14

8. Dāmu deju kolektīvs ”Rasa” seniores

13

V.Cimmere A.Roļskija

7

9

16

9. Līnijdeju grupa pieaugušie

16

M.Drozda -

-

-

-

10. Veselības grupa pieaugušie

14

M.Drozda  

-

-

-

    KOPĀ:

200

         

5. NORISES ALOJAS KULTŪRAS NAMĀ 2007.GADĀ

Janvāris

05.01.Jaungada sarīkojums senioriem. Salacgrīvas vēderdejotājas, „Gaujas laivenieki”/Valmiera/

06.01.Jaungada sarīkojums bērniem.Leļļu teātra „Tims” izrāde „Pirmssvētku notikums”,deju kolektīvi „Dzīpariņš”, „Resgalīši”, ansamblis „Asniņi”,spēles un rotaļas.

08.01.Pētera Šetohina /Rīga/ gleznu izstādes noslēgums un tikšanās ar autoru

10.01.Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde

13.01.Alojas iedzīvotāju forums

27.01.Sarīkojums pilsētas jubilejā.Piedalās operas solists Nauris Indzeris, „Lauku muzikanti”, deju kolektīvi „Rasa”,”Sānsolis”, koris „Ale”

Februāris

03.02. Koncerts Es mīlu savu pilsētu. Piedalās AAV, mūzikas skolas un kultūras nama pašdarbības kolektīvi.

03.02. Svētku balle. Spēlēs Broken brothers /Cēsis/.

09.02. Diskotēka jauniešiem.Uzstājas Andris Kivičs /Z - Scars/

24.02. mazo vokālistu konkurss Alojas Cālis 2007

24.02.Diskotēka jauniešiem. DJ Aivis

Marts

17.03.Vidējās paaudzes deju kolektīvu „SADANCIS”. Piedalās deju kolektīvi no Rīgas, Iecavas, Limbažiem, Mazsalacas, Lādezera un Alojas.

25.03.Komunistiskā genocīda upuru piemiņas koncerts. Muzicē Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.

31.03.Svinīgs sarīkojums jaundzimušajiem „Bērniņš ienācis pasaulē”

31.03.Diskotēka skolēniem. DJ Aivis

31.03. Diskotēka jauniešiem.DJ Aivis

Aprīlis

08.04. Lielā Lieldienu pastaiga ( vsk. parkā)

09.04.bērnu deju kolektīvu draudzības koncerts,piedalās deju kolektīvi no Alojas, Umurgas, Lēdurgas.

13.04.Jūrmalas teātra izrāde „No saldenās pudeles”

21.04.grupas Mielavs un pārcēlāji koncerts

28.04.dāmu deju kolektīvu draudzības koncerts. Piedalās deju kolektīvi no Sēļiem, Trikātas, Vilzēniem, Dikļiem, Vecates un trikātas vīru vokālais ansamblis.

29.04. Alojas pašvaldības prezentācija Limbažos.Piedalās deju kolektīvi „Dzīpariņš un „Rasa”.

Maijs

05.05. Alojas kultūras nama tautas mākslas kolektīvu gada atskaites koncerts.

09.05. Liliputu cirka izrāde

25.05.Alojas pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” audzēkņu izlaiduma sarīkojums.

Jūnijs

02.06.Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izlaiduma sarīkojums.

16.06. Ungurpils estrādē Muzikantu saiets ar ielīgošanu.Piedalās deju kolektīvi „Sānsolis”, „Rasa”,Limbažu līnijdeju grupa „Dejojam”.

23.06. Jāņu nakts balle Alojas vidusskolas parkā.

Jūlijs

14.07. – pilsētas svētki Kluba ielā

 • 8.00 Svētku tirgus ( Kalēju ielā)

 • Visu dienu izstādes - Ielas vēsture (uz Kluba ielas) un mākslas nodaļas audzēkņu darbi (kultūras nama mazajā zālē)

 • no 12.00 – 17.00 bērnu pilsētiņa (pilsētas parkā) Jauna spēļu objekta atklāšana rotaļu laukumā, spēles un rotaļas ar Valmieras lielo masku teātri, atrakcijas (piepūšamās, labirints, batuts, velokarti), suņu skolas Džipo un Co uzvedums, Staiceles folkloras ansambļa uzstāšanās.

 • no 12.00 -17.00 sporta spēles (pie vecās autoostas) -Ielu basketbols MIX komandām,

 • šautriņu mešana, tūrisma elementi, velotriāls tīņiem, figurālais brauciens pirmsskolas vecuma

 • bērniem, spēka šovs “Mīlas trīsstūris”.

 • 16.00 veiklības stafete Kluba ielas iedzīvotājiem ( Kluba 12)

 • 16.30 koncerts Pēcpusdienas saulē ( Rīgas un Kluba ielu krustojumā) deju kolektīvi “Sānsolis”, “Resgalīši”,”Rasa”

 • 18.00 kino izrāde - Una Celma Nerunā par to un kinožurnāli “Padomju Latvija” ar sižetiem par Aloju

 • 20.00 koncerts -balle (skolas parkā) Svētku noslēgums, uzvarētāju apbalvošana

 • „Alojas muzikanti“, grupas “Dzelzs vilks”, “Laime pilnīga”, “Trakmēness”

 • Augusts

  04.08.Bērnības svētki

  12.08.Koncerts. Aktieris Dainis Ozols - Jančuks no TV seriāla Dzīvoklis un grupa „Sandra”.

  25.08. Viļķenes teātra viesizrādes Ungurpils parkā „Trīs, bet ne māsas”, „Mucenieks un Muceniece”.

  Septembris

  15.09. Dzejniekam Auseklim - 157

  • plkst. 13.00 jaunrades dziesmu konkursa Kas mēs bijām, būsim,esam 2.kārta. Piedalās Vidzemes mūzikas skolas kori

  • plkst. 19.00 kamermūzikas koncerts. Piedalās: Artis Sīmanis /saksofons/,Evita Zālīte-Raituma /soprāns/,Kristīne Adamaite /ērģeles/.

  • plkst. 20.00 Gaismas ceļš ( baznīca, Jūras iela, Ausekļa iela, Miera iela, kapsēta)

  • plkst. 21.00 atpūtas vakars konkursa dalībniekiem.

  22.09.svinīgs sarīkojums jaundzimušajiem „Bērniņš ienācis pasaulē”

  29.09. Svecīšu vakars Alojas kapsētā

  Oktobris

  26.10. Atpūtas vakars Kluba ielas iedzīvotājiem. „Alojas muzikanti”, deju grupa „Spieķītis” /Vidriži/. Novembris

  02.11.Grupa DEVICE un diskotēka jauniešiem.

  09.11. sarīkojums bērniem Maizes svētki

  09.11.izstāde Mārtiņgailis (AAV skolēnu darbi)

  17.11.Valsts svētku sarīkojums ,grāmatas „Indriķis Zīle un sudraba lira” atvēršanas svētki. I.Zīles dzimta, Tartu delegācija, kori „Imanta” /Valmiera/, „Ale.”

  24.11.Koncerts „Vīne.Pilsētas un meža stāsti”.Operas soliste Evija Martinsone, flautiste Ilona Meija, pianists Aldis Liepiņš, vada Karīna Bērziņa.

  Decembris

  01.12.Labdarības balle. „Alojas muzikanti”, deju kolektīvi „Sānsolis”, „Rasa”.

  02.12. Koncerts no cikls „Muzikālā Advente”.Limbažu Mūzikas skolas audzēkņi.

  09.8.12. Sarīkojums ”Alojas sporta laureāts 2007.”

  09.12.Koncerts no cikls „Muzikālā Advente”.Brīvzemnieku pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Kolorīts”.

  13.-15.12.Rūķu Ziemassvētku darbnīca

  13.12. Dāvanu iesaiņošana

  14.12. Egles rotājumu gatavošana

  15.12. Ziemassvētku dziesmu un rotaļu mācīšanās un pilsētas egles rotāšana

  16.12.Koncerts no cikls „Muzikālā Advente”.Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.

  16.12. Pilsētas galvenās egles iedegšana pie domes ēkas.Piedalās Valmieras lielo masku teātris.

  21.12. Ziemassvētku sarīkojums senioriem.

  23.12.Koncerts no cikls „Muzikālā Advente”.Mūziķi no Jūrmalas.

  6. NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI 2007

  Nozīmīgākais notikums kultūras dzīvē 2007.gadā bija dzejnieka Ausekļa 157.dzimšanas dienas svētki Gaismu sauca , kuros piedalījās Rīgas Doma kora skolas meiteņu koris un Vidzemes mūzikas skolu kori. Tajos noslēdzās 2007.gada bērnu kora dziesmu konkurss Kas mēs bijām, būsim, esam.

  Pilsētas svētkus 2007.gadā svinējām Kluba ielā un tajos alojiešiem un pilsētas viesiem piedāvājām izglītojošu, izklaidējošu un sportisku programmu visas dienas garumā.

   

  7. PIEDALĪŠANĀS SKATĒS UN FESTIVĀLOS UN ĀRZEMJU BRAUCIENOS

  Bērnu tautas mākslas kolektīvu 2007.gada rajona skates rezultāti:

  “Dzīpariņš “ – I pakāpe (44 punkti) ;

  “Resgalīši” – I.pakāpe (41 punkts);

  c) skolēnu koris – I.pakāpe (40 punkti).

  Rajona skatēs 2007.gadā piedalījās arī pieaugušo kolektīvi :

  a) jauktais koris „Ale” – 36,17 punkti.

  b) jauniešu deju kolektīvs ”Jandāliņš” – III pakāpe,

  d) vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sānsolis” – II pakāpe.

  Deju kopa “Sānsolis” piedalījās Piejūras vidējās paaudzes deju kolektīvu festivālā „Soļi smiltīs” Salacgrīvā un koncertbraucienā uz Slovākiju.

  Jauktais koris ,piedalījās starptautiskajā koru festivālā „Mūzika - iedvesmas lauks” Secē un,godinot I.Zīles piemiņu, viesojās Tartu, kur koncertēja Jāņa baznīcā.

  Dāmu deju kolektīvs „Rasa” piedalījās 4.starptautiskās pierobežas nedēļas pasākumos Valkā un senioru dāmu deju grupu festivālā „Kūrmājas mistērijas” Ventspilī.

  Bērnu deju kolektīvs „Resgaļi” piedalījās festivālā „Latvju bērni danci veda” Dobelē.

  Bērnu deju kolektīvs „Dzīpariņš” un „Resgalīši” uzstājās senioru koru festivālā Salacgrīvā.

  Mazo dziedātāju konkursā “Alojas Cālis 2006” uzvarēja Rūta Kaļva un piedalījās Limbažu rajona finālā.

  8. FINANSU LĪDZEKĻU PIESAISTE

  LR Kultūras ministrija piešķirusi mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1248.

  Limbažu rajona padome piešķīra Ls 2555 kultūras norišu organizēšanai Alojā.

  Kultūras nams piedalījās NVA pilotprojektā “Darba prasmju apguve vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs” un ieguva finansējumu Ls 70,00 vienas prakses vietas izveidei.

  No NVA aktīvās nodarbinātības pasākumam „Algoti pagaidu darbi” esam ieguvuši Ls120,00 viena bezdarbnieka algošanai malkas sagatavošanas darbiem.

  Saņemtas valsts investīcijas Ls15 000 kultūras nama mazās zāles un kabineta remontam.

  Iekasēta ieejas maksa pasākumos Ls 518, par maksas pakalpojumiem (telpu noma) saņemts Ls 510,55.

  9. MĀCĪBU SEMINĀRI UN PIEREDZES APMAIŅA

  I.Laizāne un I.Neimane piedalījās rajona padomes organizētajos 9 mācību semināros.

  03.01.,07.02.,07.03.,04.04.,02.05.,03.10.,12.11. I. Laizāne apguva v/a Tautas mākslas centrs organizēto kursu kultūras menedžmentā.

  29.11. I.Laizāne piedalījās „Kultūras namu darbības attīstības programmas 2008. -2112.gadam” darba grupas sēdē LR Kultūras ministrijā.

  04.12. I.Laizāne un I.Neimane piedalījās konferencē „Reģionālā kultūrpolitika Latvijā”.

  22.09.,09.10.,13.11. L.Volksone un E.Drozda piedalījās deju kolektīvu vadītāju mācību un repertuāra precizēšanas semināros Rīgā.

  01.-02.11. M.Gaugere piedalījās vokālo ansambļu vadītāju kursos Rīgā.

  6.,7.10. A.Tomiņš piedalījās republikas koru diriģentu seminārā.

  03.12. I.Laizāne piedalījās v/a Latvijas koncerti organizētajā seminārā par profesionālās mūzikas pieejamību laukos.

  10. MATERIĀLĀS BĀZES ATJAUNOŠANA

  2007.gadā deju kopai Rasa izšūti 2 deju kostīmi, jauktā kora Ale dziedātājām - 24 blūzes,deju kolektīva Dzīpariņš meitenēm – 12 tautiski brunči. Deju kolektīva Sānsolis dejotājiem izgatavotas kurpes un zābaki (Ls 734).

  Par valsts investīciju līdzekļiem - Ls 15 000, uzsākts kultūras nama mazās zāles, priekštelpas, kabineta, grimētavu, tualešu kosmētiskais remonts. Veikta skatuves konstrukciju pretaizdeguma impregnēšana, uzbūvēts jauns malkas šķūnis ( Ls 4384).

  Iegādāti: televizors (Ls 390), DVD atskaņotājs (Ls 46), stacionārs mūzikas centrs mazajai zālei (Ls 181), grīdas svečturis laulību ceremonijām (Ls 225), desmit galdi (Ls 826) , desmit soliņi foajē telpai (Ls 400).

  Pārskatu sastādīja I.Laizāne

  ALOJAS KULTŪRAS NAMA PĀRSKATS
  par darbu 2006.gadā

  I DARBINIEKI

  2006.gadā Alojas kultūras namā strādāja 12 darbinieki.

  Tajā skaitā : 2 administrācijas darbinieki, direktore, mākslinieciskā vadītāja, 7 pamatdarbības speciālisti, kora diriģents, kormeistars, vokālā ansambļa vadītāja, 3 deju kopas vadītājas, 1 koncertmeistare, 3 tehniskie darbinieki, skaņu operators, 2 apkopējas.

  II SPECIĀLISTU IZGLĪTĪBA

  Direktore – vidējā profesionālā izglītība kultūras darbā

  mācās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Psiholoģijas fakultātes sabiedrisko attiecību specialitātes 3.kursā,

  Mākslinieciskā vadītāja – mācās Rīgas kultūras koledžas kultūras menedžmenta

  specialitātes 3.kursā, specializācija- svētku režija.

  Kora diriģents – augstākā izglītība mūzikas pedagoģijā, maģistrs.

  Kormeistars – mācās Cēsu A.Kalniņa mūzikas koledžas 2.kursā.

  Vokālā ansambļa vadītāja – vidējā profesionālā izglītība mūzikā.

  Deju kopu vadītājas – 1 - vidējā profesionālā izglītība horeogrāfijā,

  1 - augstākā pedagoģiskā izglītība.

  Koncertmeistare – augstākā izglītība mūzikas pedagoģijā.

  III DARBINIEKU ATALGOJUMS

  Darbinieki Kopā (Ls) No rajona budžeta No pašvaldības budžeta No maksas pakalpojumu ieņēmumiem
  Administrācija

  7483,29

  -

  7483,29

  -

  Speciālisti

  10092,67

  719,88

  71190,09

  2262,7

  Tehniskie darbinieki

  4635,19

  -

  4635,19

  -

  Pavisam:

  22211,15

  719,88

  19228,57

  2262,70

  IV TAUTAS MĀKSLAS KOLEKTĪVI

  Kultūras nama darba prioritāte 2006.gadā bija tautas mākslas kolektīvu nepārtrauktas un sekmīgas darbības nodrošināšana.

  9 kolektīvos kultūras namā 2006.gadā darbojās 164 Alojas iedzīvotāji. Tajā skaitā 4 bērnu kolektīvos aktīvi un izglītojoši savu brīvo laiku pavadīja 75 bērni.

  N.p.k.

  Kolektīva nosaukums

  Dalībnieku vecums

  Dalībnieku skaits

  Vadītājs

  Koncertmeis-

  tars

  Alojā

  citur

  kopā

  1. Deju kopa “Dzīpariņš” pirmsskola

  24

  L.Volksone M.Gaugere

  4

  3

  7

  2. Vokālais ansamblis “Asniņi” pirmsskola

  14

  M.Gaugere M.Gaugere

  5

  1

  6

  3. Deju kopa “Resgalīši” 1.-2.klase

  18

  E.Drozda A.Roļskija

  3

  6

  9

  4. Deju kopa “Jandāliņš” jaunieši

  16

  E.Drozda M.Gaugere

  3

  4

  7

  5. Deju kopa “Sānsolis” vid. paaudze

  16

  E.Drozda M.Gaugere

  3

  6

  9

  6. Jauktais koris “Ale” pieaugušie

  27

  A.Tomiņš A.Pozņaks

  4

  6

  10

  7. Jauniešu koris vidusskola

  19

  M.Gaugere M.Gaugere

  4

  3

  7

  8. Dāmu deju kol.”Rasa” seniores

  12

  V.Cimmere A.Roļskija

  3

  8

  11

  9. Līnijdeju grupa pieaugušie

  18

  M.Drozda -

  2

  2

  4

      KOPĀ:

  164

           

  V NORISES ALOJAS KULTŪRAS NAMĀ 2006.GADĀ

  Janvāris

  01.01. Jaungada balle. Spēlē DJ Aivis.
  07.01. Jaungada sarīkojums bērniem Tad, kad snieg un puteņo...
  25.01. Mācību seminārs projektu vadībā .Lektors J. Garančs
  28.01.Pilsētas 14.dzimšanas dienas balle. Dzied un spēlē sekstets Bellaccord.

  Februāris

  04.02. Diskotēka jauniešiem.DJ Aivis.
  05.02. Sanāksme pensionāriem
  08.02. Zemnieku mācību seminārs.
  18.02. Labdarības izrāde „Rabarberu ciems”. Kristiešu draudze Labā vēsts
  18.02. Jauniešu deju kolektīvu draudzības koncerts Sanāciet, sadancojiet
  21.02. Baltijas cirka izrāde
  22.02. Iedzīvotāju sapulce
  25.02. mazo vokālistu konkurss Alojas cālis- 2006
  25.02. Diskotēka jauniešiem. DJ Aivis
  28.02. Salacas baseina apsaimniekotāju seminārs

  MARTS

  04.03. Diskotēka. DJ Aivis
  08.03.-pensionāru sanāksme
  17.03.Limbažu, Salacgrīvas, Mazsalacas un Alojas mūzikas skolu draudzības koncerts
  17.03. Grupas Z-skars koncerts un diskotēka

  SKOLĒNU BRĪVDIENU PROGRAMMA

  21.03. Uzzīmē savu grafiti, mākslinieks Andris Vītoliņš
  22.03. Piepūšamās atrakcijas un sporta stafetes. Aktīvā tūrisma centrs EŽI
  23.03.Mācies un dejo modes dejas. Edmunda Veizāna Modes deju studija
  24.03.Krimuldas vsk. Un Alojas kultūras nama skolēnu koru, AMMS ansambļa koncerts
  24.03. Diskotēka skolēniem.

  25.03. Ērģeļmūzikas koncerts komunistiskā genocīda upuru piemiņai. Ērģelnieks Aivars Vīksna.
  27.03. Valsts Nodarbinātības aģentūras organizētās nodarbības
  31. 03. Ziemeļvidzemes Popiela konkurss.
  31.03. Diskotēka jauniešiem. Radio Mazsalaca DJ.

  APRĪLIS

  01.04. vidējās paaudzes deju kolektīvu SADANCIS un atpūtas vakars
  06.04. Cēsu mūzikas vidusskolas vokālās klases audzēkņu koncerts
  07.04.Donoru diena
  08.04. svinīgs sarīkojums Bērniņš ienācis pasaulē
  08.04. Līnijdeju vakars
  16.04.Lieldienu lustes pilsētas parkā: teātra izrāde ”Vinnija Pūka Lieldienas”, atrakcijas, šūpošanās
  17.04. Alojas pensionāru sanāksme. Uzstājas Dzīpariņš, Asniņi un Resgalīši.
  19.04. Alojā viesojas Krāslavas rajona kultūras darbinieki
  21.04.Dženijas Mejas koncerts un diskotēka.
  21.04.Alojas mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes atklāšana
  22.04. Kristīga lekcija.
  29.04. tautas mākslas kolektīvu sezonas atskaites KONCERTS
  29.04.Atpūtas vakars pie galdiņiem. Spēlē Versija (Limbaži).

  MAIJS

  01.05. Tikšanās ar aktieri Rūdolfu Plēpi un dziedātāju Sandru. Grāmatu galds.
  06.05. Deju kopas Avotiņš 10 gadu jubilejas koncerts. Atpūtas vakars pie galdiņiem.
  07.05.Žorža Siksnas un Ineses Romancānes koncerts.
  12.05.Ziemeļvidzemes biosfēras projekta sabiedriskā apspriešana.
  18.05. AAV olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas sarīkojums
  20.05. Diskotēka jauniešiem. DJ Aivis
  27.05. Latvijas Virsdiriģentu svētki
  12.00 Garīgās mūzikas koncerts .Mūzikas akadēmijas studentu koris, ērģelnieks Aigars Reinis
  13.00 Piemiņas brīdis Indriķim Zīlem
  14.30 Virsdiriģentu birzs stādīšana
  20.00 Svētku noslēguma koncerts
  22.00 Zaļumballe

  JŪNIJS

  03.06.Alojas mūzikas un mākslas skolas izlaiduma sarīkojums un koncerts
  06.06. Alojā viesojas Daugavpils kultūras darbinieki
  10.06. AAV 9. klašu izlaiduma balle
  14.06.Piemiņas brīdis represētajiem
  15.06. Alojā viesojas Bauskas rajona kultūras darbinieki
  17.06.Ungurpils parkā Jāņu ielīgošanas koncerts, balle un nakts spēle pludmales volejbolā
  23.06. Līgo nakts balle. DJ Aivis

  JŪLIJS

  15.jūlijā pilsētas svētki Rīgas ielā:

  8.00 – 13.00 tirgus
  12.00 – 18.00 divas piepūšamās atrakcijas (LGLK)
  12.00 – 14.00 atrakcijas bērniem
  12.00 – 14.00 zīmēšana, foto vilcieniņš, orientēšanās pa Rīgas ielu
  13.00 – 14.00 ZET aktivitātes
  14.00 – 15.00 Veselības centra aktivitātes
  13.00 – 17.00 strītbols, šautriņas
  14.00 - riteņbraukšana bērniem
  15.00 – slimnīcas gultu stumšanas sacensības
  16.00 – AAV teātra izrāde Pagrabs (Rīgas 4)
  16.00 – 18.00 zolīte, karaoke, anekdotes, ielu prezentācijas
  18.45 konkursu un sacensību uzvarētāju apbalvošana
  19.00 saksofonu kvarteta n(ex)t koncerts
  22.00 – 04.00 balle kopā ar grupu Krišupītes viļņos

  Augusts

  05.08. Svinīga laulību ceremonija
  05.08. Divas bērnības svētku ceremonijas
  10.08. Sanāksme par pilsētas plānojumu
  11.08. Divas svinīgas laulību ceremonijas
  18.08. VND mācības bezdarbniekiem
  25.08.Viļķenes teātra izrāde E.Vulfs „Grūts uzdevums“ un Dikļu amtieteātra izrēde S.Moems „Trīs resnītes“Ungurpils parkā.
  25.08. Zaļumballe – „Lustīgais blumīzeris“
  27.08. koncerts AAV parkā - aktieri V.Šoriņš un Z. Neimanis un grupa Sandra

  SEPTEMBRIS

  01.09. Diskotēka jauniešiem.DJ Aivis
  06.09.Donoru diena
  07.09.Tikšanās ar Saeimas deputātu Induli Emsi
  15.09. VVDT labdarības izrāde Martas Čukures atbalstam - Evita Sniedze “Tie paši oši”
  16.09. Dzejniekam Auseklim veltīti svētki GAISMU SAUCA
  14.00 Alojas ev.-lut. baznīcā Rīgas Doma kora skolas meiteņu kora koncerts
  18.00 kultūras nama lielajā zālē konkursa „Kas mēs bijām, būsim, esam” 2006. gada noslēguma koncerts un laureātu apbalvošana.
  20.00 Gaismas ceļš no kultūras nama uz dzejnieka kapavietu Alojas kapsētā.
  23.09. Svinīgs sarīkojums Bērniņš ienācis pasaulē
  29.09. Pirmsskolas „Auseklītis” 40 gadu jubilejas koncerts
  30.09. Diskotēka jauniešiem. DJ Aivis

  OKTOBRIS

  07.10. - 9.Saeimas vēlēšanas
  20.10.Lady Bird koncerts un diskotēka

  NOVEMBRIS

  09.11. Mārtiņdienas sarīkojums
  17.11. LR proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts. Piedalās vīru koris Imanta /Valmiera/, sieviešu koris Kalme /Limbaži/, jauktais koris Ale
  17.11. Tautas mākslas kolektīvu draudzības vakars
  20.11. Pētera Šetohina gleznu izstāde mazā zālē
  21.11. Kartupeļu grāmatas atvēršanas svētki
  25.11.Diskotēka skolēniem līdz 16 gadiem.
  25.11. Diskotēka jauniešiem.DJ Aivis
  30.11. Donoru diena

  DECEMBRIS

  02.12.Svinīga laulību ceremonija
  02.12. sarīkojums Alojas sporta laureāts 2006
  03.12. koncerts no cikla Muzikālā Advente. A.Ābele un draugi.
  10.12. koncerts no cikla Muzikālā Advente. Jauktais koris Ale.
  17.12. koncerts no cikla Muzikālā Advente. Alojas mākslas mūzikas skolas audzēkņi
  17.12. Pilsētas egles iedegšana.

  VI NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI 2006.

  Nozīmīgākais notikums kultūras dzīvē 2006.gadā bija Latvijas Virsdiriģentu svētki, kuros piedalījās 31 koris, Sauszemes spēku pūtēju orķestris un 13 Dziesmu svētku koru virsdiriģenti.

  Dzejnieka Ausekļa 156.dzimšanas dienas svētkos Gaismu sauca piedalījās Rīgas Doma kora skolas meiteņu koris un Vidzemes mūzikas skolu kori. Tajos noslēdzās 2006.gada bērnu kora dziesmu konkurss Kas mēs bijām, būsim, esam.

  Pilsētas svētkus 2005.gadā svinējām Rīgas ielā un tajos alojiešiem un pilsētas viesiem piedāvājām izglītojošu, izklaidējošu un sportisku programmu visas dienas garumā.

  VII PIEDALĪŠANĀS SKATĒS UN FESTIVĀLOS UN ĀRZEMJU BRAUCIENOS

  Skolēnu tautas mākslas kolektīvu 2006.gada rajona skates rezultāti:

  “Dzīpariņš “ – 36,6 punkti;
  “Resgalīši” – 44,3 punkti
  skolēnu koris – (skatē punktus nedalīja).

  Rajona skatēs 2006.gadā piedalījās arī pieaugušo kolektīvi :

  Jauktais koris „Ale” – 35,10 punkti.
  Jauniešu deju kolektīvs ”Jandāliņš” – 28,83 punkts,
  Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sānsolis” – 29 punkti.

  Deju kopas “Sānsolis” piedalījās VI Latvijas vidējās paaudzes dejotāju festivālā Bauskā un koncertbraucienā uz Horvātiju.

  Jauktais koris ,atceroties I.Zīles jubileju, viesojās Tartu, kur iestādīja ozoliņu pie diriģenta kapavietas.

  Bērnu deju kolektīvs „Resgalīši” piedalījās festivālā „Latvju bērni danci veda” Valkā.

  Bērnu deju kolektīvs „Dzīpariņš” un „Resgalīši”uzstājās senioru koru festivālā Salacgrīvā.”

  Mazo dziedātāju konkursā “Alojas Cālis 2006” uzvarēja Kristers Miezītis un piedalījās Limbažu rajona finālā.

  VIII FINANSU LĪDZEKĻU PIESAISTE

  Valsts Kultūrkapitāla fonds ar Ls 500,00 atbalstīja kultūras nama iesniegto projektu „Bērnu kora dziesmu jaunrades konkurss „Kas mēs bijām, būsim, esam”.

  Uzņēmēju un privātpersonu ziedojumi Virsdiriģentu svētku organizēšanai – Ls 2260,00.

  Kultūras nams piedalījās NVA pilotprojektā “Darba prasmju apguve vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs” un ieguva finansējumu Ls 52,50 vienas prakses vietu izveidei.

  No NVA aktīvās nodarbinātības pasākumam „Algoti pagaidu darbi” esam ieguvuši Ls 90.00 viena bezdarbnieka algošanai malkas sagatavošanas darbiem.

  IX MĀCĪBU SEMINĀRI UN PIEREDZES APMAIŅA

  I.aizāne un I.Neimane 2006.gadā piedalījās rajona padomes organizētajos mācību 9 semināros un 2 reizes piedalījās Latvijas kultūras darbinieku apvienības sanāksmēs.

  I.Laizāne piedalījās 2 dienu pieredzes apmaiņas braucienā un Krāslavas rajona kultūras iestādēm un I.Neimane uz Saldus rajona kultūras iestādēm.

  I. Laizāne apguva v/a Tautas mākslas centrs organizēto kursu kultūras menedžmentā.

  L.Volksone un E.Drozda piedalījās deju kolektīvu vadītāju mācību un repertuāra precizēšanas semināros Rīgā.

  X MATERIĀLĀS BĀZES ATJAUNOŠANA

  2006.gadā deju kopai Rasa izšūti 11 deju kostīmi par summu Ls 268,84.

  Par valsts investīciju līdzekļiem Ls 13,777 uzsākts kultūras nama ieeja un foajē kapitālais remonts, kurā tiks pilnībā nomainīta foajē grīda pret flīžu segumu, pārbūvēta garderobes ieeja, nomainīts grīdas segums ieejas telpā, telpās nomainītas 5 durvis un griestu un sienu apmetums. Par SIA „Avotiņš LC” līdzekļiem tika veikts remonts kafejnīcas telpās.

  Pārskatu sastādīja I.Laizāne  Pārskats par kultūras nama darbu 2005.gadā

  I DARBINIEKI
  Alojas kultūras namā strādāja 16 darbinieki: direktore, mākslinieciskā vadītāja, kora diriģents, kormeistars, vokālā ansambļa vadītāja, piecas deju kopas vadītājas, trīs koncertmeistari, skaņu operators, divas apkopējas.

  II SPECIĀLITU IZGLĪTĪBA
  Direktore – vidējā profesionālā izglītība kultūras darbā. Mācās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Psiholoģijas fakultātes sabiedrisko attiecību specialitātes 2.kursā,
  Mākslinieciskā vadītāja – mācās Rīgas kultūras koledžas kultūras menedžmenta specialitātes 2.kursā, specializācija- svētku režija.
  Kora diriģents – augstākā izglītība mūzikas pedagoģijā, maģistrs.
  Kormeistars – mācās Cēsu A.Kalniņa mūzikas koledžas 2.kursā.
  Vokālā ansambļa vadītāja – vidējā profesionālā izglītība mūzikā.
  Deju kopu vadītājas – divām vidējā profesionālā izglītība horeogrāfijā, divām augstākā pedagoģiskā izglītība.
  Koncertmeistari – vidējā profesionālā izglītība mūzikā.

  III TAUTAS MĀKSLAS KOLEKTĪVI
  Kultūras nama darba prioritāte 2005.gadā bija tautas mākslas kolektīvu nepārtrauktas un sekmīgas darbības nodrošināšana un piedalīšanās IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā.
  12 kolektīvos piedalījās 210 Alojas iedzīvotāji. Tajā skaitā, sešos bērnu kolektīvos aktīvi un izglītojoši savu brīvo laiku pavadīja 108 bērni.
   

  N.p.k

  Kolektīva nosaukums

  Dalībnieku vecums

  Dalībnie-ku skaits

  Vadītājs

  Koncertmeis-

  tars

  Alojā

  citur

  kopā

  1. Deju kopa “Dzīpariņš” pirmsskola

  22

  L.Volksone M.Gaugere

  5

  3

  8

  2. Vokālais ansamblis “Asniņi” pirmsskola

  12

  M.Gaugere M.Gaugere

  1

  -

  1

  3. Deju kopa “Resgalīši” 1.-2.klase

  18

  E.Drozda M.Gaugere

  5

  4

  9

  4. Deju kopa “Auseklītis” 3.-4.klase

  18

  L.Ozoliņa D.Grīnberga

  4

  1

  5

  5. Deju kopa “Vijolēni” 5.-6.klase

  20

  S.Mangulsone M.Gaugere

  6

  5

  11

  6. Deju kopa “Resgaļi” 9.-12.klase

  18

  E.Drozda D.Mūrniece

  2

  5

  7

  7. Deju kopa “Jandāliņš” jaunieši

  16

  E.Drozda D.Mūrniece

  4

  2

  6

  8. Deju kopa “Sānsolis” vidējā paaudze

  16

  E.Drozda M.Gaugere

  2

  2

  4

  9. Deju kopa “Avotiņš” vidējā paaudze

  10

  L.Ozoliņa I.Ozoliņš

  1

  3

  4

  10. Jauktais koris “Ale”  

  26

  A.Tomiņš A.Pozņaks

  5

  4

  9

  11. Līnijdeju grupa 2.gads  

  14

  M.Drozda - 3 2 5
  12. Līnijdeju grupa 3.gads  

  12

  M.Drozda - 3 2 5
  13. Dāmu reto deju grupa seniores

  8

  V.Cimmere M.Gaugere

  3

  3

  6

      KOPĀ:

  210

           

  IV NORISES ALOJAS KULTŪRAS NAMĀ 2005.GADĀ

  Janvāris
  1.janvārī - Jaungada balle. DJ Aivis
  7.janvārī – Jaungada sarīkojums kultūras nama darbiniekiem
  8.janvārī - Jaungada sarīkojums bērniem
  19.janvāris –Alojas attīstības fonda sapulce, atpūtas vakars
  21.janvārī – Atpūtas vakars zemniekiem
  22.janvārī - Mūzikas un mākslas skolas 10.gadu jubileja
  22.janvārī - Diskotēka jauniešiem. DJ Aivis.
  29.janvārī - Svinīgs sarīkojums Alojas pilsētai –13
  Februāris
  12.februārī – Līnijdeju vakars
  19.februārī – Jauniešu deju kolektīvu Sadancis
  26.februārī – vēlētāju apvienības „Attīstība un stabilitāte Alojai” tikšanās ar iedzīvotājiem
  26.februārī – konkurss „Alojas cālis -2005”
  26.februārī – Diskotēka jauniešiem.DJ Aivis.
  28.februāris – Sarīkojums darba jubilāriem
  Marts
  4.martā - tikšanās ar pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem,
  4.martā - Limbažu amatierteātra izrāde- M.Zālīte “Zemes nodoklis”
  5.martā - konkursa Ziemeļvidzemes Popiela posms
  5.martā - diskotēka jauniešiem. Radio Mazsalaca DJ.
  10. martā - SIA “Aloja – Starkelsen” sapulce lielajā zālē
  16.marts – Alojas, Puikules un Krimuldas skolēnu koru raudzības koncerts
  25. martā - komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis
  26.martā - grupas “Opus Pro” koncerts un diskotēka .DJ Aivis.
  27.martā - deju kolektīvu koncerts ”Ceļā uz IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
  svētkiem”.
  Aprīlis
  2.aprīlī - svinīgs sarīkojums “Bērniņš ienācis pasaulē”
  16.aprīlī - Vidzemes novada sintezatoru spēles festivāls
  16.aprīlī - Diskotēka jaunatnei. DJ Aivis.
  24.aprīlī - Veltas Cimmeres 80 mūža un 55 darba gadu jubilejas svinības
  28.aprīlī - Limbažu rajona kultūras namu darbinieku izbraukuma seminārs Alojā
  30.aprīlī - deju kolektīva “Sānsolis” 5 gadu jubilejas koncerts un atpūtas vakars
  30.aprīlī – ukraiņu cirka Karnaval izrāde
  30.aprīlī – Atpūtas vakars. Spēlē Krustceles
  Maijs
  6.maijā - Mātes dienai veltīts koncerts. Piedalās skolēnu TMK kolektīvi
  20.maijā – koncerts „Dziesma. Deja. Mēs.”
  20.maijā – Diskotēka skolēniem.DJ Gatis
  24.maijā – svinīgs sarīkojums AAV olimpiāžu uzvarētājiem
  Jūnijs
  1.jūnijā - Alojas mūzikas un mākslas skolas izlaidums
  11.jūnijs - Bērnības svētki
  22.jūnijā - Jāņu ielīgošana Ungurpils parkā. Piedalās Limbažu rajona balles muzikanti un
  Alojas deju kolektīvi.
  22.jūnijā - Zaļumballe
  23.jūnijā – Līgo nakts balle. DJ Aivis
  Jūlijs
  16.jūlijā - pilsētas svētki Ausekļa ielā
  16. jūlijā - Alojas novada deju svētki Lustīgs dancotājs
  16.jūlijā - svētku balle vidusskolas parkā.
  Augusts
  14.augustā - koncerts vasaras izskaņā. Piedalās D. Porgants, J. Jarāns, grupa Sandra
  20.augustā - Bērnības svētki
  26.augustā - Kino izrāde Augstuma robeža Tikšanās ar Unu Celmu un Rēziju Kalniņu
  27.augustā - diskotēka jaunatnei. DJ Aivis
  Septembris
  17.septembrī – dzejnieka Ausekļa 155.dzimšanas dienas svētki Gaismu sauca
  * svētku ieskaņas koncerts Alojas ev.-lut. baznīcā ,Piedalās Vidzemes bērnu mūzikas skolu kori no Smiltenes, Strenčiem Jaunpiebalgas, Ogres, Zvejniekciema, Valkas, Salacgrīvas un Alojas
  *svētku atklāšanas ceremonija pilsētas centrā,
  *ielas koncerts Es mācēju danci vest pilsētas centrā, Muzicē NBS štāba orķestris, dejo Alojas deju kolektīvi
  *Ausekļa dzejas grāmatas atvēršana (apgāds JUMAVA),
  *Krogzemju un Dreimaņu dzimtu tikšanās Sīpolos,
  *bērnu kora dziesmu jaunrades konkursa dalībnieku tikšanās ar žūriju – komponistiem Romualdu Kalsonu, Selgu Menci, Uģi Prauliņu
  *koncerts Kas mēs bijām, būsim, esam laikā. Piedalās: NBS štāba orķestris, Jānis Streičs, jauktie un vīru kori, diriģenti: Edgars Račevskis, Jānis Dūmiņš, Eduards Grāvītis, Rīgas un Sanktpēterburgas Latviešu biedrības, Vidzemes novada mūzikas skolu kori
  * Gaismas ceļš uz dzejnieka kapavietu,
  *Muciņu vakars. Piedalās : rakstnieki Eduards Aivars, Gaiķu Māris, Imants Liepiņš, Inta Riekstiņa, Reinis Tukišs, Andris Zeibots, Dainis Grīnvalds runas uz alus muciņas un vakarēšana Ausekļa garā
  *Balle .Grupa “Zeļļi”
  24.septembrī - diskotēka jaunatnei. DJ Aivis
  Oktobris
  1.oktobrī - svinīgs sarīkojums Bērniņš ienācis pasaulē
  29.oktobrī - diskotēka jaunatnei.DJ Aivis
  Novembris
  17. novembrī - Latvijas Republikas proklamēšanas dienas koncerts. Piedalās Dikļu pamatskolas pūtēju orķestris, Alojas mūzikas skolas audzēkņi un jauktais koris Ale.
  22.novembrī - izstādes atklāšana un tikšanās ar ekspedīcijas dalībniekiem . Muzicē Andris Kārkliņš
  22.novembris – 2.decembris – foto izstāde „Saules vārti 2005 jeb 19000 km pa Latīņameriku”
  26.novembrī - diskotēka jaunatnei. DJ Aivis.
  27. novembrī - koncerts no cikla Muzikālā advente. Piedalās duets „Eņģeļu balsis”
  Decembris
  3.decembrī - laulību ceremonija
  4.decembrī - koncerts no cikla Muzikālā advente. M.Balodis, J.Liepiņš, U. Šēriņš
  10.decembrī- sarīkojums “Alojas sporta laureāts-2005”
  11.decembrī- koncerts no cikla Muzikālā advente. A.Ābele, A. Mangulsons, I. Miezīte, M.Miezītis
  12.decembrī – SIA Aloja – Sarkelsen sarīkojums zemniekiem- sadarbības partneriem
  16.decembrī - Puikules amatierteātra izrāde. J.Jurkāns “Vistas”
  18.decembrī - koncerts no cikla Muzikālā advente. Alojas mūzikas skolas audzēkņi
  18.decembrī – Alojas mākslas skolas audzēkņu izstāde
  18.decembrī - pilsētas galvenās egles un domes ēkas svētku apgaismojuma iedegšana
  23.decembrī - Ziemassvētku sarīkojums pensionāriem
  30.decembrī - Vecgada karnevāls .Spēlē Versija

  V PIEDALĪŠANĀS SKATĒS
  IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku atlases skate Limbažu rajonā:
  a) “Dzīpariņš “ – 31,5 punkti;
  b) “Resgalīši” – 24,7 punkti;
  c) “Vijolēni” – 36,16 punkti;
  d) “Resgaļi” – 36,54 punkti.
  IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2.deju programmas „Kas to Rīgu dimdināja” dalībnieku atlases skatē Rīgā VEF kultūras pilī deju kolektīvi „Vijolēni” un „Resgaļi” ieguva 38,4 punktus un 17.vietu 24 labāko Latvijas skolēnu deju kolektīvu (tai skaitā, Tautas deju ansambļu) konkurencē.
  Limbažu rajona skatēs piedalījās deju kolektīvi „ Jandāliņš“, „Sānsolis“, “Avotiņš“ un koris „Ale“.
  Mazo dziedātāju konkursā “Alojas Cālis - 2005” uzvarēja Egija Ungure un kopā ar viņu Limbažu rajona finālā piedalījās arī Karīna Šķirmante.

  VI STARPTAUTISKĀ DARBĪBA
  Deju kopa “Avotiņš” piedalījās starptautiskajā tautas mākslas festivālā Eiropiāde Francijā.
  Koris „Ale” devās koncertbraucienā uz Krieviju, kur koncertēja Gatčinas kultūras centrā un Latvijas sūtniecībā Sanktpēterburgā, piedalījās draudzības vakarā ar Sanktpēterburgas Latviešu biedrību.

  VII PROJEKTI
  NVA pilotprojektā “Darba prasmju apguve vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs” ieguvām finansējumu Ls 80,00 divu skolēnu prakses vietām.
  NVA konkursā „Pagaidu sabiedriskie darbi” ieguvām Ls 320 finansējumu divām darba vietām divus mēnešus.
  Valsts Kultūrkapitāla fonds ar Ls 250 projektu „Dzejnieka Ausekļa 155.dzimšanas dienas svētki Gaismu sauca”.
  Latviešu fondā ASV un KKF iesniegtais projekts „Bērnu kora dziesmu jaunrades konkurss” atbalstu neguva.

  VIII PUBLICITĀTE
  Pilsētas izdevumā Ale( sludinājumi, raksti par kultūras nama darbu) ,laikrakstā Auseklis ( informācija Īsziņās, Kultūras afišā , maksas reklāmas, intervija ar V. Cimmeri, raksti par sarīkojumiem), reklāmas izdevumā Info Avīze (maksas reklāmas), laikrakstā Kultūras forums, laikrakstā Partita, www.limbazi.lv, www.leta.lv .
  Izvietojām afišas kultūras nama foajē, domes telpās, bērnudārzā, skolā un uz četriem afišu stendiem pilsētā.
  Nosūtījā informāciju pa faksu iestādēm un kaimiņu pašvaldībām.

  IX KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA UN PIEREDZES APMAIŅA
  Kultūras nama direktore un mākslinieciskā vadītāja 2005.gadā piedalījās rajona padomes organizētajos deviņos mācību semināros un divas reizes piedalījās Latvijas kultūras darbinieku apvienības semināros.
  I. Laizāne piedalījās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavas rajona kultūras iestādēm un I.Neimane uz Saldus rajona kultūras iestādēm.
  I. Laizāne piedalījās konferencē „Laikmetīgs kultūras nams – nozīmīgs elements Latvijas kultūrvidē“ un Latvijas kultūras darbinieku forumā „Kultūras tradīcijas un attīstība – nacionāla valsts“ Rīgā.
  I. Neimane piedalījās konferencē „Jauni akcenti kultūrpolitikā. Reģionālā identitāte.ES reģionālās kultūrpolitikas izaicinājumi“ Valmierā.
  I. Laizāne ieguva atestāciju darba aizsardzībā, darba likumdošanā, drošības tehnikā, darba higiēnā un ugunsdrošības pamatos, kā arī elektrodrošības B (ceturtās) grupas apliecību.
  L.Ozoliņa un M. Drozda piedalījās deju kolektīvu vadītāju vasaras radošajos kursos Rīgā 24.-28.X
  Bērnu deju kolektīvu vadītājas L. Volksone, M. Drozda, S. Mangulsone piedalījās jaunrades deju
  konkursā Valmierā, repertuāra precizēšanas semināros Rīgā.

  X FINANSU DARBĪBA
   

  Ienākošie līdzekļi, pavisam

  42 171

  tai skaitā: no valsts budžeta (mērķdotācija)

  431

  no rajona padomes

  2 254

  no pašvaldības budžeta

  36 829

  no maksas pakalpojumiem

  1 927

  Sponsorējumi, ziedojumi

  730

  Izmantotie līdzekļi, pavisam

  42 171

  tai skaitā : atalgojums

  15 713

  sociālās apdrošināšanas iemaksas

  3 785

  remonti

  2 191

  pamatlīdzekļu iegāde

  3 766

  komunālie maksājumi

  463

  transports

  3 193

  sarīkojumu organizēšana

  1 998

  sakari

  670

  komandējumi

  642

  saimnieciskie izdevumi

  756

  inventārs

  1 327

  koplīgums

  65

  pārējie pakalpojumi

  8 144

  XI MATERIĀLĀS BĀZES ATJAUNOŠANA
  Iegādāti tautas tērpi par Ls 380.
  Nomainīti lielās zāles logi un parādes kāpnēm uzlikts flīžu klājums, zālē nomainītas grīdas līstes un veikts daļējs griestu apmetuma remonts, kopā par Ls 2191,00.
  Iegādāta apskaņošanas aparatūra par Ls 3326,91, dators ar legālām programmām Ls 738,00 divi klavieru soliņi Ls 95,00, metāla saliekamās kāpnes Ls 90,00, soli brīvdabas sarīkojumiem Ls 155,00.
   

  Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
  Lapas veidotājs Māris Kalējs
  tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

  2007-2011 © Alojas novada dome

  Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
  _____________