ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Alojas kultūras nams
 

ALOJAS
KULTŪRAS
NAMS

Jūras iela 13, Aloja,
Alojas novads, LV–4064

tel.: 64031135, 29335600, fakss: 64023925
e-pasts: alojaskulturasnams@inbox.lv

 

Par mumsKontakti   |  Tautas mākslas kolektīvi
Pakalpojumi
  |  Pārskats par darbu


 
Par mums


   Mēs esam kultūras organizācija, kura atrodas visskaistākajā Latvijas vietā - Alojā.
   Jau 95 gadus Mēs atrodamies vēsturiskā ēkā pilsētas centrā, kurā jūtama gan laikmetīga, gan senatnes elpa.
   Mēs uzskatām, ka lielāko dzīves daļu cilvēks pavada darbā, tāpēc Mēs pulcējam sev apkārt tādus cilvēkus, kuriem patīk tas ko, ko viņi dara. Tā Mēs nodrošinām vislabāko kvalitāti mūsu klientiem. Mēs strādājam ar prieku, un Mūsu klienti saņem gandarījumu no Mūsu darba. Mēs pastāvīgi pilnveidojam savas zināšanas un attīstām darba iemaņas. Neapstājamies pie sasniegtajiem rezultātiem, tādējādi kļūstot vēl labāki. Mēs saglabājam kultūrvēsturisko mantojumu un nododam to nākamajām paaudzēm.
   Nākotnē redzam sevi kā nozīmīgu kultūras un atpūtas centru, kurš nodrošina jebkura klienta vēlmi pēc kultūras un mākslas pasākumiem, kā arī aktīvu līdzdarbošanos tautas mākslas kolektīvos.



Darbības virzieni


   - Kultūras izglītības darbs-semināru, lekciju , izstāžu, kursu organizēšana.
   - Valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku organizēšana.
   - Kultūras vērtību saglabāšana, popularizēšanas nodrošināšana.
   - Atpūtas un izklaides organizēšana.
   - Radošās darbības sekmēšana.



Loma sabiedrībā

   Kultūras nams ir Alojas pilsētas pašvaldības kultūras iestāde, kura īsteno kultūrpolitiku pilsētā atbilstoši visām paaudzēm un tradīcijām.
   Šeit pulcējas iedzīvotāji gan uz tradicionāliem pasākumiem, gan izklaides un atpūtas vakariem. Tāpat šeit aktīvi darbojas tautas mākslas kolektīvi, kuri gūst labus panākumus skatēs. Kultūras nama tautas mākslas kolektīvi aktīvi iesaistās pilsētas, rajona, reģiona un valsts nozīmes kultūras norisēs.
   Šeit tiek organizētas iedzīvotāju tikšanās ar dažādiem speciālistiem no rajona centra, kā arī donoru dienas.
   Kultūras nams savā darbībā sadarbojas ar pilsētas pašvaldības iestādēm: bibliotēkām, muzeju, pirmsskolu, vidusskolu, mūzikas un mākslas skolu. Kultūras namā regulāri notiek mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstādes un mūzikas nodaļas audzēkņu koncerti.
   Kultūras namam ir nozīmīga loma pilsētas dzīvē un tās tālākajā attīstībā.



 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________