ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Aloja -> Ungurpils bibliotēka
 
Alojas novada, Alojas pagasta

UNGURPILS BIBLIOTĒKA

Iestādes reģistrācijas Nr. 90000060030, 19.03.1996.
BLBO, Nr.253., 25.11.2003.

Adrese: Alojas novads, Alojas pagasts, Ungurpils, ,,Kļavas’’-11, LV -4065

Tālr.: 64030324, e–pasts: ieva.praulina@inbox.lv

 
Jaunākās grāmatas >>>

   Bibliotēka atvērta katru darba dienu no 9.00 līdz 18.00.
Pusdienu pārtraukums 12.00 līdz 13.00. Brīvdienas- sestdiena, svētdiena..

Ungurpils bibliotēkā abonēti šādi preses izdevumi:
    Dārza pasaule
    Ieva
    Ievas Māja
    Ievas Stāsti
    Privātā dzīve.


   Bibliotēkas vadītāja – Ieva Prauliņa, viens darbinieks uz pilnu slodzi.

   Bibliotēkas telpu kopējā platība – 55 kv.m. no tām lasītāju apkalpošanas telpas – 40 kv.m., pārējās telpas – 15 kv.m.
   Bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā – 2 istabu dzīvoklī, māju apsaimnieko dzīvokļu kooperatīvs ,,Kļavas’’.

   Bibliotēkā brīvpieejas fonds. Uz 2006.g. 1. janvāri bibliotēkā atrodas 3472 eksponāti, no kuriem:
   Grāmatas – 8237eks. un seriālizdevumi – 2711 eks., daiļliteratūra – 3472 eks., literatūra pirmskolas vecuma bērniem – 2472 eks., nozaru literatūra – 5004 eks.

   Informācijas vienību skaits uz vienu lasītāju – 87,59
   Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju – 27,58
   Izmantotie līdzekļi uz vienu lasītāju – 87,59
   Lasītāju skaits uz šo brīdi – 125, no tiem 37 bērni līdz 16. gadu vecumam.

   Bibliotēkā darbojas viens dators, iegādāts par Alojas pilsētas domes piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, arī printeris. Tehnika domāta darbinieka vajadzībām, bet netiek liegts strādāt arī lietotājiem. Interneta pieslēgums pagaidām nav.

   No izsniegtajām grāmatām 70% ir daiļliteratūra, 25% nozaru un 5% bērnu literatūra.   Viena no bibliotēkas galvenajām darba formām ir izstāde.
   Tiek veiktas aptaujas un intervijas lasītāju vidū par dažādiem jautājumiem.
   Tiek sniegtas uzziņas mutiski un pa telefonu.
   Grāmatas tiek komplektētas Rīgā – grāmatu bāzē ,,L Grāmata’’, ar to noslēgts līgums. Arī pie grāmatu izplatītājfirmas ,,Virja’’, kas pieved grāmatas klāt bibliotēkā.

   Bibliotēkas novadpētniecības krājumā pieejami materiāli par:
Uzņēmumu ,,Aloja –Starkelsen’’, Aloju, Ungurpili, dzejnieku Ausekli.BIBLIOTĒKAS VĒSTURE

   Bibliotēka Ungurpilī ir no 1942.gada, kā skolas bibliotēka. Kara laikā tā ļoti izpostīta. Pēc kara sāk veidoties ciema bibliotēka.
   Darbu bibliotēka sāk kā Ezerciema bibliotēka pie Ezerciema ciema padomes. Bibliotēka tad atradās ,,Upmaļu’’ mājās un pirmā bibliotekāre ir Millere Marta. 1953.gadā likvidē Ezerciema ciema padomi, bibliotēka tad nonāk ,,Boļševiks’’ paspārnē. 1963.gadā apvienojas mazie kolhozi un bibliotēka tad atrodas kolhozā ,,Komunisma ceļš’’. Tajā laikā bibliotēka pārceļas uz ,,Zaķu ‘’ mājām. No 1976.gada bibliotēku pārņem Alojas TDP IK. No 1980.gada bibliotēkā strādā pirmais darbinieks ar speciālu izglītību – Zārde Inga. No 1980.gada bibliotēka atradās Alojas spirta un cietes rūpnīcas telpās. Uz ,,Kļavām’’ bibliotēka pārvācas 2002. gadā.JAUNĀKĀS GRĀMATAS UNGURPILS BIBLIOTĒKAS KRĀJUMĀ

Pieejamas no 2011. gada 14.novembra

Latviešu oriģinālliteratūra:

Avotiņa, Daina, 1926-. Kad lausks cērt : romāns / Daina Avotiņa ; red. Bārbala Simsone ; Aigara Truhina vāka dizains ; vāka noform. izmantota Vijas Kilblokas fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 471, [1] lpp.

Bauere, Inguna, 1960-. Skolas Līze : stāsts par liktenīgu satikšanos un mīlestību, kura uzveica laiku / Inguna Bauere ; redaktore Bārbala Simsone ; māksliniece Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Baltic). - 478, [1] lpp.

Bauere, Inguna, 1960-. Tu esi mans tētis / Inguna Bauere. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 206 lpp.

Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908. Rūdolfa stāsti : Rūdolfa Blaumaņa proza / atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; Jāņa Streiča ievads ; Zandas Marķitānes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2011 (Zelta rudens). - 270, [2] lpp.

Brīdaka, Lija, 1932-. Sadalītā dzīve : romāns / Lija Brīdaka ; redaktore Eva Mārtuža ; Vitolda Kucina zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). – 223lpp.

Brunere, Vera. Gatves deja / Vera Brunere. - Rīga : Jumava, 2011 (Informatīvā biznes centrs). - 205 lpp. : il.

Deģis, Arvīds Dinijs, 1972-. Mellsila pirāti : dēku romāns hercoga Jēkaba laikos / Arvīds Deģis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; Roberta Blumberga vāka mākslinieciskais noformējums ; vāka foto: Romualds Ignatjevs. - Rīga : Jumava. SIA "J.L.V.", 2011 (Mantoprint). - 275, [1] lpp.

Gailīte, Skaidrīte, 1940-. Vienā dienā - visa dzīve : romāns / Anna Skaidrīte Gailīte ; redaktore Gundega Sēja ; vāka māksliniece Vita Lēnerte ; vāka noformējumā izmantota Aigara Truhina fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 191, [1] lpp.

Grietēna, Margarita. Kas notika ar Marutu : romāns / Margarita Grietēna ; redaktore Eva Mārtuža ;Inta Vilcāna zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 207 lpp.

Ikstena, Nora, 1969-. Vīrs zilajā lietusmētelītī / Nora Ikstena ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Elita Šica-Vāvere. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 166, [1] lpp.

Judina, Dace. Tase melnas kafijas : romāns / Dace Judina ; redaktore Māra Rune ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 247, [1] lpp.

Kaldupe, Skaidrīte, 1922-. Deg pīlādži Kurzemes sniegos : romāns / Skaidrīte Kaldupe ; redaktors Imants Auziņš ; Ērikas Tomsones vāka dizains un makets. - Rīga : Sol Vita, 2011. - 230, [1] lpp.

Klāna, Kelīna, 1931-. Trīs vītušas rozes / Kelīna Klāna ; Elitas Ābeles zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 239 lpp. : il.

Krekle, Maija. Vita brevis. Vēlreiz : romāns / Maija Krekle ; redaktore Eva Mārtuža ; Ievas Jurķeles ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 239 lpp.

Krūze, Māris. Aizvainojuma varā : romāns / Māris Krūze ; redaktore Eva Mārtuža ; Ināra Helmūta zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 207 lpp.

Liepiņš, Agris, 1959-. Elmīna / Agris Liepiņš ; [Agra Liepiņa zīmējumi]. - Rīga : Lauku Avīze, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 223 lpp. : il.

Mairita. Eņģelis no Kļavu ielas / Mairita ; il. Ints Vilcāns ; red. Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2010 (Latgales druka). - 191 lpp. : il.

Sniedze, Evita. Leģendas par ilgām : stāsti / Evita Sniedze ; red. Dace Sparāne ; vāka dizains: Reinis Suhanovs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 94, [2] lpp.

Šmite, Linda. Ar māju plecos / Linda Šmite ; Andras Otto zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 207, [1] lpp. : il.

Šmite, Linda. Vella skuķis : romāns / Linda Šmite ; redaktore Eva Mārtuža ; Elitas Ābeles ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 208 lpp.

Tropa, Tīna. Kas tīrumā sēts : romāns / Tīna Tropa ; redaktore Eva Mārtuža ; Anitas Jansones-Zirnītes zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 191 lpp.

Zīle, Monika, 1941-. Vīrietis vēsai vasarai : romāns / Monika Zīle ; red. Eva Mārtuža ; Anitas Jansones-Zirnītes zīm. ; Valda Ilzēna foto. - Rīga : Lauku Avīze, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 271 lpp.

Žuravska, Dzintra, 1939-. Būt sievietei baltā : romāns / Dzintra Žuravska ; red. Eva Mārtuža ; V. Batrakas zīm. - Rīga : Lauku Avīze, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 189 lpp.

Grāmatas bērniem un jauniešiem:

Cellere, Elizabete. Kima var būt stipra : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / Elizabete Cellere ; red. Sarmīte Lomovceva ; no vācu val. tulk. Meldra Bērziņa ; Dagmāras Geisleres il. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - [24] lpp.

Cielēna, Māra, 1954-. Deguns debesīs / Māra Cielēna ; māksl. Ieva Maurīte. - Rīga : Lietusdārzs, 2011. - 45,[2]lpp.

Cielēna, Māra, 1954-. Princese Aurēlija un kokspoki : pasaka : [pirmsskolas vecuma bērniem] / Māra Cielēna ; māksl. Aleksejs Naumovs ; dizains: Aivars Sprūdžs. - Rīga : Lietusdārzs, [2011] (Dardedze Hologrāfija). - 60, [4] lpp.

Defombels, Timotejs. Tobijs Lolness : dzīve uz naža asmens / Timotejs Defombels ; Fransuā Plasa ilustrācijas, no franču valodas tulkojusi Anda Pelēka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 304, [3] lpp.

Defombels, Timotejs. Tobijs Lolness : Elišas acis : piedzīvojumu stāsts [vidējā skolas vecuma bērniem] / Timotejs Defombels ; no franču valodas tulkojusi Anda Pelēka ; redaktore Bārbala Simsone ; Fransuā Plasa ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists).). - 332, [2] lpp.

Eņģele, Ilze, 1974-. 75 dienas / Ilze Eņģele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 191, [1] lpp.

Havukainena, Aino. Tatu un Patu ērmīgās ierīces / Aino Havukainena un Sami Toivonens ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Jumava, 2011 (Lietuva). - 30, [2] lpp.

Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata : Grega Heflija darbu reģistrācijas žurnāls / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa, red. Daina Borovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 217,[1]lpp.

Kronbergs, Juris. Mākoņu grāmata : [dzejoļi jaunākā skolas vecuma bērniem] / Juris Kronbergs ; red. Inese Zandere ; il. un dizains: Anete Melece. - Rīga : Liels un mazs, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 62, [1] lpp. : il.

Olte, Māris. Matīsa piedzīvojumi mežā : aizraujošs zēna ceļojums Latvijas mežos / Māris Olte ; red. Inese Liepiņa ; māksl. Agija Staka ; izmantotas Andra Eglīša fotogr. ; Guntas Plotkas dizains ; priekšlapā izmantota Eduarda Groševa fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija).). - 51, [3] lpp. : il.

Rauda, Pireta. Princese Skella un Leta kungs : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Pireta Rauda ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Inese Zandere ; autores ilustrācijas. - [Rīga] : Liels un mazs, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 205, [1] lpp. : il.

Šmits, Ēriks Emanuēls. Oskars un Rozā dāma / Ēriks Emanuēls Šmits ; no franču val. tulk. Lūcija Rambeka ; mākslinieciskais noform. Aivars Plotka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 95, [1] lpp.

Tans, Šons. Aizpilsētas stāsti : [jaunākā skolas vecuma bērniem] / Šons Tans ; no angļu val. tulk. Valdis Ābols ; red. Inese Zandere. - Rīga : Liels un mazs, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 89, [7] lpp. : krās. il.

Vīslandere, Juja. Mūmammas pavasara tīrīšana / Juja Vīslandere, Tūmass Vīslanders ; Svena Nūrdkvista il., no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane. - Rīga : Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apgāds Zvaigzne ABC", [2010]. - [26]lpp.

Zandere, Inese, 1958-. Princešu piedzīvojumi : [dzejoļi pirmsskolas vecuma bērniem] / Inese Zandere ; il. Irēna Lūse ; dizains: Edmunds Jansons. - Rīga : Liels un mazs, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 45 lpp. : il.

Zvirgzdiņš, Juris, 1941-. Mufa : stāsts par Āfrikas balto degunradzēnu : [jaunākā skolas vecuma bērniem] / Juris Zvirgzdiņš ; redaktore Inese Zandere ; ilustrējis Reinis Pētersons ; dizains: Ivs Zenne. - Rīga : Liels un mazs, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 93, [2] lpp.

Nozaru literatūra:

Dīpoldere, Annete. Filcēti adījumi : somas, cepures, aksesuāri / Annete Dīpoldere; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 86, [1]lpp. : krās. il.

Elejas Veronika : mūžs, kas nepieder sev / Elejas Veronikas [īst. v. Veronika Uršulska] dzeja un gleznas ; Vijas Beinertes teksts ; [Viestura Serdāna un Andas Krauzes foto]. - [Rīga] : Lauku Avīze, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 138, [5] lpp. : il., foto.

Van Houten, Peter. Kā atbrīvoties no bezmiega : jogas terapija / Peter Van Houten, Gyandev Rich McCord ; no angļu valodas tulkojusi Andra Markota ; redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 175 lpp. : il.

Van Houten, Peter. Kā atbrīvoties no galvassāpēm : jogas terapija / Peter Van Houten, Gyandev Rich McCord ; no angļu valodas tulkojusi Andra Markota ; redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists).). - 159 lpp. : il.

Kasse, Etjēns. Zemes nākotne : 2013. gads : jaunās ēras sākums / Etjēns Kasse ; no krievu valodas tulkojis Harijs Kalniņš ; redaktore Ilze Čerņevska ; mākslinieks Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2011 (Tipogrāfija Ogrē).). - 162, [1] lpp.

Līvmane, Akvelīna, 1951-. Veselība pilienu pa pilienam / Akvelīna Līvmane ; redaktore Ilze Cine ; māksliniece Māra Alševska ; ievada vietā izmantots Romas valstsvīra, dzejnieka un filozofa Senekas rakstītais ; 1. vāka foto: Jaroslav Danylchenko ; uz 4. vāka Jāņa Deinata foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 120 lpp.

Lorencs, Juris. Sarunas ceļā / Juris Lorencs ; atbildīgā redaktore Kristīne Kirkila ; Zandas Marķitānes vāka mākslinieciskais noformējums; Jura Lorenca foto. - Rīga : Jumava, 2011 (Rēzekne : SIA ''Latgales druka''). - 212, [2] lpp. : krās. il.

Meresmā, Līna. Tamborētas mežģīnes / Līna Meresmā ; no igauņu valodas tulkojusi Ērika Krautmane ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 64 lpp. : il.

Prosņakova, Tatjana. Papīra figūriņas : moduļu origami / Tatjana Prosņakova ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - Rīga : Jumava, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 94, [1] lpp. : krās. il.

Ruka, Elvīra. Kirgizstāna : Āzijas nepaklausīgā meita / stāsti: Elvita Ruka ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; fotogrāfijas: Aija Bley. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 92, [3] lpp. : il.

Ruka, Elvita. Tadžikistāna. : Seifs ar putniņiem / Elvita Ruka ; Aijas Bley foto, māksl. Katrīna vasiļevska, red. Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 149 lpp.

Ruka, Elvita, 1970-. Uzbekistāna : starp zeltu un urānu / Elvitas Rukas teksts ; redaktore Gundega Blumberga ; Aijas Bley fotogrāfijas ; Katrīnas Vasiļevskas dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 133, [2] lpp. : krās. il.

Stenfīlda, Leslija. 75 putni, tauriņi un brīnišķīgi kukaiņi : adīti un tamborēti / Leslija Stenfīlda ; no angļu valodas tulkojušas un rediģējušas Baiba Vītola un Ingrīda Kreicberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 128 lpp. : krās. il.

 Sievietei. Gadagrāmata 2012 / Sastādītāja Iveta Kalniņa. - Rīga : Jumava, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 239 lpp. : il.

Stenfīlda, Leslija. 150 adīti malu raksti : brīnišķīgi raksti dekoratīvu ielaidumu, joslu un malu darināšanai / Leslija Stenfīlda ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Kreicberga ; redaktore Baiba Vītola. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 128 lpp. : krās. il.

Straujuma, Egija. Pērļotas rotaslietas / Egija Straujuma ; māksl. Laura Akmane, red. Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 32 lpp. : il.

Strubergs, Pēteris, 1945-. Ceļojumu mozaīka : Venecuēla. Ķīna / Pēteris Strubergs ; Zandas Marķitānes vāka mākslinieciskais noforrmējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Kirkila ; fotogrāfi: Valdis un Pēteris Strubergi. - Rīga : Jumava, 2011 (Rēzekne : SIA ''Latgales druka''). - 212, [3] lpp. : krās. il.

Ščadilovs, Jevgeņijs. Aknu attīrīšana / Jevgeņijs Ščadilovs ; no krievu valodas tulkojusi Kristīne Stalte ; redaktore Jana Taperte ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 104 lpp.

Valtere, Beāte. Floristika : pamatkurss ziedu kārtošanā : 183 krāsainas fotogrāfijas, 32 zīmējumi / Beāte Valtere ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - [Rīga] : Jumava, [2011] (Latvijas karte). - 144 lpp. : il.

Tulkotā literatūra:

Aljende, Isabella. Garu nams.

Aljende, Isabella. Sēpijas portrets.

Beigbeders, Frederiks. Franču romāns.

Begšeiva, Luīze. Kaislība.

Bredforda, Barbara Teilora. Pārkāpjot noteikumus.

Čemberlena, Diāna. Raksti smiltīs.

Čemberlena, Diāna. Solis pretī mīlestībai.

Dīns, Džeisons. Nozieguma anatomija.

Doda, Kristīna. Kreļļu bandīti.

Eriksone, Kerola. Marijas Antuanetes dienasgrāmata.

Feibers, Mišels. Ziedlapiņas tumši sārtās un baltās.

Filipsa, Elizabete Sūzana. Lellīte.

Filipsa, Elizabete Sūzana. Tauriņa efekts.

Galjāno, Entonijs. Klients.

Gilberta, Elizabete. Skeptiķe izlīgst ar laulību.

Gregorija, Filipa. Baltā karaliene.

Gregorija, Filipa. Boleinu mantojums.

Grišams, Džons. Šantāža.

Hāgena, Katarīna. Ābolu sēkliņu garša.

Hanna, Kristīne. Eņģeļa pieskāriens.

Haida, Elizabete. Abortu daktere.

Kasta, Kristīna. Iezīmētā.

Kasta, Kristīna. Nodotā. Keita, Lorena. Eņģeļu mīlestība.

Keita, Lorena. Eņģeļu nakts.

Kellija, Ketija. Mīlestības stundas.

Kellija, Ketija. Tikai reizi dzīvē.

Keiss, Džons. Sindroms.

Khuri, Reimonds. Zīme.

Koelju, Paulu. Alefs.

Kolinsa, Džekija. Es pati.

Koreckis, Daņils. Antikillers 3. 1.grām.

Koreckis, Daņils. Antikillers 3. 2.grām.

Kostello, Džeina. Līgavas māsas.

Krūzija, Dženifera. Piekrāp mani.

Kuncs, Dīns. Aizstāvis.

Linka, Šarlote. Pielūdzējs.

Lesinga, Dorisa. Zeltītā piezīmju grāmata.

Makeigs, Donalds. Reta Batlera ļaudis.

Maklartijs, Džejs. Cilpā.

Mensela, Džila. Paliec ar mani.

Mičela, Margareta. Vējiem līdzi.

Mīda, Rišela. Vampīru akadēmija.

Neu, Helga. Sestais pirksts.

Nikolss, Deivids. Viena diena.

Nīla, Fiona. Mīļākie un draugi.

Pīrsona, Alisona. Nezinu, kā viņa to dara.

Riplija, Aleksandra. Skārleta.

Robārdsa, Kārena. Mana daiļā lēdija.

Robertsa, Nora. Melnie kalni.

Robertsa, Nora. Mīlas svelme.

Stīvotera, Megija. Trīsas.

Šepetis, Rūta. Starp pelēkiem toņiem.

 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________