ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Alojas pilsētas bibliotēka
 


ALOJAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

Sākumlapa   |   Pasākumi   |   Grāmatu jaunieguvumi   |   Bibliotēkas atbalstītāji   |   Pakalpojumi   |   StatistikaPAKALPOJUMI

Alojas pilsētas bibliotēka ir Alojas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu.

Abonētās datubāzes
Bezmaksas piekļuve datubāzēm internetā - Letonika.lv un Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"

Datori un internets
Datoru un interneta (arī bezvadu) bezmaksas izmantošana

Dokumentu izdrukas, kopēšana
Maksas pakalpojumu cenas skatīt šeit

Ekskursijas un iepazīšanās ar bibliotēku
Ekskursijas pa bibliotēku un informācija par bibliotēkas struktūru, pakalpojumiem

Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana
Iespieddarbu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64031345, e-pastu aloja.biblioteka@inbox.lv

Iespieddarbu rezervēšana saņemšanai Alojas pilsētas bibliotēkā, iespieddarbu nodošanas termiņu pagarināšana un lietotāja konta pārraudzība internetā
www.limbazubiblioteka.lv/lv/meklet/kataloga

Katalogi, kartotēkas, mapes (manuālie)
Alfabētiskais katalogs (netiek papildināts kopš 2009. gada);
Sistemātiskais katalogs (netiek papildināts kopš 2009. gada);
Novadpētniecības kartotēka;
Tematiski atspoguļo novadpētnieciska satura izdevumus un analītiskus rakstus no periodikas un citiem iespieddarbiem- par vēsturi, kultūru, tautsaimniecību, personībām;Novadpētniecības materiālu mapes.
Mapju sarakstu skatīt šeit

Konsultācijas
Konsultācijas par bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu izmantošanas iespējām, informācijas meklēšanu

Pasākumi
Bibliotēkas, literatūras un lasīšanas popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiski pasākumi, konkursi u.tml.)

Periodika (avīzes, žurnāli)
Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu sarakstu skatīt šeit

Skenēšana
Dokumentu, attēlu skenēšana, informāciju saglabājot digitālajā formātā, izdrukājot. Pakalpojuma cenas skatīt šeit

Starpbibliotēku abonements
Iespieddarbus, kuri nav Alojas pilsētas bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)

Uzziņas
Tematisko, faktogrāfisko, adresālo, precizējošo uzziņu izpilde

Alojas pilsētas bibliotēkā iespējams reģistrēties digitālās bibliotēkas „IDEJU FORUMA BIBLIOTĒKA” vietnē ar adresi: www.e-biblioteka.lv
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________