ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Alojas pilsētas bibliotēka
 


ALOJAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA


Sākumlapa   |   Pasākumi   |   Grāmatu jaunieguvumi, periodika   |   Bibliotēkas atbalstītāji   |   Pakalpojumi   |   StatistikaBIBLIOTĒKAS ATBALSTĪTĀJIGRĀMATU UN CITU IESPIEDDARBU DĀVINĀTĀJI
ALOJAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKAI 2010. GADĀ

Anda Birkava
Seira Giņko
Nellija Hansone
Aina Janitena (Kanāda)
Dūda Jēkabsone
Iveta Jirgensone
Inguna Krūmiņa
Ainārs Latkovskis
Ilga Možvillo
Iveta Pinkena
Dzidra Purmale (Anglija)
Zita Skuja
Jānis Šimkevics
Andis Šternfelds
Laila Ulmane
Imants Urpens
Guna Velkere

Baltijas Vides forums
IU „Sara”
Latvijas Pasts
Latvijas Pašvaldību savienība
Lauku Bibliotēku atbalsta biedrība (LBAB)
New Era PublicationsGRĀMATU UN CITU IESPIEDDARBU DĀVINĀTĀJI
ALOJAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKAI 2009. GADĀ

Jana Āboltiņa
Vija Āboltiņa
Inese Cepurniece
Mārtiņš Dreimanis
Valdis Garnelis
Aina Janitena (Kanāda)
Dūda Jēkabsone
Inguna Krūmiņa
Aleksejs Meļņiks
Dzidra Purmale (Anglija)
Liesma Rudzinska
Ruta Stankēviča
Jānis Šimkevics

Eiropas Padomes informācijas birojs
Latvijas Pasts
Lauku Bibliotēku atbalsta biedrība (LBAB)
Liepupes pagasta padome
Limbažu rajona padome
Valsts Kultūrkapitāla fonds01.07.2009.

Paldies bibliotēkas lasītājām Rutai Stankēvičai un Vijai Āboltiņai par grāmatu dāvinājumu, atsaucoties bibliotēkas darbinieku lūgumam uzdāvināt bibliotēkas krājumam vienu jaunu grāmatu.

Bibliotēkas krājums papildināts ar divām jaunām grāmatām:

Filipsa, Sūzana Elizabete. Siržu lauzējs: [šķelmīgs, aizrautīga dzīvesprieka pilns romāns]. – Rīga : Kontinents, 2008.

Kūntss, Stīvens. Arhivārs : [kas notiek, ja VDK slepenie arhīvi nonāk atklātībā?]. – Rīga : Kontinents, 2009.GRĀMATU UN CITU IESPIEDDARBU DĀVINĀTĀJI
ALOJAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKAI
2008. GADĀ

Valdis Čečiņš
Biruta Froša
Maija Hofmane
Aina Janitens (Kanāda)
Brigita Jaunīte
Dūda Jēkabsone
Inguna Krūmiņa
Maiga Mardaka
Inga Neimane
Dzidra Purmale (Anglija)
Ansis Reinhards
Jānis Šimkevics
Lana Vītola
Valdis Zatlers Latvijas valsts prezidents

Apgāds „Likteņstāsti”
A/s „Hansabanka”
I.U. „Sara”
Izdevniecība „Annele”
Izdevniecība „Skarabejs”
Latvijas Bērnu fonds
Latvijas Mobilais telefons
Liepupes pagasta padome
Limbažu rajona padome
Valsts aģentūra „Tēvijas sargs”
Valsts Kultūrkapitāla fonds
Vides ministrija
Viļķenes pagasta pensionāru padome „Saknes”
Zemkopības ministrijaGRĀMATU UN CITU IESPIEDDARBU DĀVINĀTĀJI
ALOJAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKAI 2007. GADĀ


Santa Ārgale
Vilnis Blaune
Silvija Eglīte
Valdis Garnelis
Sergejs Ivanovs
Aina Janitens (Kanāda)
Dūda Jēkabsone
Iveta Jirgensone
Inguna Krūmiņa
Irita Leinasare
Jānis Leja (fonda EKONEK prezidents)
Inga Neimane
Inese Ozoliņa
Edgars Plotnieks
Dzidra Purmale (Anglija)
Silvija Radziņa
Artis Rama
Juris Šķepasts
Guna Velkere
Anita Zvēra

Alojas pilsētas dome
SIA „Poligrāfijas infocentrs”
Valsts Kultūrkapitāla fonds
Zviedrijas Latviešu centrālā padome

GRĀMATU UN CITU IESPIEDDARBU DĀVINĀTĀJI
ALOJAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKAI 2006. GADĀ


Paula Apsīte
Dzidra Bondare
Valentīna Bondare
Ina Dudure
Eduards Irbe
Aina Janitens (Kanāda)
Dūda Jēkabsone
Iveta Jirgensone
Inguna Krūmiņa
Irita Leinasare
Bruno Logins (Kanāda)
Ārijs Luziks
Inga Neimane
Inese Ozoliņa
Diāna Puķīte
Dzidra Purmale (Anglija)
Valija Sārmane
Sanita Silmale
Ina Stankaniča
Juris Šķepasts
Guna Velkere
Sandis Vītols
Ojārs Vuškāns
Anita Zvēra

SIA „Aloja – Starkelsen”
 

10.08.2006.

   Piekto gadu pēc kārtas Alojas pilsētas bibliotēka iesaistās valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras programmā “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”.
   Bibliotēka ir saņēmusi 1.kārtas izdevumus kopskaitā 26 eksemplārus par summu Ls 96.35. Lai pie ikviena bibliotēkas lasītāja nonāktu jaunākās un labākās latviešu oriģinālliteratūras, uzziņu literatūras, bērnu literatūras grāmatas, pusi no šīs kārtas izdevumiem nododam Ungurpils bibliotēkas krājumam.

   Bibliotēka šogad par novadnieces Dzidras Purmales kundzes Anglijā dāvinājumu 800 Ls savā krājumā ir nokomplektējusi 113 eks. dažādu nozaru un uzziņu literatūras grāmatu, t.sk., uz 6 mēnešiem tika abonēts žurnāls “Office Manager” un iegādātas 15 eks. bērnu literatūras grāmatas. Bibliotēkas darbinieki un lasītāji ir ļoti pateicīgi par dāsno dāvinājumu un ikviena no grāmatām ir vērtīga, lai to izmantotu lasītāji sava interešu loka un zināšanu papildināšanai.
Šajā vasarā bibliotēka savā krājumā saņēma grāmatu dāvinājumus no novadniekiem Kanādā Ainas Janitens un Bruno Logina.

Ainas kundze bibliotēkai dāvināja grāmatas:
- Dangavs Tālivaldis Strandējušo sala: stāsti;
- Eglītis Anšlavs. Piecas dienas: romāns;
- Jaunsudrabiņš Jānis. Kam dāvanas, tas nestāv dīkā: darbi no periodikas;
- Pētersons Kārlis. Turies, Amerika, latvieši nāk: piedzīvojumi Amerikas plašumos;
- Pētersons Kārlis. Uz dzimtenes pusi: vērojumi un iespaidi šķērsojot Eiropu;
- Solžeņicins Aleksandrs. Gulaga arhipelāgs, 1918. – 1956.;
- Voitkus Arturs. Vēja nestās lapas: romāns;
- “National geographic” žurnāli angļu valodā 2005.gada 12 izdevumus un 2006. gada janvāra līdz jūlija mēneša izdevumus.
Dāvinājumā bija 7 izdevumi par Latvijas novadu tērpiem (Piebalgas, Abrenes, Krustpils, Līvānu, Lielvārdes, Rūjienas un Valmieras, Alūksnes un Smiltenes tautas tērpiem) un 9 eksemplāri no 2005. gada Latviešu ev. luter. baznīcas Amerikā mēnešrakstiem “Ceļabiedrs”.

Bruno Logina kungs bibliotēkai dāvināja grāmatas:
- Anderss V (ģen.). Armija trimdā;
- Balts Alfreds. Barbaru triumfs: žurnālista stāsts;
- Bērzkalns Valentīns. Latviešu dziesmu svētku vēsture, 1864. – 1940.;
- Kārkliņš Valdemārs. Zelta zvans: romāns;
- Kaija Ivande. Atzīšanās ābols: romāns;
- Kaija Ivande. Gaidas pirmā mīlestība; romāns;
- Kaija Ivande. Iedzimtais grēks; romāns;
- Brāļi Kaudzītes. Mērnieku laiki: romāns;
- Klāns Pāvils. Sveicināta Āfrika: ceļojuma iespaidi;
- Kociņa Elvīra Eiropas vārtos, 1. grāmata;
- Krasnais Vilberts. Latviešu kolonijas;
- Muižniece Lalita. Pēdas;
- Niedra Aīda. Melnās plūmes pie sarkanām lūpām: stāsti;
- Pētersons Kārlis. Apvāršņi aicina: vērojumi un iespaidi Latīņamerikā;
- Remarks M.Ē. Triumfa arka: romāns;
- Silgailis Arturs. Latviešu leģions;
- Solžeņicins Aleksandrs. Gulaga arhipelāgs, 1918. – 1956.;
- Students Kārlis. Ēnu spogulis: ceļojuma piezīmes;
- Teātra anekdotes “Aiz kulisēm” 8 grāmatiņas;
- Vārdnīciņa, kā dažas parastas lietas tiek dēvētas vācu, zviedru, poļu un latviešu valodā;
- Veselis Jānis. Saules kapsēta: romāns;
- Voitkus Arturs. Bet es jums saku…: romāns.
- These names accuse: 1940 – 41. gadā izsūtīto saraksts. 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________