ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Alojas pilsētas bibliotēka
 


ALOJAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

Sākumlapa   |   Pasākumi   |   Grāmatu jaunieguvumi, periodika   |   Bibliotēkas atbalstītāji   |   Pakalpojumi   |   Statistika  |   Izdevumu rezervēšana
 

Alojas pilsētas bibliotēkas adrese:
Jūras iela 14, Aloja,
Alojas novads, LV–4064

Kontakti:
Tālr.: 64031345
e–pasts:
biblioteka@orient.lv/aloja

ALOJAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 
Bibliotēkas darba laiks:

darba dienās 10 – 18
sestdienās - 10 - 15
svētdienās – slēgta

*Katra mēneša pēdējā piektdienā – spodrības diena.

Bibliotēkas darbinieki:

Bibliotekārie darbinieki:
Sarmīte FRĪDENFELDE – bibliotēkas vadītāja
Mairita VĪTOLA – abonementa bibliotekāre
Kristīne VILSONE – lasītavas bibliotekāre

Tehniskais personāls:
Dzidra KRŪMIŅA – apkopēja

Alojas bibliotēkas vēsturiskais dibināšanas datums ir 1923. gada 26. marts.
01.11.2011. Jaunākās grāmatas Alojas pilsētas bibliotēkas krājumā

  
30.09.2011. Pie Alojas bibliotēkas atklāta uzbrauktuve

20.01.2011. Atskaite par darbu 2010.gadā (.pdf)
20.01.2011. Grāmatu un citu iespieddarbu dāvinātāji 2010.gadā


● 03.08.2011. Akcija "Bibliotēka dodas pie lietotāja"
● 03.08.2011. Akcija "Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa!"
18.03.2011. Monētu dienas Alojas bibliotēkā
20.01.2011. Bibliotēkas lietotāju skaits, apmeklējums, izsniegums un krājums 2006-2010.g.
15.02.2011. Bērniem un jauniešiem: Mikrokonkurss par drošu internetu
01.12.2010. Par Zīlītes un Eža abonēšanu >>>
25.11.2010. Rūķu pēcpusdiena Alojas pilsētas bibliotēkā
11.11.2010. Alojas bibliotēkā - Brīnumu pasaulē skatoties
13.08.2010. Izstāde: Novadnieks, mākslinieks Arvīds GaleviussBibliotēka piedāvā:

   

 


Bibliotēkas darbinieki: no kreisās K.Liepiņa, Dz. Krūmiņa, S.Frīdenfelde, M.Vītola
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________