ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Jaunrades dziesmu konkurss "Kas mēs bijām, būsim, esam"
 


Jaunrades dziesmu konkurss bērnu korim

„Kas mēs bijām, būsim, esam”

2011-2015

19.11.2011.
Informācija jaunajiem autoriem!

Lai atvieglotu dziesmu tekstu meklēšanu 2012.gada oriģināldziesmu konkursam,piedāvājam jums Vidzemes Patriotiskās dzejas konkursa jauno autoru-konkursa uzvarētāju darbus.

Iespējams, ka kāds dzejolis vai tā fragments rosinās radīt dziesmas arī ar savu vienaudžu tekstiem.

Dzejoļi pieejami šeit:
http://www.salacbiblioteka.lv/vidzemes-patriotiskas-dzejas-festivals?p=8496

24.11.2011.
Nolikums 2012

Mērķis
Veicināt Latvijas Mūzikas skolu bērnu koru attīstību, rosināt jaunos komponistus radīt saturīgas, latviskas dziesmas bērnu korim.

Konkursu rīko
Alojas novada dome sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kompozīcijas katedru, Latvijas Komponistu savienību un Latvijas Mūzikas skolām.

Konkursu finansē
Alojas novada dome

Dalībnieki
A grupa – mūzikas skolu audzēkņi līdz 9.klasei ieskaitot.
B grupa – mūzikas vidusskolu audzēkņi, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un citu augstskolu studenti un jaunie komponisti līdz 30 gadiem.

Konkursa norise
Konkurss notiek 5 gadus (no 2011. līdz 2015. gadam ieskaitot) vairākās kārtās.
Katru konkursa gadu žūrija:
     1. kārtā - atlasa atskaņošanai labākos skaņdarbus, publiskojot devīzes, bet nenosaucot autoru vārdus;
     2. kārtā - atlasītās dziesmas izpilda mūzikas skolu kori tā paša gada oktobrī.
Pēc 2. kārtas koncerta žūrija piešķir vietas un balvas, nosaucot autoru vārdus.

Dziesmu iestudēšana
2.kārtai izvirzīto dziesmu autori saņem žūrijas lēmumu un mūzikas skolu koru kontaktus, lai pēc vēlēšanās varētu sadarboties ar kori dziesmas iestudēšanā.
Katram konkursa gadam ir savs profils:
     2011.gadā tiek vērtētas latviešu tautas dziesmas apdares
     2012.gadā tiek vērtētas oriģināldziesmas,
    
2013. gadā tiek vērtētas latviešu tautas dziesmu apdares.
     2014.gadā tiek vērtētas oriģināldziesmas,

Konkursa fināls notiek 2015.gadā, kurā žūrija izvirza labākās no iepriekš godalgotajām dziesmām. Tās izpilda Latvijas mūzikas skolu apvienotie kori.

Konkursam jāiesniedz publiski neatskaņotas un nepublicētas oriģināldziesmas vai tautas dziesmu (skat. katra konkursa gada profilu) apdares 2 - 4 balsīgam bērnu korim a cappella.

Partitūru jāiesniedz 1 eksemplārā (vēlams datorrakstā) ar devīzi un dziesmas teksta autora vārdu (neminot autora vārdu), tai jāpievieno slēgta aploksne ar devīzi, kurā ir autora vārds, uzvārds, dzimšanas gads, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, izglītība ( izglītības iestāde, specialitāte, klase vai kurss), ja ir - kompozīcijas pedagoga vārds, uzvārds.

2012.gada 1.kārtai jāiesūta oriģināldziesmas līdz 2012.gada 29.FEBRUĀRIM
Alojas novada domei - Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads LV - 4064.

Autortiesības
Dziesmas teksta autora piekrišanu autortiesību aģentūrā AKKA/LAA kārto dziesmas autors

Vērtēšana
Žūrijas komisiju apstiprina konkursa rīkotāji. Žūrijas lēmums nav maināms. Žūrija ir tiesīga katru gadu 2. kārtā piešķirt:
     A grupai B grupai
I prēmiju Ls 100 I prēmiju Ls 200
II prēmiju Ls 75 II prēmiju Ls 150
III prēmiju Ls 50 III prēmiju Ls 100
     Žūrija ir tiesīga piešķirt konkursa finālā 2015.gadā galveno balvu A grupā Ls 200 un B grupā Ls 300.
Žūrijai ir tiesības nepiešķirt I, II, III prēmiju vai piešķirt veicināšanas prēmijas, balvu fonda ietvaros.

Apbalvošana
Konkursa 2. kārtas laureātus apbalvo katru gadu oktobrī
Konkursa fināla laureātus apbalvo 2015.gadā.

Kontakti
Alojas novada dome - tel./fakss 4023925; e-pasts - alojasdome@inbox.lv

Informācija: www.orient.lv/aloja01.10.2011.
Konkursā „Kas mēs bijām, būsim, esam” vērtēja jauno kora dziesmu ražu

05.10.2011.
Konkursa žūrijas sēdes lēmums

Jaunrades dziesmu konkursa „Kas mēs bijām, būsim, esam” žūrijas 2011.gada 1.oktobra sēdē tika nolemts prēmēšanai izvirzīt šādus darbus:

A grupa (mūzikas skolu audzēkņi):
1.prēmija (Ls 100) nepiešķirt
2.prēmija (Ls 75) Agnesei Kauškalei (Smiltenes Mūzikas skola)
3.prēmija (Ls 50) nepiešķirt
Veicināšanas prēmija (Ls 25) Beātei Velpei (Smiltenes Mūzikas skola)

B grupa ( mūzikas vidusskolu audzēkņi. LMA studenti) :
1.prēmija (Ls 200) nepiešķirt
2.prēmija (Ls 150) Marikai Akulai (Daugavpils Mūzikas vidusskola)
3.prēmija (Ls 100) Madarai Kalniņai ( A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola),
Verai Lavrentjevai (J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija),
Jēkabam Jančevskim (Rīgas Doma kora skola).
Veicināšanas prēmiju nepiešķirt.

Žūrija: Selga Mence, Māra Skride, Ēriks Ešenvalds

Izsakām pateicību par atbalstu un darbu jaunrades dziesmu konkursa „Kas mēs bijām, būsim, esam” organizēšanā Alojā 2011.gada 1.oktobrī:
Alojas novada domei, Valsts Kultūrkapitāla fondam, Mārai Skridei, Inesei Bitei, Maijai Bašenai, Anitai Roļskijai, Liesmai Rudzinskai, Inesei Lāčauniecei, Andrim Bērziņam, Gundaram Karlsonam, Andrim Silājam, Ingai Možvillo, Andai Graudiņai, Annai Nuķei,Modrai Štālai, Vitai Balodei, Artim Bērziņam, Guntrai Bērziņai, Aivaram Tomiņam, Lailai Ulmanei, Inesei Mētriņai, Irēnai Graviņai, Intai Šneiderei, Anitai Viziņai, Maijai Drozdai, Kristiānai Viļumsonei, Ervīnam Juršenam, Esterei Kārklelei, Ilonai Miķelei, Zitai Kalniņai, Annijai Leinai Skujai, Sanda Melbārdei, Sanijai Verešai, Elīzai Cepurniecei, Ivo Revkovskim, Seirai Giņko, Montai Čukurei, Viesturam Neimanim, Loretai Kočānei, Ivandai Kārkliņai, Alvim Kokinam, Gatim Cinim, Armandam Siliņam, Modrim Golubovam, Nikam Rimšānam, Kelvinam Kopančukam, Aldim Mercam, Gintai Ottersonei, Ilgai Šponei, Ivetai Jirgensonei, Ivetai Ivanovai, Larisai Šmitei, Andai Deņisovai, Sandim Mangulsonam, Valdim Veinbergam, Andrim Vanagam, Anatolijam Revkovskim, Jānim Jenertam, Ausmai Plūmei, Staiceles muzejam, Limbažu kultūras namam.

17.08.2011.
1.oktobrī 16:00 Alojas Ausekļa vidusskolas sporta hallē
Jaunrades dziesmu konkurss "Kas mēs bijām, būsim, esam"

Piedalīsies mūzikas skolu kori no:
Ogres, Smiltenes, Salaspils, Madonas, Saulkrastiem, Strenčiem, Valkas, Rīgas (J.Mediņa MS, Vidzemes priekšpilsētas MS, A.Dombrovska MS), Alojas, A.Jankovskas mūzikas studijas koris no Salacgrīvas.

Apvienotos korus diriģēs Aira Birziņa un Liene Batņa.

Ieeja bez maksas

05.04.2011.
Iesācies dziesmu ceļš pie klausītājiem

Jaunrades dziesmu konkursā „Kas mēs bijām, būsim, esam” 2011.gadā iesniegtas deviņas tautas dziesmu apdares – divas A grupā ( mūzikas skolu audzēkņi līdz 9. klasei) un septiņas – B grupā ( mūzikas vidusskolu audzēkņi).

Konkursa žūrija - komponisti Selga Mence, Ēriks Ešenvalds un diriģente Māra Skride uzsākuši dziesmu vērtēšanu.

A grupa:

1. KUPLA, KUPLA LIEPA AUGA - devīze „Liepa”

2. NOKUL MANI,MĀMULIŅA – devīze „Pūpolītis”

B grupa :

1. KUR GAISMIŅA ZILA AUSA – devīze „Māsiņa”

2. AR LAIVIŅU IELAIDOSI – devīze „Magone”

3. LABVAKAR,JĀŅU MĀTE – devīze „Pelnrušķīte”

4. ES SAVAI MĀMIŅAI – devīze „Uz priekšu!”

5. DINDARU,DANDARU OZOLIŅI – devīze „Kastanis”

6. AK TAD KAĶĪT’S KURMI – devīze „Lai dzied vējš debesīs un mēs viņam līdzi!”

7. ĶĒVĪT,MANA SVILPASTĪTE – devīze „Kārklu cirpējs”

8. „AR VILCIŅU RĪGĀ BRAUCU”, devīze „15.jūlijs”

9. „NEVIENS PUTNIŅŠ TĀ NEPŪTA”, devīze „Maize”

Pēc žūrijas lēmuma labākās dziesmas 12 Latvijas Mūzikas skolu kori iestudēs izpildīšanai konkursa 2.kārtā - 2011.gada 1.oktobrī, Alojā.

Vēlam koriem veiksmīgu darbu un dziesmu autoriem veiksmi konkursā!

I.Laizāne

10.02.2011.
2011. gada 1.oktobrī koncerts Alojā apvienotajiem koriem

Jaunrades dziesmu konkursa "Kas mēs bijām, būsim, esam"2011. gada 1.oktobra koncerta Alojā  repertuārs apvienotajiem koriem:

Ivans Tabernakulovs, Laimonis Vāczemnieks "Prieka dziesma" - 2009.gada 1.prēmija

Selga Mence, Kārlis Skalbe "Saulīte" - komponistes veltījums konkursam

Lūgums koriem atkārtot 2010.gada 5.jūlija koncertā RLB namā un 9.oktobra koncertā Alojā dziedāto apvienoto koru repertuāru.

01.12.2010.
Jaunrades dziesmu konkurss bērnu korim
„Kas mēs bijām, būsim, esam”

NOLIKUMS

Mērķis
Veicināt Latvijas Mūzikas skolu bērnu koru attīstību, rosināt jaunos komponistus radīt saturīgas, latviskas dziesmas bērnu korim.

Konkursu rīko
Alojas novada dome sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kompozīcijas katedru, Latvijas Komponistu savienību un Latvijas Mūzikas skolām.

Konkursu finansē
Alojas novada dome

Dalībnieki
A grupa – mūzikas skolu audzēkņi līdz 9.klasei ieskaitot.
B grupa – mūzikas vidusskolu audzēkņi, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un citu augstskolu studenti un jaunie komponisti līdz 30 gadiem.

Konkursa norise
Konkurss notiek 5 gadus (no 2011. līdz 2015. gadam ieskaitot) vairākās kārtās.

Katru konkursa gadu žūrija:
1. kārtā - atlasa atskaņošanai labākos skaņdarbus, publiskojot devīzes, bet nenosaucot autoru vārdus;
2. kārtā - atlasītās dziesmas atskaņo mūzikas skolu kori tā paša gada oktobrī.
Pēc 2. kārtas koncerta žūrija piešķir vietas un balvas, nosaucot autoru vārdus.

Katram konkursa gadam ir savs profils:
2011.gadā tiek vērtētas latviešu tautas dziesmas apdares
2012.gadā tiek vērtētas oriģināldziesmas,
2013. gadā tiek vērtētas latviešu tautas dziesmu apdares.
2014.gadā tiek vērtētas oriģināldziesmas,

Konkursa fināls notiek 2015.gadā, kurā žūrija izvirza labākās no iepriekš godalgotajām dziesmām. Tās izpilda Latvijas mūzikas skolu apvienotie kori Alojā.

Konkursam jāiesniedz publiski neatskaņotas un nepublicētas oriģināldziesmas vai tautas dziesmu (skat. katra konkursa gada profilu) apdares 2 - 4 balsīgam bērnu korim a cappella.

Partitūru jāiesniedz 1 eksemplārā (vēlams datorrakstā) ar devīzi (neminot autora vārdu), tai jāpievieno slēgta aploksne ar devīzi, kurā ir autora vārds, uzvārds, dzimšanas gads, izglītība , adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

2011.gada 1.kārtai latviešu tautas dziesmu apdares jāiesūta līdz 2011.gada 15.MARTAM. Adrese: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV - 4064.

Vērtēšana
Žūrijas komisiju apstiprina konkursa rīkotāji. Žūrijas lēmums nav maināms.

Žūrija ir tiesīga katru gadu 2. kārtā piešķirt:
A grupai
I prēmiju Ls 100
II prēmiju Ls 75
III prēmiju Ls 50
B grupai
I prēmiju Ls 200
II prēmiju Ls 150
III prēmiju Ls 100

Žūrija ir tiesīga piešķirt konkursa finālā 2015.gadā galveno balvu:
A grupā Ls 200 un B grupā Ls 300

Žūrijai ir tiesības nepiešķirt I, II, III prēmiju vai piešķirt veicināšanas prēmijas, balvu fonda ietvaros.

Apbalvošana
Konkursa 2. kārtas laureātus apbalvo katru gadu oktobrī. Konkursa fināla laureātus apbalvo 2015.gadā.

Kontakti
Alojas novada dome - tel./fakss 64023925; e-pasts - alojasdome@inbox.lv

Informācija: www.orient.lv/aloja
Kora dziesmu jaunrades konkurss - Kas mēs bijām, būsim esam 2006-2010
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas un novada domes interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________