ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Ausekļa vidusskola
 

ALOJAS
AUSEKĻA
VIDUSSKOLA

Aloja, Ausekļa iela 1,
Alojas novads, LV-4064

e-pasts: alojasvsk@inbox.lv
tālr.: 64031201, 64031359


Skolā atrodas

Alojas muzejs >>>

Sporta halle >>>


● Skolotāji

Skolotāji, kuriem nav audzināšanā klases

Alda Ķēniņa Ģeogrāfija, Dabaszinības (Ģeogrāfijas kab.)
Linda Abendrote Informātika (Informātikas kab.)
Aivars Auseklis Vācu valoda (6.klase)
Dace Vilne Biznesa ekonomiskie pam. (Vēstures kab.)
Anita Roļskija Mūzika (Mūzikas kab.)
Vineta Tiltiņa Angļu valoda (Angļu val. kab.)
Imants Dalka Mājturība zēniem, sports (Amatmāc. kab., halle)
Aīda Balga Matemātika (Matemātikas kab.)
Smaidīte Rudzīte Krievu valoda (Krievu val. kab.)
Zinta Ādamsone Angļu valoda (Angļu val. kab.)
Inese Mētriņa Vizuālā māksla (Vizuālās kab.)
Anita Āriņa Mūzika (Mūzikas kab.)
Alda Bērziņa Latviešu valoda (Latviešu val. kab.)
Līga Moderniece Latvijas un pasaules vēsture, Politika un tiesības (Vēstures kab.)
Gita Rudzīte Logopēde (Logopēdijas kab.)
Daiga Streļķe Mājturība meitenēm (Mājturības kab.)

Klašu audzinātāji 2011/12.m.g.

Klase Audzinātājs Māc. priekšm. (kabinets)
1.A Maija Bašena Latv. val., Matemātika, Mājturība, Sociālās zinības, Dabaszinības, Pagarin.Gr. (1.A klase)
1.B Inese Viļumsone Latviešu valoda, Matemātika, Dabaszinības, Sociālās Zinības, Mājturība, Pagarinātā gr. (1.B klase)
2.kl. Aija Kalnmača Latviešu valoda, Matemātika, Sociālās Zinības, Sports (2.klase, halle)
3.kl. Līga Kokina Latviešu val., Literatūra, Sociālās Zinības, Ētika (3.klase)
4.kl. Sarmīte Rozīte Latviešu Valoda Matemātika, Sociālās Zin.,
Mājturība Angļu Val. (4.klase)
5.kl. Smaidīte Rudzīte Krievu valoda (Krievu val. kab.)
6.kl. Inese Bite Direktore (6.klase)
7.kl. Aiva Nemme Krievu Val., Bibliotekāre (Angļu val. kab.)
8.kl. Sarmīte Mangulsone Matemātika, Fizika (Fizikas kab.)
9.kl. Līga Gūtmane Direktores vietniece audzināšanas darbā (Latviešu val. kab.)
10.kl. Guna Grigorjeva Ķīmija, Bioloģija, Veselības māc. (Ķīmijas kab.)
11.kl. Inatra Vaļicka Vizuālā m.,
Mācību pārzine (Vizuālais kab.)
12.kl. Ilona Vītola Latviešu valoda un literatūra (Latviešu val. kab.)

Informāciju sagatavoja: Direktores vietn. mācību jomā Inatra Vaļicka● Konsultācijas (individuālais vai grupu darbs)
2011./2012.m.g.

Vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

Laiks

Telpa

Ilona Vītola

Latviešu valoda
Literatūra

Otrdiena 8.00-9.00
14.10-16.10

Latviešu val.
12.klase

Līga Kokina

Latviešu val., liter.,
Sociālās zinības,
3.kl. latviešu valoda, sociālās zinības, ētika

Ceturtdiena 14.20-15.34
Trešdiena15.10-15.50
Otrdiena 08.15-8.55

Latviešu valoda
9. klase
3.klase

Smaidīte Rudzīte

Krievu valoda

Otrdiena 8.00-8.50
Trešdiena 15.05-15.52

Krievu val.
5.klase

Vineta Tiltiņa

Angļu valoda

Ceturtdiena 14.20-15.29

Angļu valoda
7.klase

Zinta Ādamsone

Angļu valoda

Otrdiena 15.00-15.56
Trešdiena 08.00-8.30

Angļu valoda
7.klase

Sarmīte Mangulsone

Matemātika,
Fizika

Pirmdiena 15.10-16.10
Otrdiena 8.15-8.43,
15.10-16.10

Fizika
8.klase

Aīda Balga

Matemātika

Ceturtdiena 14.10-15.27

Piektdiena 14.10-15.10

Matemātika

Guna Grigorjeva

Bioloģija,
Ķīmija,
Veselības mācība

Pirmdiena 8.10-8.55
Otrdiena 8.10-8.55
Trešdiena 8.10-8.51

Ķīmija
10.klase

Alda Ķēniņa

Ģeogrāfija, dabaszinības

Pirmdiena 08.25-08.55
Ceturtdiena 15.10-15.54

Ģeogrāfijas kab.

Līga Moderniece

Latvijas un pasaules vēsture,
Latvijas vēsture,
Pasaules vēsture

Otrdiena 8.00-8.50,
15.00-15.30

Vēstures kab.

Aija Kalnmača

Sociālās zinības 9.kl.,
Sociālās zinības 5.kl. un sports(iepriekš piesakoties),
Latviešu valoda, matemātika

Pirmdiena 14.20-15.00

Ceturtdiena 14.20-15.00

Piektdiena 12.40-13.37

9.klase

2.klase

Inese Mētriņa

Vizuālā māksla,
Tehniskā grafika

Ceturtdiena 14.30-15.21

Vizuālā māksla
11.klase

Aivars Auseklis

Vācu valoda

Otrdiena 8.00-8.51

6. klase

Daiga Streļķe

Mājturība un tehnoloģijas

Trešdiena 15.40-16.37

Mājturības kab.

Anita Āriņa

Mūzika(mēneša pirmā otrdiena)

Otrdiena 15.50-16.34
(saskaņojot ar skolotāju)

Mūzikas kab.

Dace Vilne

Ekonomika (mēneša pirmā ceturtdiena)

Ceturtdiena 15.10-16.18
(saskaņojot ar skolotāju)

Vienojoties ar skolotāju

Anita Roļskija

Mūzika

Trešdiena 14.20-15.28

Mūzikas kab.

Aiva Nemme

Krievu valoda(katra mēneša pirmā un trešā trešdiena)

Trešdiena14.20-14.49

Biblioteka

Maija Bašena

Latviešu valda,
Matemātika,
Sociālās zinības,
Mājturība un tehnoloģijas

Trešdiena 13.20-15.03

1.a klase

Sarmīte Rozīte

Angļu valoda,
Latviešu valoda,
Matemātika,
Sociālās zinības

Ceturtdiena 13.30-15.44

4.klase

Inatra Vaļicka

Vizuālā māksla

Piektdiena 13.30-14.16

Vizuālā māksla 11.kl.

Imants Dalka

Mājturība un tehnoloģijas Sports

Piektdiena 14.20-15.45
Trešdiena 14.20-15.00
Pirmdiena 8.10-8.50

Mājturības k.

Halle

Linda Abendrote

Informātika

Otrdiena 15.50-16.41

Informātikas k.

Inese Viļumsone

Dabaszinības, matemātika, latviešu valoda, sociālās zinības

Trešdiena 08.10-08.50
Ceturtdiena 08.10-08.50
Piektdiena 13.20-14.06

1.b klase

● Alojas Ausekļa vidusskolas atbalsta personāla darba laiki
2011./2012.m.g.

Logopēde Gita Rudzīte Trešdiena 14:00-17:00, Ceturtdiena 14.00-17.00
Baltās skolas 2.stāvā Logopēdes kabinets

Psihologs Viesturs Šmits Trešdienās 08.-12.00
Baltā skola 1.stāvs, Psihologa kabinets
(pārējā laikā skolas psihologs pieņems pēc individuāli izstrādāta grafika katram mēnesim)

Medicīnas māsa Anita Zvēra Katru dienu 08.00-16.00
Baltā skola 1.stāvs medicīnas māsas kabinets

● Pagarinātās dienas nodarbību grafiks 1.-4.klasēm
2011./2012.m.g.

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
8.10-8.50
sk. M.Bašena

13.30-15.30
(1.a, 2., 4.)
sk. M.Bašena)

13.30-15.30
(1.b, 3.)
sk. I.Viļumsone

8.10-8.50
sk. M.Bašena

13.30-15.30
(1.a, 2., 4.)M.Bašena)

12.30-15.30
(1.b, 3.
sk. L.Gūtmane

8.10-8.50
M.Bašena

12.30-15.3
(1.a, 2., 4.)
sk.D.Streļķe

13.30-15.3
(1.b, 3.
sk. I.Viļumsone

8.10-8.50
sk. M.Bašena

13.30-15.30
(1.a, 2.,4.)
sk. Līga Gūtmane

12.30-15.30
(1.b, 3.)
sk. Inese Viļumsone

8.10-8.50
sk. M.Bašena

12.30-15.30
(1.a , 2.,4.)
sk. M.Bašena

12.30-15.30
(1.b, 3.)
sk. D.StreļķeFotoreportāžas


25.11.2011. Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskola - draugos ar interaktīvo pasaku


18.11.2011. Alojas sākumskola Latvijai


14.10.2011. Alojieši Comenius projektā Elctālā stiprina sadraudzību


23.09.2011. Alojas skolēni „Zinātnieku naktī 2011”


01.09.2011. Zinību diena novadā


31.08.2011. Alojas Ausekļa vidusskola mūža izglītības programmas Comenius projektā "Denkmal – wir bauen Partnerschaft"


05.05.2011. Alojas Ausekļa vidusskolas labo darbu saraksts


26.11.2010. Notikumi Alojas Ausekļa vidusskolā novembrī


23.10.2010. 10.klases iesvētības Alojas Ausekļa vidusskolā


23.09.2010. Ražas nedēļa Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolā


08.05.2010. Mātes diena Alojas Ausekļa vidusskolā


02.05.2010. BK Aloja basketbolisti izcīna bronzas medaļas


30.04.2010. Alojas Ausekļa vidusskolā atzīmē Deklarācijas par Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanu 20. gadadienu


26.03.2010. Spicie triki Alojā


13.03.2010. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vokālās mūzikas konkurss „Balsis”


01.12.2009. Teātra pēcpusdiena Alojas Ausekļa vidusskolas 4.klasē


30.11.2009. Pārsteigumu diena Alojas Ausekļa vidusskolā


27.11.2009. 10. klases iesvētīšana vidusskolēnu kārtā Alojas Ausekļa vidusskolā


27.11.2009. Florbols Alojas Ausekļa vidusskolā


17.11.2009. Valsts svētki - Latvijas dzimšanas diena Alojas Ausekļa vidusskolā


10.11.2009. Mārtiņi Alojas Ausekļa vidusskolā


30.09.2009. Pozitīvas ziņas no Alojas


05.02.2009. Sveču liesmiņās lūkojoties


11.11.2008. Lāčplēša diena Alojas Ausekļa vidusskolā


02.11.2008. Projekta Es dzīvoju Ungurpils ezera krastā prezentācija


24.09.2008. Alojas Ausekļa vidusskolā: Dzimtene - Heimat 4

22.02.2007. Pirmklasnieki svin svētkus

06.12.2006. Pirmklasnieku pirmā iepazīšanās ar bibliotēkuAlojas Ausekļa vidusskolas atribūtika

• Karogs

• Emblēma
• HIMNA

"Uz skolu" ( Auseklis)

Dar' man, tēvis, pastaliņas, pērc man staltu cepurīt.
šuj man svārkus, māmuliņa, skolā ieti man gribas.

Pieloc, māsiņ, skolas somu bagātiemi gabaliem,
Vidū maizes riecientiņu, apkārt dziesmas, pasakas.

Bāliņ, še tev gana taure, tautas dziesmu vācele,
Eji tur, kur meža māte, lakstīgalai dziesmas māc!

Man jāieti skoliņāi gudras ziņas iekrāties,
Pieaugt tautas mīlestībā, īstā gara brīvībā.

Lielis tapšu, tad es būšu tautas zemes arājiņš,
Tālas jūras braucējiņis, kara zirga jājējiņš.No vēstures avotiem

• 1707.gads - skolas celtniecībai piešķir 12 pūrvietas zemes;
• 1736.gads - sāk darboties skola Alojā;
• 1928.gads - Alojas skolai piešķir dzejnieka Ausekļa vārdu;
• 1955.gads - Alojas Ausekļa vidusskolu beidz 1. izlaiduma absolventi;
• 1993.gads - iesvēta Alojas Ausekļa vidusskolas karogu

Skolas nosaukumu hronoloģija

• Alojas draudzes skola 1707.-1918.
• Alojas pagasta II pakāpes pamatskola 1918.-1928.
• Alojas pagasta Ausekļa I pakāpes pamatskola 1928.-1942.
• Alojas pagasta Ausekļa piecgadīgā pamatskola 1942.-1943.
• Alojas pagasta Ausekļa pamatskola 1943.-1944.
• Alojas pagasta I nepilnā vidusskola vai septiņklašu pamatskola 1944.-1946.
• Alojas Ausekļa 7-klašu pamatskola 1946.-1948.
• Aloja Ausekļa 7-gadīgā skola 1948.-1951.
• Alojas Ausekļa vidusskola no 1951. gada● Izglītības programmas

 Pamatizglītības programma ( kods 21011111), akreditēta līdz 2009. gada 22. maijam
 Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens
( kods 31011011) , akreditēta līdz 2009. gada 22. maijam

• Uzņemšanas noteikumi
 Atbilstoši MK noteikumiem nr.822, iesniedzot sekojošus dokumentus:
vecāku iesniegums,
iegūto izglītību apliecinošs dokuments ( liecība vai Apliecība par pamatizglītību ar sekmju izrakstu),
medicīniskā karte ( 026/u veidlapa)
 10. klasē uzņem skolēnus, kuru sekmju izrakstā vērtējums mācību priekšmetos gadā nav zemāks par 4 ballēm.Alojas Ausekļa vidusskolas
2010./2011.mācību gada olimpiāžu un konkursu rezultāti

Mācību
priekšmets

Skolēnu
skaits,
kas
piedalī-
jušies

Godalgoto
vietu
ieguvēji

Rezultāts

Skolotājs

Starp-
novadu
(Alojas,
Limbažu)

Valsts

Angļu
valoda
10.-12.kl.

10

 
 
Sandris Možvillo
Rolands Upmalis
Valts Mangulsons
Emīls Elsiņš

Alojas nov.
(kopvērtēj.)  
1.vieta
2.vieta
3.vieta
3.vieta

 

Vineta Tiltiņa

Bioloģija
9.,11.,12.kl.

Bioloģija
8.kl.

5

Rihards Štāls
Barbara Vītola
Lelde Liepiņa
Laura Ozoliņa
Lauma Štila

1.vieta
3.vieta

Atzinība
Atzinība

Atzin.

3.vieta

Guna Grigorjeva

Fizika 9.-12.kl.

2

     

Sarmīte Mangulsone

Vēsture 12.kl.

1

     

Līga Moderniece

Matemātika
5.-8.kl.

7

 

Edgars Roļskijs
Ervīns R. Juršens
Arta Bārda
Elīza Cepurniece
Gusts Roļskijs
Lana Vītola

3.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta
2.vieta
3.vieta

 

Sarmīte Mangulsone
Aīda Balga
Aīda Balga
Aīda Balga
Aīda Balga
Aīda Balga

Ģeogrāfija
10.-12.kl.

4

Rolands Upmalis

Atzinība

 

Alda Ķēniņa

Krievu valoda 7.kl.

2

Anastasija Beļakova

1.vieta

 

Smaidīte Rudzīte

Olimpiāde 3.klasei

2

     

Sarmīte Rozīte

Olimpiāde 4.klasei

1

     

Maija Bašena

Bioloģija Konkurss ”Pazīsti savu organismu”

6

Rihards Štāls
Barbara Vītola
Laura Balode

1.vieta
2.vieta
2.vieta

 

Guna Grigorjeva

Skatuves
runas
konkurss

6

Kristiāna Viļumsone
Modris Golubovs
Emīlija Rauska
Liene Liepiņa

1.vieta
2.vieta
2.vieta
1.vieta

 

Ilona Vītola
Ilona Vītola
Līga Gūtmane
Līga Gūtmane

Alojas Ausekļa vidusskolas
2009./2010.mācību gada olimpiāžu un konkursu rezultāti

Mācību priekšmets

Skolēnu skaits, kas piedalī-
jušies

Godalgoto
vietu
ieguvēji

Rezultāts

Skolotājs

Starp-
novadu
(Aloja, Limbaži, Salacgrīva)

Valsts

Angļu valoda
11.-12.kl.

3

Kristaps Martinsons

Atzinība

 

Vineta Tiltiņa

Bioloģija
9.,11.,12.kl.

9

Rūta Bārda

Artūrs Juršens

Rihards Štāls

2.vieta

3.vieta

Atzinība

Atzinība

Guna Grigorjeva

Bioloģija 8.kl.

3

     

Guna Grigorjeva

Fizika 9.-12.kl.

4

Rūta Bārda

1.vieta

 

Pauls Apsītis

Angļu valoda 8.kl.

1

Zinta Ādamsone

Vēsture 9., 12.kl.

3

Diāna Kārkliņa

Ilze Apsīte

1.vieta

3.vieta

 

Līga Moderniece

Matemātika

5.-8.kl.

5

Edgars Roļskijs

Ramona Dūrena

Kārlis Miķelsons

Ervīns Ralfs Juršens

2.vieta

Atzinība

2.vieta

Atzinība

 

Sarmīte Mangulsone,
Aīda Balga

Mājturība un tehnoloģijas
9.kl.(meitenēm)

1

 

 

Daiga Streļķe

Vācu valoda

1

     

Aivars Auseklis

Politika un tiesības

3

Rihards Štāls

3.vieta

 

Līga Moderniece

Latviešu valoda un literatūra

2

Rūta Bārda

Atzinība

 

Ilona Vītola

Vizuālā māksla

6

Mija Minalto

Dita Andersone

1.vieta

Atzinība

 

Inese Mētriņa

Ģeogrāfija10.-12.kl.

5

Andris Treiguts

Diāna Kārkliņa

3.vieta

Atzinība

 

Alda Ķēniņa

Bioloģija Konkurss ”Pazīsti savu organismu”

7

Barbara Vītola

Rūta Bārda

Artūrs Juršens

Rihards Štāls

1.vieta

2.vieta

3.vieta

Atzinība

3.vieta

Guna Grigorjeva

Vokālais konkurss „Balsis”

1

Kristīne Kalnmača

1.vieta

 

Anita Āriņa

Alojas ausekļa vidusskolas
2008./2009.m.g. olimpiāžu, konkursu rezultāti

Mācību priekšmets

Skolēnu
skaits

Godalgoto vietu
ieguvēji

Rezultāts

Skolotājs

Raj.

Nov

Valsts

Angļu valoda
11.-12.kl.

4

       

Vineta Tiltiņa
Zinta Ādamsone

Bioloģija
9.,11.,12.kl.

7

Barbara Vītola
Mikus Možvillo
Rihards Štāls
Ieva Dūrena

2.vieta
Atzinība
Atzinība
3.vieta

   

Guna Grigorjeva

Bioloģija 8.kl.

3

Rūta Bārda
Elīza Karlsone
Artūrs Juršens

2.vieta
Atzinība
atzinība

   

Guna Grigorjeva

Fizika 9.-12.kl.

4

Rihards Štāls

Atzinība

   

Pauls Apsītis

Angļu valoda 8.kl.

1

Sandris Možvillo

Atzinība

Zinta Ādamsone

Vēsture 9.kl.

2

Kārlis Zālītis

3.vieta

   

Līga Moderniece

Matemātika
5.-8.kl.

3

Edgars Roļskijs

1.vieta

   

Sarmīte Mngulsone
Aīda Balga

Mājturība un tehnoloģijas(meitenēm)
(zēniem)

2
2

-
Mikus Možvillo

Atzinība

 

 

Daiga Streļķe
Arvīds Bērziņš

3.klašu kombinētā olimpiāde

2

Arta Bārda
Lana Vītola

Atzinība
Atzinība

   

Silvija Radziņa
Laima Kalniņa

Matemātika un dabaszinības 4.kl.

1

       

Inese Viļumsone
Laima Kalniņa

Latviešu valoda un literatūra

4

Barbara Vītola
Rūta Bārda

3.vieta
Atzinība
   

Ilona Vītola

Vizuālā māksla

7

Kārlis Zālītis
Laura Ozoliņa
Ivanda Kārkliņa

1.vieta
Atzinība
2.vieta

   

Inese Mētriņa

Ģeogrāfija 9.kl.

3

       

Alda Ķēniņa

Ģeogrāfija
10.-12.kl.

4

       

Alda Ķēniņa

Bioloģija Konkurss ”Pazīsti savu organismu”

8

Barbara Vītola
Mikus Možvillo
Laura Balode
Ieva Dūrena

1.vieta
2.vieta
3.vieta
Atzinība

 

Atz.

Guna Grigorjeva

Skatuves runas konkurss

3

Liene Liepiņa

3.vieta    

Līga Gūtmane

Lasīšanas iemaņu konkurss angļu valodā 7.kl.

5

       

Zinta Ādamsone

BTA konkurss
Tiesības bez pienākumiem

5

       

Līga Gūtmane

Rajonu vidusskolu erudīcijas konkurss
(komandā)

5

Ieva Dūrena
Līga Balode
Kalvis Burovs
Diāna Kārkliņa
Andris Treiguts

2.vieta

   

Līga Gūtmane

Vokālais konkurss „Balsis”

2

Liene Liepiņa

1.vieta

II pakāpe

 

Anita Āriņa

„Zaļākā klase”

3.,4.,5. 7.b., 8. 10.kl.

       

Kl.audzinātāji.

„Gribu būt mobils”.

8.kl.

       

Inatra Vaļicka

ZZčempināts „Sportiskākā klase”

8.kl.

       

Inatra Vaļicka

Informāciju sagatavoja: Inatra Vaļicka, direktores vietniece mācību jomā
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________