ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Pirmskolas izglītības iestāde "Auseklītis"
 
Latvijas Republikas
Alojas novada

ALOJAS PILSĒTAS

PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "AUSEKLĪTIS"


Reģ. Nr.14019:00542.

Parka iela 13, Aloja,
LV-4064

tālrunis, fakss 64031258

Vadītāja Maija Šembele
mob.t. 26386729,
maija.sembele@inbox.lv

Pasākumi decembrī:

2011.gada 20.decembrī plkst. 17:00. vecākajā –sagatavošanas grupā „ Mārītes„ Ziemassvētku pasākums „Kraukšķītis”

2011.gada 21.decembrī plkst. 13:00 Vilzēnu kultūras namā Vilzēnu pirmsskolu grupu apvienotais pasākums „ Brīnumu gaidot”

2011.gada 21.decembrī plkst. 17:00 grupā ”Bitītes” Ziemassvētku pasākums „Lāču pasakas”.

2011.gada 23.decembrī plkst. 10:30 grupā „Zaķēni” Ziemassvētku pasākums „Zaķīšu pirtiņa”.• Audzēkņu rinda (informācija uz 01.12.2010.)

• Alojas PII „Auseklītis ”un struktūrvienības Vilzēnos NOLIKUMS (.doc)
APSTIPRINĀTS ar Alojas novada domes 2010.gada 17.februāra lēmumu Nr. 56 (protokols2 #9)

• Saistošie noteikumi Nr.5/2010 „Noteikumi par bērnu uzņemšanu Alojas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē „Auseklītis” un pirmskolas grupās vispārizglītojošās skolās” (.doc)


21.10.2011. Alojas "Auseklītis" atzīmē 45. jubileju


06.10.2011. "Bitītes" rudenī ar vasaras noskaņu


01.10.2011. Zelta rudens PII „Auseklītis”


25.05.2011. Svētki "Bitītēm" Alojas PII "Auseklītis"Galvenie darba virzieni un uzdevumi
1. Izglītojamā dzīvības un veselības aizsardzība.
     • Sports – sporta nodarbību kvalitātes paaugstināšana
     • Fizisko aktivitāšu aktualizēšana nodarbībās, rotaļās u.c. režīma momentos (pārgājieni, ekskursijas, kustību rotaļas un stafetes, sporta spēles un sacensības)- stājas defektu novēršanā.
2. Izglītojamo pilsoniskās izpratnes un patriotiskās attieksmes veidošana nodarbībās un ārpus nodarbību laikā:
     2.1. Pozitīvas attieksmes veidošana pret Tēvzemi, tautas tradīcijām, valodu, ģimeni.
     2.2. Latvijas 90. gadadienas atzīmēšanas pasākumi.
3. Darbs ar ģimeni:
     • Pedagoģiskā izglītošana ( sapulces, individuālās pārrunas, lekcijas, atklāto nodarbību vērojumi u.c.)
     • Iesaistīšana dažādos iestādes pasākumos ( svētki, izstādes talkas, vecāku pēcpusdienas)
4. Uz profesionālu izaugsmi orientēts pedagoģiskais personāls.

Mērķis
Sagatavot izglītojamos pamatizglītības apguvei ar prasmi integrēties sabiedrībā. Katrā izglītojamajā veidot vēlmi veidot Es apziņu, kas balstīta uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu apzināšanu. Izzināt apkārtējo pasauli, attīstot katra izglītojamajā intelektuālo, ētiski estētisko un fizisko aktivitāti, uzkrājot dzīves pieredzi uz darbošanās pamata.Fotoreportāžas:


30.10.2011. Vilzēnu bērnudārza grupiņu "Zaķēni" un "Saulēniņi" oktobra vēstis


21.10.2011. Alojas "Auseklītis" atzīmē 45. jubileju


06.10.2011. "Bitītes" rudenī ar vasaras noskaņu


01.10.2011. Zelta rudens PII „Auseklītis”


30.09.2011. Vilzēnu bērnudārza grupiņu „Zaķēni” un „Saulēniņi” septembra vēstis


30.05.2011. Vilzēnu bērnudārza grupiņu "Zaķēni" un "Saulēniņi" maija vēstis


25.05.2011. Svētki "Bitītēm" Alojas PII "Auseklītis"


05.05.2011. Alojas PII Auseklītis: "Arī mums ir sponsori!"


30.04.2011. Vilzēnu bērnudārza grupiņu „Zaķēni” un „ Saulēniņi”- aprīļa vēstis


31.03.2011. Vilzēnu bērnudārza Zaķēnu un Saulēniņu marta vēstis


01.03.2011. Vilzēnu bērnudārza grupiņu "Zaķēni" un "Saulēniņi" februāra vēstis


30.12.2010. Grupiņu „Zaķēni” un „ Saulēniņi”- decembra vēstis


20.11.2010. Vilzēnu bērnudārza grupiņu Zaķēni un Saulēniņi novembra vēstis


20.10.2010. Vilzēnu bērnudārza grupiņu Zaķēni un Saulēniņi oktobra vēstis


20.09.2010. Vilzēnu bērnudārza grupiņu Zaķēni un Saulēniņi septembra vēstis


18.03.2010. „Auseklīša” Cālis - 2010


17.03.2010. Vilzēnu bērnudārzā "Taureņu balle"


16.02.2010. Meteņos „Auseklītī” gaida pavasara saulīti


11.02.2010. Sporta dienā tiekas lielie un mazie


11.02.2010. Rosīgie „Sauleszaķēni”


23.12.2009. „Auseklītī” sabraukuši Ziemassvētki...


13.11.2009. Auseklīša audzēkņi piedalās Mutes veselības centra konkursā


10.11.2009. Rudentiņš bagāts vīrs – Mārtiņdiena pirmskolas izglītības iestādē Auseklītis


04.11.2009. Sauleszaķēnu Radošā darbnīca Vilzēnos


09.10.2009. Kā klājas novada sešgadniekiem Vilzēnos


09.10.2009. Tematiskais pasākums „Vēju rotaļas” Auseklītī vecākai sagatavošanas grupai


29.09.2009. Miķeļdiena Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē


16.09.2009. Sporta aktivitātes Auseklītī atvasaras noskaņās


29.05.2009. „Auseklītī” 40. izlaidums


06.04.2009. "Bēbīšu skoliņa" Alojā


17.10.2008. Pārsteiguma brīdis „Auseklītī”


19.09.2008. Atkalsatikšanās prieks "Auseklītī"


15.09.2008. Brīnišķīgās pārvērtības pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis”


07.02.2008. "Auseklīša" pavāres un saimniecības vadītāja "Metoss" prezentācijā


30.01.2008. "Auseklītim" jauns sporta inventārs


09.11.2007. "Auseklītis" svin Maizes svētkus


27.09.2007. Rudens ieskaņas "Auseklītī"

23.11.2006. Pinokio dzimšanas diena
16.10.2006. "Auseklītis" svin Latvijas dzimšanas dienu
09.11.2006. Mazo „Auseklīšu” Mārtiņdienas tracis
24.05.2006. Pirmskolas izglītības iestādes Auseklītis - "Gribas kā bērnam vēl just…"Ziņas par iestādi

   Alojas pilsētas domes dibināta iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.
Iestādes juridiskā adrese - Parka ielā 13, Alojā, LV–4064.
2:006. gada septembrī aprit 40 gadi kopš iestāde atrodas šajā ēkā.

Darba laiks – diennakts
   Darbojas 3 grupas ( viena mazbērnu, divas grupas bērniem vecumā no 3-7 g.v.), 69 bērni kopā iestādē.
Ziņas par darbiniekiem
   7 skolotājas, mūzikas skolotāja, 4 skolotāju palīgi, medmāsa, 2 pavāri, 3 kurinātāji, nakts aukle, veļas mazgātāja, sētnieks, saimniecības vadītāja, iestādes vadītāja.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĪSTENOJAMĀS PROGRAMMAS

1. Pirmsskolas izglītības iestāde īsteno Izglītības un zinātnes ministrijā licencētu “Pirmsskolas izglītības programmu” – kods 01011111 – tā nodrošina izglītojamā sagatavošanu pamatizglītības apguvei, aptverot: individualitātes veidošanos; garīgo, fizisko un sociālo attīstību;
2. “Piecgadīgo sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu” kods :00011111- tā nodrošina izglītojamā sagatavošanu pamatizglītības apguvei.

Iestādes tradīcijas
Gadskārtas – Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Lieldienas. Līgo.

Svētki, svinamās dienas – 1. septembris, Lāčplēšdiena, 18. novembris, Mātes diena, izlaidums, vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdiena, folkloras pēcpusdiena, sveču diena, smieklu diena, putnu dienas.
Izstādes - bērnu darbu izstādes, vecāku un bērnu darbu izstādes.

Aktivitātes:
1. Iekļāvušies Lauku atbalsta dienesta organizētajā programmā Atbalsta piena produktu piegādei izglītojamiem izglītības iestādēs.
2. Piedalāmies SIA ZAAO UN Latvijas Zaļā Punkta rīkotajos projektos un konkursos.
3. Alojas domes rīkotajos konkursos.
4. Sadarbojamies ar Alojas Ausekļa vidusskolu, kultūras namu, Alojas domi, Alojas bibliotēku, Alojas mākslas un mūzikas skolu.

Alojas pilsētas pašvaldības 2007.gada 15.augusta

Saistošie noteikumi Nr.8
“Noteikumi par bērnu uzņemšanu Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis””

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1.1.tiek reģistrēti un uzskaitīti pieteikumi bērnu uzņemšanai pirmskolas izglītības iestādē „Auseklītis” (turpmāk – pirmsskolas izglītības iestāde),

1.1.2.notiek bērnu uzņemšana un atskaitīšana no iestādes.

1.2. Pirmsskolas izglītības iestādē uzņem bērnus no 1,5 līdz 7 gadu vecumam, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Alojas pilsētas ar lauku teritoriju administratīvajā teritorijā. Ja vietu skaits netiek aizpildīts ar Alojas pilsētas ar lauku teritoriju administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem, var tikt uzņemti arī citā administratīvajā teritorijā deklarētie bērni.

1.3. Izglītojamo uzņemšana obligātajā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanā pamatizglītības programmas apguvei tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 21. maija instrukciju Nr.3 „Par uzņemšanu obligātajā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanā pamatizglītības programmas apguvei.”

2. Pieteikumu reģistrēšanas kārtība

2.1. Pieprasījuma uzskaiti par bērnu uzņemšanu Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis” veido Alojas pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības dienests.

2.2. Dokumentu noformēšanu veic Alojas pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības dienesta vadītāja.

2.3. Bērnu pieteikšana reģistrēšanai notiek visu kalendāro gadu, bet piecgadīgo un sešgadīgo bērnu uzņemšanai ne vēlāk kā līdz tā kalendārā gada, kurā bērnam aprit pieci gadi, 1. augustam. Bērnu var pieteikt reģistrēšanai iestādē no brīža, kad bērna dzimšana reģistrēta dzimtsarakstu nodaļā.

2.4. Piesakot bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, vecāki (aizbildņi), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:

2.4.1. iesniegumu (pielikums);

2.4.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

2.4.3. aizbildņa apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu vai lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu kopiju.

2.5. Vecāku ( aizbildņu ) iesniegumu ( Pielikums ) par pieprasījumu uzņemt bērnu kārto hronoloģiskā secībā pēc iesniegumu saņemšanas datuma pa bērnu dzimšanas gadiem un uzglabā 7 gadus.

2.6. Pieteikumu reģistrē, izdarot ierakstu reģistrācijas žurnālā, kuru uzglabā glabā 7 gadus.

2.7. Bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” uzskaites rindā apstiprina Alojas pilsētas domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē. Pamatojoties uz Alojas pilsētas domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes atzinumu Sociālās palīdzības dienesta vadītāja pieņem lēmumu par bērnu reģistrēšanu pirmsskolas izglītības iestādes uzskaites rindā, ko nosūta vecākiem (aizbildņiem).

2.8. Vecāki (aizbildņi) pieteikuma reģistrāciju iestādē anulē, iesniedzot iesniegumu sociālās palīdzības dienesta vadītājam. Par pieteikuma anulēšanu tiek izdarīta atzīme reģistrācijas žurnālā.

2.9. Sociālās palīdzības dienests līdz katra kalendārā gada sākumam iekārto jaunu reģistrācijas žurnālu, kurā tiek izdarīti ieraksti, ievērojot aktualizēto informāciju pēc bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādē attiecīgajā gadā. No 2. janvāra saņemtie pieteikumi tiek reģistrēti kārtējā gada reģistrācijas žurnālā ar nākamo kārtas numuru pēc pēdējā ieraksta ar aktualizēto informāciju.

2.10. Sociālās palīdzības dienests nodrošina publiski pieejamu informāciju Alojas pilsētas mājas lapā (www.orient.lv/aloja) un Alojas pilsētas sociālās palīdzības dienesta informācijas stendā par bērnu reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, izvietojot reģistrēto bērnu sarakstus. Sarakstā tiek norādīts reģistrētā bērna vārds, uzvārds, dzimšanas dati (diena, mēnesis, gads), pieteikuma iesniegšanas datums, piezīme par ārpus kārtas gadījumiem un vecāku (aizbildņu) norādītais gads bērna uzņemšanai iestādē. Saraksti tiek atjaunoti kārtējā gada 2. janvārī .

3. Bērnu uzņemšanas kārtība.

3.1. Bērnus pirmsskolas izglītības iestādē uzņem pieteikumu iesniegšanas secībā no 1.septembra, ņemot vērā brīvo vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā, nepārsniedzot Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktos normatīvus grupu piepildījumam.

3.2. Ja pirmsskolas izglītības iestādē ir atbrīvojusies vieta, bērnu iestādē uzņem ārpus šo noteikumu 3.1. punktā minētā termiņa, ievērojot pieteikumu iesniegšanas secību.

3.3. Alojas pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības dienesta vadītājs no 1. līdz 30. jūnijam rakstiski informē bērnu vecākus (aizbildņus) par iespēju bērnam tikt uzņemtam pirmsskolas izglītības iestādē ar 1. septembri un izskaidro vecākiem, kādi dokumenti ir nepieciešami, lai bērnu uzņemtu.

3.4. Iestādē grupas komplektē atbilstoši licencētajām programmām, nepārsniedzot normatīvajos aktos paredzēto bērnu skaitu grupā.

3.5. Bērnus ar speciālām vajadzībām uzņem iestādē, ņemot vērā medicīniski pedagoģiskās komisijas slēdzienu.

3.6. Pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas uzņem, ievērojot šādus noteikumus un secību:

3.6.1. bērnus no sociālā riska ģimenēm, pamatojoties uz Alojas pilsētas domes sociālā dienesta vai Alojas bāriņtiesas rakstiska motivēta iesnieguma;

3.6.2. bērnus, kuriem tekošajā gadā jāsāk apgūt obligātā piecgadīgo un sešgadīgo sagatavošanas skolai programma;

3.6.3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” darbnieku bērnus.

3.7. Lēmumu par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē pieņem Alojas pilsētas dome. Alojas pilsētas dome pēc lēmuma pieņemšanas par bērna uzņemšanu pirmsskolas iestādē par to informē vecākus, norādot kādi dokumenti jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē.

3.8. Vecāku (aizbildņu) pienākums ir iesniegt pirmsskolas izglītības iestādē sekojošus dokumentus:
1. iesniegumu par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē;
2. bērna uzskaites karti ( LIIS forma );
3. medicīnisko karti 026/u vai ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli;
4. bērna dzimšanas apliecības kopiju.

3.9. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarotā persona dokumentu iesniedzēja klātbūtnē no vecākiem vai aizbildņiem reģistrē pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņa lietu un pievieno tai vecāku vai aizbildņu iesniegtos šo noteikumu 3.8.punktā minētos dokumentus.

3.10. Izglītības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, pieņemot iesniegumu par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē, neatkarīgi no grupas, kurā uzņem bērnu, iepazīstina vecākus ( aizbildņus ) ar šādiem dokumentiem:
1. pirmsskolas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība;
2. izglītības iestādes nolikums;
3. izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi bērnu vecākiem;
4. izglītības iestādes ( licencēta ) izglītības programma;
5. licence.

3.11. Bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē noformē ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu.

3.12. Vecāku pienākums iestājoties pirmsskolas izglītības iestādē ir iepazīties ar iestādes “Iekšējās kārtības noteikumiem”, apliecinot to ar parakstu.

3.13. Katram bērnam, pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim tiek iekārtota Personas lieta, kurā ir pievienoti šo Noteikumu 3.8.punktā minētie un citi dokumenti, kurus iesniedz vecāki (aizbildņi) pēc savas iniciatīvas vai kurus pieprasa pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs, pamatojot to iesniegšanas nepieciešamību.

4. Bērnu atskaitīšanas kārtība

4.1. Bērnu atskaita no iestādes, pamatojoties uz iestādes vadītāja rīkojumu šādos gadījumos:

4.1.1. pēc vecāku (aizbildņu) rakstiska iesnieguma;

4.1.2. bērns saņēmis izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmas apguvi;

4.1.3. ja bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi 1 mēnesi pēc kārtas. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāms bērna veselības stāvoklis, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa vai vecāku atvaļinājums, par kuru vecāki informē iestādes vadītāju.

4.2. Iestādes vadītāja rīkojums par bērna atskaitīšanu 4.1.3.punktā norādītajā gadījumā vecākiem (aizbildņiem) nosūtāms pa pastu ierakstītā vēstulē vai izsniedzams personīgi pret parakstu.

4.3. Ja bērns attaisnojošu apstākļu dēļ neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi laikā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, vieta tiek saglabāta, pamatojoties uz vecāku (aizbildņu) iesniegumu un/vai pedagoģiski - medicīniskās komisijas atzinumu. Prom esošā bērna vietā iestādes vadītājs ir tiesīgs uz terminētu laiku piedāvāt vietu un uzņemt citu bērnu no pieteikumu secībā pieteiktajiem bērniem.

4.4. Ja vecāki vēlas pārtraukt bērna, kurš apmeklē obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas pamatizglītības programmu, izglītošanu pirmsskolas izglītības iestādē, 5 dienas iepriekš pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam tiek iesniegts rakstveida iesniegums par pirmsskolas izglītības iestādes maiņu, norādot to pirmsskolas izglītības iestādi, kuru bērns turpmāk apmeklēs. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs rakstiski informē sociālās palīdzības dienestu par izmaiņām audzēkņu sastāvā.

4.5. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs, saņemot rakstisku apstiprinājumu par bērna uzņemšanu citā pirmsskolas izglītības iestādē, ierakstītā vēstulē nosūta šai pirmsskolas izglītības iestādei iekārtoto bērna personas lietu.

4.6. Ja bērns, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi izbrauc ( uz laiku ) uz citu valsti, vecāki ( aizbildņi ) iesniedz pirmsskolas izglītības iestādei, kuru viņš apmeklējis dokumentus, kuri apliecina bērna izbraukšanu uz citu valsti. Ja bērns izbraucis uz citu valsti ( uz laiku līdz vienam gadam ) viņš nav svītrojams no bērnu saraksta. Viņa vietā var tikt uzņemts jauns bērns, nepārsniedzot noteiktos normatīvus grupu piepildījumam.

4.7. Ja vecāki atsakās no iedalītās vietas pirmskolas izglītības iestādē tekošajā gadā, tad vecāku iesniegums par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē, tiek atstāts uzskaitē – pa bērnu dzimšanas gadiem, ņemot vērā iesnieguma hronoloģisko secību .

5. Iestādes pārraudzība

5.1. Bērnu uzņemšanas pārraudzību nodrošina Alojas pilsētas domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja (turpmāk – komiteja).

5.2. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs:

5.2.1. līdz katra gada 15. septembrim (dati uz 1. septembri) iesniedz komitejai sarakstu par iestādi apmeklējošo kopējo bērnu skaitu, skaitu pa grupām un bērnu sarakstu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, deklarētās dzīvesvietas adrese).

5.2.2. uz 15. septembri komitejai iesniedz pārskatu par izmaiņām, kādas ir notikušas iepriekšējā periodā:

5.2.3. bērni, kuri pārtraukuši iestādes apmeklēšanu;

5.2.4. iestādē uzņemtos bērnus (norādot vecuma grupu);

5.2.5. grupās brīvo vietu sarakstu;

5.2.6. informāciju par reālo iestādes apmeklētību.

6. Noslēguma jautājumi

6.1. Noteikumi stājas spēkā ar 2007. gada 15. septembri.

6.2. Iepriekš reģistrēto bērnu pieteikumi sociālās palīdzības dienesta vadītājai jāsakārto atbilstoši šo noteikumu prasībām līdz 2007. gada 15. septembrim.

Alojas PII “Auseklītis” uzskaites rindā reģistrētie bērni uz
2008.gada 2.janvāri

Nr.p.k.

Vārds,uzvārds

Dzimš.dat.,
mēn.,gads

Iesnieg.
reģistra datums

Vēlamais
uzņemš.
laiks

1. Kristers Možvillo 26.09.2005. 08.12.05 2007.
2. Rūdolfs Roļskijs 15.04.2005. 06.02.06 2007./sept.
3. Katrīna Lība Mētriņa 09.10.2005. 08.02.06 2008./rudens
4. Tīna Evelīna Dalka 15.07.2005. 07.03.06 Uzņemta līdz 31.08.2008.
5. Artūrs Krūze 10.11.2004. 23.05.06 2008./rudens
6. Viktorija Puriņa (nav dekl. Alojā) 17.02.2003. 21.06.06 2007./rudens
7. Arvis Rūdolfs Barkāns 26.01.2005. 04.09.06 2006./sept.
8. Tonijs Dīns Šmits 30.08.2005. 11.09.06 2007./augusts
10. Markuss Jefremovs 26.09.2005. 26.09.06 2007./rudens
11. Ivo Viļumsons 28.02.2006. 10.10.06 2008./rudens
12. Agija Krumholce 03.05.2005. 24.10.06 2007./rudens
13. Madara Ungure 14.08.2006. 30.10.06 2008./sept.
14. Artūrs Ungurs 04.11.2004. 30.10.06 Uzņemts ar 01.09.2008.
15. Katrīna Merca 14.05.2006 31.10.06 2008./rudens
16. Daniels Kinnars 26.04.2005. 01.11.06 2007.
17. Krista Kristīne Mangulsone 05.02.2006. 03.11.06 2007./rudens
18. Jānis Voldemārs Siktārs 22.07.2005. 07.11.06 01.09.2008.
19. Elīna Krūmiņa 29.09.2004. 16.11.06 Uzņemta līdz 31.08.2008.
20. Sabīna Kozlovska 09.12.2003. 30.11.06 2007./rudens
21. Alise Amanda Abendrote 28.08.2005. 01.12.06 2007./rudens
22. Milda Monta Grīnberga 03.10.2003. 17.01.06 2007./rudens
23. Emīls Kārlis Grīnbergs 03.03.2006. 17.01.06 2008./rudens
24. Žanete Suhanova 04.02.2007. 05.03.06 2008./rudens
25. Beāte Ligita Barkāne 07.02.2007. 20.03.06 2008./sept.
26. Elizabete Bukulde 26.11.2006. 05.04.06 2008./sept.
27. Markuss Ustrisovs 20.04.2004. 12.04.06 01.09.2007.
28. Krists Eglītis 01.05.2007. 24.05.07. 2010.gads
29. Līva Ella Nemme 23.05.2007. 01.06.07 2009./augusts
30. Arta Marta Mangulsone 23.05.2007. 13.07.07. 2009./rudens
31. Haralds Kļaviņš 28.03.2007. 24.08.07. 2008./rudens
32. Sabīne Lāce 01.07.2006. 12.09.07. 2008./sept.
33. Samanta Lāce 08.02.2005. 12.09.07. 2008./sept.
34. Didzis Lācis 27.12.2003. 12.09.07. 2008./sept.
35. Markuss Agarelovs 02.02.2006. 20.09.07. 2008./rudens
36. Eduards Bitmanis 13.04.2006. 08.10.07. 2008./rudens
37. Helēna Možvillo 27.10.2007. 14.11.07. 2009./rudensIESNIEGUMS – UZSKAITES KARTĪTE par uzņemšanu rindā bērna ievietošanai pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis” (.doc)
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________