ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads - Braslavas pagasts
Vilzēnu tautas nams
 
Vilzēnu tautas nams


Vadītāja Dace Šķepaste,
tālr. 26670718,
e-pasts: daceskepaste@tvnet.lv

Adrese: Vilzēni, p/n Blankaskrogs,  Braslavas pag., Alojas nov. LV-4068

Par mums
Misija
Darbības virzieni
Pakalpojumi
Kolektīvi


Aicinām pievienoties mums, Vilzēnu tautas nama pašdarbnieku pulciņam, jaunu dalībniekus.


Par mums

Braslavas pagasta Vilzēnu tautas nams ir kultūras iestāde ar senām tradīcijām. Senākā no tām - Braslavas pagasta iedzīvotāju vēlme spēlēt teātri. Šī tradīcija vēl joprojām tautas namā dzīvo, jo teātri spēlē bērni, jaunieši un arī pieaugušie.

Braslavas pagasts ir ieguvis atpazīstamību ar „Ugunsmucu” konkursu un „Jāņu ielīgošanas” pasākumu Braslavas parkā katru gadu 22. jūnijā.

Tautas nama ēka 2006. gadā ir renovēta un ieguvusi košas un saulainas krāsas, kas rada patīkamu atmosfēru un vēlmi cilvēkiem kopā sanākt, darboties un atpūsties. Ēkas renovācijas laikā ir saglabātas tautas nama skatītāju zāles lielo logu vitrāžas, kas ir interesants akcents tautas nama vizuālajam tēlam.

Gaidām ciemos pie mums Vilzēnu tautas namā un Braslavas pagastā.Misija

Kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana. Kultūras vērtību radīšana, saglabāšana, izplatīšana. Mākslinieciskās jaunrades attīstības veicināšana un nodrošināšana.Darbības virzieni

Kultūras norišu koordinēšana Braslavas pagastā un sadarbība ar Alojas novada kultūras un citām iestādēm.

Organizēt pašdarbības un tautas mākslas kolektīvu darbību.

Atbalstīt un sekmēt kultūras vērtību, tautas mākslas saglabāšanu.

Nodrošināt valsts svētku, tradicionālo gadskārtu, piemiņas dienu, pagastā iedibināto pasākumu, koncertu un izstāžu organizēšanu.

Atpūtas un izklaides pasākumu organizēšana.Pakalpojumi

Vilzēnu tautas nama sniegto pakalpojumu izcenojumi (apstiprināti ar Alojas novada domes 2010. gada 17. marta lēmumu Nr. 105 (protokols Nr.316#))

N.p.k.

Pakalpojumi

Izcenojums bez PVN

1.

Telpu noma pasākumiem 15% no pasākuma ienākumiem

2.

Telpu noma tirdzniecībai ar lietotiem apģērbiem 2,00 Ls

3.

Telpu noma pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, iedzīvotāju sapulcēm vai konsultāciju nolūkā iedzīvotājiem Bez maksas

4.

Skatītāju zāles noma 5 Ls/st

5.

Kamīnzāles noma 2 Ls/st

6.

Lekciju telpas noma 1 Ls/st

7.

Saunas noma 3 Ls/st

8.

Dušas izmantošana 0,50 LsKolektīvi

Ritma grupa „RADIRIDIRĪ”
Vadītājs Dzintars Vīksna


Sieviešu vokālais ansamblis “HEIHĒRA”
Vadītāja Maruta Gaugere


AMATIERTEĀTRIS
Režisore Aira Lapkovska


Jauniešu dramatiskais kolektīvs „KNAĢĪŠI”
Režisore Madara LopenovaSenioru deju kopa ”LIEPAS”
Vadītāja Liāna Ozoliņa
Koncertmeistars Ivars Ozoliņš.29.10.2011. Deju kopai „Liepas” jauni tērpi un Mārtiņrožu balle Vilzēnos

ROKDARBU PULCIŅŠ
Vadītāja Dace Šķepaste
    
 

Šī bija 1. Alojas novada Braslavas pagasta interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________