Ceturtdiena, 2024. gada 23. maijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

LAUKSAIMNIECĪBA STAICELĒ

Lauku attīstības spec. Ziedīte Jirgensone pieņem Staiceles pārvaldē katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā plkst. 08:30-16:30 - t.26425717, ziedite.jirgensone@llkc.lvJaunāko un vajadzīgo informāciju varat saņemt šādās mājas lapās:
   Lauku atbalsta dienests - www.lad.gov.lv
   Pārtikas un veterinārais dienests - www.pvd.gov.lv
   Zemkopības ministrija - www.zm.gov.lv
   Latvijas datu centrs - www.ldc.gov.lv   "Staiceles pilsētā ar lauku teritoriju lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 4675ha. Reģistrētas 69 zemnieku saimniecības, kas izmanto lielāko daļu l/s zemes (60%). Pārējo zemi izmanto nelielās piemājas saimniecības. Staiceles zemnieki var lepoties ar lielāko iesniegto un apstiprināto projektu skaitu rajonā. Par to liels paldies jāsaka Veltai Andersonei.

   60 saimniecības saņem ES naudu projektā "Daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācija". Staiceles zemnieki aktīvi izmantojuši arī pārējās Eiropas projektu naudas. Staiceles zemnieki ir aktīvi bioloģiskās lauksaimniecības piekritēji.

   2008.gadā Staicelē sertificētas 7 bioloģiskās saimniecības.

   Lielākās zemnieku saimniecības - "Lauciņi","Āpškalni","Jaunzemes","Liepiņas", "Aizmeži", "Birznieki", "Rijnieki", "Vēži", "Teterīši", "Birzmaļi", "Kapzemes", "Grāvīši", "Celiņi", "Jāņsētas".Z/s "Āpškalni". Dzimtas īpašums no 1903.gada. Saimniecība atjaunota 1991.gadā. Saimniecības īpašnieks Aigars Kruja. 2000.gadā ieguvusi pirmo vietu par sakoptāko lauku sētu Staicelē. Nodarbojas ar lopkopību, graudkopību, dārzeņu un kartupeļu audzēšanu. Nākotnē: pāriet uz bioloģisko lauksaimniecību un zivsaimniecību. Telefons – 64033334.Z/s "Ābeļziedi" dibināta 1991.gadā. Īpašnieki: Sandra un Ziedonis Virši. Nodarbojas ar stādu un dārzeņu audzēšanu. Blakus nozare - avenes un pundurābeles. Pavasarī realizē puķu un dārzeņu stādus Limbažu rajonā un kaimiņu rajonos. Telefoni - 26463622, Staicele, Salacas ielā-12, LV-4043.


Z/s"Krākavas-2" dibināta 1991.gadā. Īpašnieks - Jānis Lapsiņš. Pamatnodarbošanās vistkopība un zosu audzēšana. Pavasaros pārdod mazos zoslēnus, bet rudenī zosu gaļu un vaislas materiālu. Telefoni - 26712098, 64035296.


Z/s „Birzmaļi” dibināta 1992.gada 6.jūlijā. Īpašnieks - Dzintars Tomsons. Pamatnodarbošanās – mežsaimniecība.
Telefons – 29435588.

Z/S „Jaunminkiņi” dibināta 1996.gada 18.seotembrī. Īpašnieks Almants Štelcs. Saimniecībā pamatā nodarbojas ar biškopību. Saražotos biškopības produktus (medus, bišu maize, propoliss) pamatā realizē Limbažu rajonā. Vēl audzē kartupeļus un realizē sienu.
Telefons – 29170349, 64035227.
Interneta lapa: www.medusbite.lv

 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī