Ceturtdiena, 2024. gada 20. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

 STAICELES VIDUSSKOLA - Vēsture

STAICELES SKOLAS VĒSTURESKOLAS VĒSTURE

• 2004. gadā, pasākuma „Izglītībai Staicelē – 100 gadi” laikā, pie mājas
Lielajā ielā 26 tika piestiprināta plāksne, atzīmējot vietu, kurā Veronika
Zenka 1904. gada rudenī atvēra privātskolu. Skolā bija ap 20 skolēnu.• 1910. gadā papīrfabrikas valde pārņēma privātskolu savā apgādībā, uzlabojās skolas materiālie apstākļi, bet tajā uzņēma tikai papīrfabrikas strādnieku bērnus.

• 1923. gadā fabrikas valde atsacījās no skolas apgādes, jo pagasta valde tai bija uzlikusi klaušas - labot 13 km ceļu. Tika sākti meklēt līdzekļi jaunas skolas ēkas celtniecībai.

• 1924. gadā no valsts dabūja Ls 75000 lielu pabalstu, 1925. gadā tika uzsākti celtniecības darbi.

• 1926. gadā skola tika pārdēvēta par sešklasīgo pamatskolu, par tās pārzini sāka strādāt Jānis Medinieks.

• Skolas būvi pabeidza 1928. gada vasarā, tajā mācījās 154 skolēni, strādāja 5 skolotāji.

• 1928. gadā notika pirmais 6. klases izlaidums, skolu beidza 16 skolēni.• Kopš 1926. gada skolu vadījuši direktori: Jānis Medinieks, Jānis Upītis, Voldemārs Alers, Ģenderts, Edgars Līsmanis, Zinaīda Finogejeva, Eduards Kalniņš, Lūcija Dalka, Gunārs Mežpuķe, Edgars Ozols, Pēteris Mūrnieks.

• 1966. gadā skolēni uzsāka mācības jaunajā ēkā, skolas direktore ir Lūcija Dalka.• 2002. gadā skolai piebūvēja bibliotēkas un 2 mācību kabinetu telpas.

• 2003. gadā tika rekonstruēts virtuves bloks un 2 mācību kabineti.

• 2006. gadā tagadējai skolas ēkai aprit 40 gadi.

• No 2006./2007. mācību gada Staiceles pamatskola kļūst par vidusskolu ar 10.klasi (mācās 12 audzēkņi);
• No 2008./ 2009. mācību gada Staiceles vidusskolā pirmoreiz ir 10., 11. un 12.klase.

• Skolas karogs (2006), māksliniece - Staiceles skolas 1996. gada absolvente Elita Lūre.


• Staiceles vidusskolas himna – Māra Zālīte, Imants Kalniņš „Piena Ceļš”:

   Virs galvas mūžīgs Piena Ceļš,
   Un mūžīgs ceļš zem kājām.
   Tas ved uz zemi laimīgo
   Un – izrādās – uz mājām.

   Kur zaļa zāle, tumša nakts,
   Kur migla, rokām maigām,
   Kur, laimes bērnus meklējos,
   Ik dienas Laime staigā.

• Skolas absolvents, arhitekts Imants Timermanis ir veicis skolas pārbūves projektu.


• No 2008./ 2009. mācību gada Staiceles vidusskolā pirmoreiz ir 10., 11. un 12.klase. Staiceles vidusskolas vēsturiskās 12. klases (audzinātāja Antra Rudzīte) abiturienti:
   1. Jānis Balsis (Vidriži)
   2. Jānis Ivanovs (Staicele)
   3. Dzintars Krumholcs (Staicele)
   4. Kristaps Krūze (Vidriži)
   5. Juris Masļeņikovs (Staicele)
   6. Uģis Miezis (Staicele)
   7. Vjačeslavs Mitņičuks (Staicele)
   8. Reinis Persidskis (Ainaži)
   9. Rota Priede (Liepupe)
   10. Laura Smiļģe (Staicele)
   11. Eva Smirnova (Staicele)
   12. Mārtiņš Strokšs (Staicele)
   13. Anda Timermane (Staicele)
   14. Jānis Vanags (Vecpiebalga)
   15. Dāvis Veipāns (Dzērbene)
   16. Diāna Volde (Rozēni)
   17. Inese Zalcmane (Rozēni)
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī