Sestdiena, 2024. gada 15. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

 STAICELES VIDUSSKOLA - Pedagogi

Staiceles vidusskolas pedagogi
2011./2012. mācību gadā

Nr.

Vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

1.

JURIS KRASTIŅŠ

Skolas direktors, politika un tiesības

2.

ALDA GRĀVERE

Direktora vietniece mācību jomā, ģeogrāfija

3.

ANTRA RUDZĪTE

Direktora vietniece audzināšanas jomā, latviešu valoda un literatūra, psiholoģija

4.

DACE PRIEKULE

1. klase

5.

BAIBA EGLĪTE

2. klase, angļu valoda (3. un 4. kl.)

6.

INGA NEIMANE

3. klase, matemātika (1. kl.)

7.

GLORIJA VIZULE

4. klase

8.

VIZMA TILTIŅA

5. klase, sports (5. –12. kl.)

9.

LAURA PRIEKULE

6. klase, vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas (meitenēm), mājsaimniecība

10.

INTA JURKA

7. klase, mūzika

11.

INGA KONRĀDE

8. klase, sports (1. – 4. kl.)

12.

LINDA ABENDROTE

9. klase, informātika, matemātika(5.–7.kl.), programmēšana

13.

EDGARS OZOLS

10. klase, internāta skolotājs

14.

VIJA BRENTE

11. klase, matemātika (8.–12.kl.), fizika

15.

VIZMA LŪSE

12. klase, angļu valoda (5.–12. kl.)

16.

ILGA OZOLA

Latvijas un pasaules vēsture, kulturoloģija

17.

SANDRA STRAUTA

Ķīmija, veselības mācība, dabaszinības, bioloģija

18.

LANA BERGA

Latviešu valoda un literatūra (5., 6., 8. kl.)

19.

IVETA APSĪTE

bibliotekāre

20.

VALENTĪNA ANDREJEVA

Krievu val., sociālās zinības, ekonomika

21.

JĀNIS RUDZĪTIS

Mājturība un tehnoloģijas, tehniskā grafika

22.

AIGARS RAGAINIS

Sports (futbola specializācija)

23.

JAUTRĪTE PELĒKĀ

Pirmsskolas skolotāja

24.

KAIJA KUZINA

Pirmsskolas skolotāja

25.

ANTRA BĒRZIŅA

Pirmsskolas skolotāja

26.

JANA ROZENBERGA

Pirmsskolas skolotāja

SKOLOTĀJI – LAUREĀTI


• ALDA GRĀVERE un VIJA BRENTE
2006. - IZM Atzinības raksts „Par nopietnu, radošu, profesionālu un ilggadēju darbu skolēnu audzināšanā, Staiceles pilsētas un skolas popularizēšanu un sakarā ar rajona Izglītības svētkiem”

• ANTRA RUDZĪTE
2003. – Latvijas Valsts prezidentes V. Vīķes-Freibergas “Pateicība par godprātīgi un talantīgi veikto darbu un pūlēm latviešu valodas un kultūras mācīšanā”
2001. – IZM Atzinības raksts “Par radošu pieeju skolēnu audzināšanas darbā, Staiceles pilsētas un skolas popularizēšanu un sakarā ar rajona Izglītības svētkiem”
1998. – IZM Atzinības raksts “Latvijas pedagogu un augstskolu mācībspēku mācību grāmatu un palīglīdzekļu autoru konkursa laureāte”

• SARMĪTE MEŅĢELE
2001. – IZM Atzinības raksts “Par radošu pieeju skolēnu audzināšanas darbā, Staiceles pilsētas un skolas popularizēšanu un sakarā ar rajona Izglītības svētkiem”

SKOLOTĀJI – GRĀMATU AUTORI

• ANTRA RUDZĪTE

1998. – apgādā “Zvaigzne ABC” izdots mācību metodiskais palīglīdzeklis “Atstāstījumi 5. klasei”
1999. – apgādā “Mācību grāmata” izdoti mācību metodiskie līdzekļi: “Atstāstījumi 7. klasei”, “Atstāstījumi 8.,9. klasēm”, frazeoloģijā - “Kā naglai uz galvas”
1999. – apgādā “Zvaigzne ABC” izdots filozofes Zentas Mauriņas atziņu krājums “Dzintargraudi”
2008. – apgādā “Zvaigzne ABC” izdots latviešu valodas mācību komplekts “Valodas labirinti" 6. klasei, komplektā ietilpst mācību grāmata, darba lapas un skolotāja grāmata
2010. - apgādā "Zvaigzne ABC" izdots Latvijas 4. Prezidenta Kārļa Ulmaņa atziņu krājums "Sirdsspēks" 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī