Sestdiena, 2024. gada 15. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

 STAICELES VIDUSSKOLA - Pasākumi

PASĀKUMI STAICELES VIDUSSKOLĀ
2011./2012. m.g.

OKTOBRIS, 2012
27.09.2012. 1.klases uzņemšana skolas saimē


11.09.2012. Šis jaukais skolas laiks!


09.06.2012. Staiceles vidusskolas 9.klases izlaidums


31.05.2012. Pēdējā mācību diena Staiceles vidusskolā


23.12.2011. Miers, ticība, mīlestība un cerība


26.10.2011. Alojas novada jaunieši Vidzemes novada skolēnu pašpārvalžu konferencē Cēsīs


21.10.2011. TV raidījums "Lauku sētā" – Ražas svētki Staiceles vidusskolā


15.09.2011. Dzejas diena Staiceles vidusskolā


01.09.2011. Zinību diena Alojas novadā


01.07.2011. Staiceles vidusskolas jaunie futbolisti Vācijā


18.06.2011. 12.klases izlaidums Staiceles vidusskolā


10.06.2011. Izlaidumu laiks Staiceles vidusskolā


24.05.2011. 2010./2011. mācību gads Staiceles vidusskolā


11.05.2011. Grāmatas atvēršanas svētki Staiceles vidusskolā


30.04.2011. Aprīļa raibais kaleidoskops Staiceles vidusskolā


21.04.2011. Putnu dienas Staicelē


07.04.2011. Vēstures stunda Staiceles vidusskolā


05.04.2011. Staiceliete Rūta Kažoka saņem galveno balvu fotokonkursā


18.03.2011. Staiceles skolēni – prāta un veiksmes spēlē


08.03.2011. Staiceles vidusskola uzvar Alojas novada 2.skolēnu sporta spēlēs


03.03.2011. Meteņi Staiceles vidusskolā


11.02.2011. Žetonu vakars Staiceles vidusskolā


11.02.2011. Projektu nedēļas mozaīka


10.02.2011. Literārie lasījumi Staiceles vidusskolā


09.02.2011. Sporta diena Staiceles vidusskolā


06.12.2010. Daži fotomirkļi Staiceles vidusskolā decembrī


26.11.2010. Projekta „Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana” atvērto durvju diena


17.11.2010. Latvijas proklamēšanas 92. gadadienai veltītais pasākums Staiceles vidusskolā


13.11.2010. Pasākums Alojas novada 4.klašu skolēniem „Fotorallijs pa Alojas novadu”


13.11.2010. Ai, tēvu zemīte, Tavu jaukumiņu! Smildziņa ziedēja sudraba ziediem.


11.11.2010. Staiceles vidusskolas audzēkņi – Vidzemes 4. Patriotiskās dzejas konkursa laureāti


11.11.2010. Lāčplēša diena Staiceles vidusskolā


21.10.2010. Staiceles vidusskolā svin Krišjānim Baronam - 175


07.10.2010. Staiceles vidusskola Mammadaba pasākumā!


01.10.2010. Skolotāju diena Staiceles vidusskolā


23.09.2010. Tūrisma diena Staiceles vidusskolā


09.09.2010. Dzejas dienas Staiceles vidusskolā


01.09.2010. Zinību diena Staiceles vidusskolā


19.06.2010. Izlaidumu laiks Staiceles vidusskolā


28.05.2010. Mācību gada pēdējā diena Staiceles vidusskolā


27.05.2010. Sporta diena Staiceles vidusskolā


22.05.2010. Futbola diena Staicelē


21.05.2010. Svētki grāmatai


21.05.2010. Pēdējā zvana svētki Staiceles vidusskolā


05.05.2010. Spēkojas Staiceles vidusskolas LSPA budžeta vietu pretendenti


29.04.2010. Staiceles vidusskolā visi dejo kā zvaigznes!


09.04.2010. Skolēni savāca izlietotās baterijas!


08.04.2010. Staiceles vidusskolas jauno solistu konkurss Aprīļa pilieni


26.03.2010. Staicelē putnu būri gatavi!


25.03.2010. Staiceles vidusskolas audzēkņi Baltijas jūras projektā (BSP) un pavasara brīvdienās


24.03.2010. Sveiciens Teātra dienās!


12.03.2010. Direktora stundas Staiceles vidusskolā


02.03.2010. E-prasmju nedēļā – saruna par drošu internetu


24.02.2010. Staiceles vidusskolas sporta pēcpusdiena


15.02.2010. Staiceles skola olimpiādes gaidās - Projektu nedēļa Staiceles vidusskolā


19.12.2009. Ziemassvētku pasākums Staicelē sākumskolēniem


18.12.2009. 1.semestra noslēgums Staiceles vidusskolas 5.-12.klašu skolēniem

25. novembrī – Klašu audzinātāju metodiskās apvienības sēde par skolēnu mācību sasniegumiem, gatavojoties 1.semestra noslēgumam.
Sk. A. Rudzīte

21.11.2009. - Rudu, rudu rudenītis jeb spēles un rotaļas pirmsskolas un sākumskolas audzēkņiem.

17.11.2009. – Latvijas dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums.


11.11.2009. Kur ir tā vieta, kur cilvēki tiekas un laimīgi dzīvo arvien? – par notikumiem Lāčplēša dienā Staicelē


10.11.2009. Folkloras stunda - Mārtiņu ieskandināšana Staiceles vidusskolā

04.11.2009. plkst. 16.00 Staiceles vidusskolas vecāku un pedagogu KOPSAPULCE (līdz plkst. 19.00) pilsētas kultūras namā.
Darba kārtībā:
1.Zonālo apmācību semināru cikla ietvaros – apmācība skolotājiem, vecākiem – lekcija Labas sadarbības iespējas skolā un ģimenē, t.sk. atkarību profilaksē. Lektore – psiholoģe, psihoterapeite no Rīgas Ināra Vārpa. Seminārā aicināti piedalīties arī citu skolu skolotāji un vecāki.
2.Aktuāli mūsu skolas dzīves jautājumi, direktora informācija.

26.–30.10.2009. Rudens brīvdienas, pedagogi piedalās dažādos tālākizglītības semināros Limbažos un Cēsīs.

29.10.2009. Staiceles vidusskolā pedagogi tuvāk iepazīstas ar ES projektu Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.

21.10.2009. Rudošanās cauri gadalaikiem

27.09.2009.

 • Turēsim īkšķus par mūsu OSKARU BEITIKU, 12. klases audzēkni, kas kopā ar saviem vecākiem, brāļiem un māsām jau ceturto svētdienu pēc kārtas piedalās LNT ģimeņu dziedāšanas svētku raidījumā „DZIEDOŠĀS ĢIMENES”!

 • 25.09.2009.

 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja ANTRA RUDZĪTE kā mācību grāmatas un mācību līdzekļu autore bija uzaicināta un piedalījās Latvijas Universitātes 90. jubilejas svinīgajā konferencē, kas notika LU Mazajā aulā. Konference bija veltīta izcilā latviešu folklorista, pedagoga, teologa, literatūrzinātnieka, valodnieka, dzejnieka un sabiedriskā darbinieka Luda Bērziņa starptautiskā pedagogu radošo darbu konkursa noslēgumam. Šogad aprit 15 gadi, kopš Latvijā konkursu organizē L. Bērziņa fonda locekle Anita Šmite kopā ar mecenātu izglītībā un LU Goda doktoru, L. Bērziņa mazdēlu un ASV Jēlas Universitātes profesoru Kristapu Keggi; skolotāja A. Rudzīte ir viena no iepriekšējo konkursu laureātēm.

 • Staiceles vsk. audzēkņi piedalījās futbola sacensībās Alojā starp JAUNSARGU komandām; jaunsargu nodarbības arī šajā mācību gadā mūsu vidusskolas telpās notiks ceturtdienās, tās vadīs vecākais ref. jaunsargu izglītošanas jautājumos JĀNIS VOICIŠS.

 • 23.09.2009.

  • Direktora vietnieces Antras Rudzītes vadībā uzsāka darbu Skolēnu PAŠPĀRVALDE (SP), pirmajā tikšanās reizē 2. – 12. klašu kolektīvu izvirzītie SP dalībnieki lēma par Skolēnu pašpārvaldes darbību, par prezidenti tika ievēlēta DĀRTA VILNE (12.klase), par prezidenta vietnieku DENISS VERBIČS (10.klase), par protokolisti – LĪGA MILLERE (9. klase), tika nolemts, ka SP sēdes notiks plkst. 7.30 katru trešdienu.

  22.09.2009.

 • Staiceles vsk. 2 zēnu komandas piedalījās FUTBOLA SACENSĪBĀS, kas norisinājās starp Alojas, Salacgrīvas un Limbažu novadu skolām; gan vidusskolu, gan pamatskolu grupā staicelieši ieguva 2. vietas.
 • Sporta skolotājas Vizma Tiltiņa un Inga Konrāde noorganizēja ikgadējo sporta un tūrisma dienu; maršrutos pa Staiceles apkārtnes interesantākajām vietām izgāja 1. – 12. klašu skolēni; kontrolpunktos bija jāveic visdažādākie uzdevumi. Garākais maršruts, ko veica vecāko klašu skolēni, bija aptuveni 12 km.

 • Skolā viesojās Latvijas Radio 1 korespondente Arta Skudra, viņa intervēja 4. klases skolēnus un audzinātāju Baibu Eglīti raidījumam "1, 2, 3 – ejam meklēt!", radioklausītāji to varēs dzirdēt 9. oktobrī plkst. 19.35 Latvijas Radio 1; iespējams, ka sarunas ar Staiceles skolēniem skanēs arī raidījumos „Radiotīnis” un „Ašais pipars”. Interesenti – sekojiet reklāmai!


 • 01.09.2009. „1.septembrī ceļi zied...” - Zinību diena Staiceles vidusskolā


  27.08.2009. Kas jauns Staiceles vidusskolā un sporta skolā?


  20.06.2009. Staiceles vēsturē pirmais vidusskolas izlaidums


  13.06.2009. Spēlētāji, kuri sasnieguši savu pirmo, lielo uzvaru - Staiceles vidusskolas 9.klases izlaidums


  29.05.2009. Urrrāāā, mācību gads beidzies!


  22.05.2009. „Mēs vēl tiksimies!” - Pēdējā zvana svētki Staiceles vidusskolā


  12.05.2009. Skolēni uzzina par NATO un tiekas ar zemessargiem


  06.05.2009. LSPA budžeta vietas Staiceles vidusskolēniem


  29.04.2009. Visi 12. klases jaunieši - skolotāji


  30.04.2009. „Zvaigžņu lietus” – Staiceles vidusskolas dziedošo solistu konkurss


  15.04.2009. Staiceles vidusskolas audzēkņu talkošana pilsētā


  08.04.2009. Draudzīgā aicinājuma akcija "Dāvināsim grāmatas skolai" noslēgusies


  03.04.2009. Staiceles vidusskolas avīze „TEV” novērtēta Limbažu rajonā


  26.03.2009. Staiceles vidusskolēni pārbauda savu erudīciju Limbažos


  20.03.2009. Par mācību priekšmetu olimpiādēm - Randa, Zane, Sabīne


  20.02.2009. Žetonu vakars Staiceles vidusskolā


  18.02.2009. Ritmikas konkurss "Dejo kā zvaigzne"


  17.02.2009. Projektu nedēļa Staiceles vidusskolā


  02.02.2009. Margaritas Stārastes jubileja Staiceles vidusskolā


  30.01.2009. Staicelei 17 - vidusskolas jaunajā foajē


  14.01.2009. Audzināšanas stundas Staiceles vidusskolā


  13.01.2009. Vidusskolēni - Lielajā politikā


  05.01.2009. Staiceles vidusskola iegūst jaunas telpas


  18.12.2008. Ziemassvētki vidusskolas kolektīvam


  17.12.2008. Staiceles vidusskolēnu projekts „Atver savu sirdi!”


  04.12.2008. Ciemos pie Pasaciņas


  22.11.2008. Limbažu rajona Skolēnu dome Staiceles vidusskolā


  14.11.2008. Projekts Latvijas jubilejai Staicelē


  21.10.2008. Desmito iesvētības Staiceles vidusskolā


  20.10.2008. Pateicoties futbolam


  13.10.2008. Vecāku sapulce Staiceles vidusskolā


  29.09.2008. Par objektiem, kuri top Staicelē


  24.09.2008. Sports un tūrisms Staiceles vidusskolā


  17.09.2008. „Es aužu jau...” – Staiceles vidusskolas skolēni Dzejas dienā tiekas ar Ildzi Magoni


  10.09.2008. Staiceles vidusskolas paveiktais Lielajā talkā


  01.09.2008. „Pēc asterēm septembris smaržo...” – Zinību diena Staiceles vidusskolā


  13.06.2008. Diena, kad ziedi vislabāk redzami – 9.klases izlaidums Staiceles vidusskolā (video)


  30.05.2008. Skolas karoga nolaišana


  23.05.2008. „Baudiet to, kas esat, Ceļā uz to, kas vēlaties būt!” – Pēdējā zvana svētki Staiceles vidusskolā


  14.05.2008. Valsts robežsardzes Valmieras pārvalde Staiceles vidusskolā


  23.04.2008. Par Jura dienu un izstādi Staiceles vidusskolā


  23.04.2008. Staiceles vidusskolas kolektīva talkošana


  14.04.2008. „Par šo vidusskolu ir jācīnās!” - izglītības kvalitātes izvērtēšanas process jeb akreditācija vidusskolā


  14.02.2008. Projektu nedēļa Staiceles vidusskolā


  16.01.2008. Arhitektūra – tā ir atbildība. Arhitekts Imants Timermanis vidusskolā


  20.12.2007. „Trīspadsmitais mēnesis” – skolas Ziemassvētku pasākums


  12.12.2007. Staiceles vidusskolas un LSPA sadarbības līgums


  11.11.2007. Vai šodien dzīvs Lāčplēša gars? - Lāčplēša diena Staicelē


  07.11.2007. Viena diena pelēnu dzīvē – pasākums pirmskolas un sākumskolas skolēniem


  02.11.2007. Mūsu mazais pārgājiens uz Karogu alām


  18.10.2007. Staiceles vidusskolas saimē uzņem desmitos


  10.10.2007. Staiceles vidusskolas lielā talka


  04.10.2007. Vecāku sapulce Staiceles vidusskolā


  27.09.2007. Skolēni vēro jūras krastu


  19.09.2007. Dzejnieks Viks – Staicelē


  03.09.2007. Zinību diena Staiceles vidusskolā


  09.06.2007. "Dzīvē visvairāk vajag sapņotājus, kas dara" - 9.klases izlaidums Staiceles vidusskolā


  31.05.2007. Staiceles vidusskolā jautrā gaisotnē pārskata gada notikumus


  22.05.2007. Staiceles vidusskolas kolektīvs - aiziet - vasarā!


  26.04.2007. Staiceles skolēni dodas ekskursijā

  25.04.2007. Dāvana direktoram - Skolotāju darbu izstāde

  18.04.2007. Saruna ar 9.b klases skolniecēm Inesi Meisteri un Lindu Štelci

  12.04.2007. Skolotāji ciemojas Valmieras Viestura vidusskolā

  11.04.2007. Pie Saules zaķiem – pasākums skolas bibliotēkā  Šīs reportāžas varat lejupielādēt kā staicele2006.zip (61Mb), atarhivēt un palaist index.html


  22.03.2007. Viktorīna „Zini vai mini” 1.-4. kl. skolēniem

  14.03.2007. Viktorīna "Erudīts" 5.-10.klašu skolēniem

  07.03.2007. "Sarkanais krusts" skolā

  23.02.2007. Tikšanās ar Kasparu Bondaru un Projektu nedēļas prezentācija skolā

  21.02.2007. Staiceles vidusskolas pedagogu kolektīva viesošanās Valmierā

  14.02.2007. Ko piedāvā skolas ēdnīcā

  24.01.2007. "Kalliope" literārie lasījumi

  06.01.2007. Skolotajam Jānim Mediniekam - 125

  18.10.2006. Rudens svētki Staiceles vidusskolā

  04.10.2006. Staiceles vidusskolas vecāku sapulce

  29.09.2006. Kā skolotāji ekskursijā brauca

  31.03.2006. Stārķu sagaidīšana

  31.03.2006. Kalliope radošo darbu krājuma atvēršanas svētki

  22.02.2006. Projektu nedēļas noslēgums - darbu prezentācija

  15.02.2006. - Frizūru konkurss skolā

  08.02.2006. - Jauno literātu kolektīva “Kalliope” literārie lasījumi
   

  Sākums - jaunumi
  PILSĒTA
   Noderīga info
   Vēsture, ģeogrāfija
   Simbolika
   Staiceles lepnums
   Iedzīvotāji
   Organizācijas
   Lauksaimniecība
   Uzņēmumi
  PAŠVALDĪBA
   Pārvalde, kontakti
   Deputāti, komitejas
   Sēdes, lēmumi
   Projekti
   Publiskie iepirkumi
   Sociālais dienests
   DTRC Vīķi
   Dienas aprūpes c.
   Bāriņtiesa
   Dzimtsarakstu nod.
   Komunālais uzņ.
  TŪRISMS
   Tūrisma info, TIC
    - Tūrisma objekti
    -
  Maršruti
   Naktsmītnes
   Kempings
   Ēdināšana
   Makšķerniekiem
   Autobusu saraksts
  KULTŪRA
   Pasākumi
   - Tradicionālie pasāk.
   Reportāžas
   Kultūras nams
   Bibliotēka
    - ESIP
   Muzejs Pivālind
   TLM Studija Staicele
   Staiceles baznīca
  IZGLĪTĪBA
   Vidusskola
   - Pirmskolas izglītība
   Mūzikas-mākslas sk.
   IIC Krustpunkti
   VJFC Staicele
  SPORTS
   Sports Staicelē
  PRESE
   Alojas novada vēstis
   Kastanis 1999-2009  Lapu veido
  Māris KALĒJS
  t. 29216755
  marissanne.lv


  SANNE


   


   

  Staiceles pilsētas pārvalde
  Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
  Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

  Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
  Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī