Sestdiena, 2024. gada 15. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Tūrisma objekti

VĪKSNU ALAS
 

   Atrodas Salacas labā krasta kraujā, 3.5 km lejpus Staiceles tilta, Vīksnu klintīs. Sauktas arī par Zvejnieku vai Vīkšņu alām. 36 m (kopgarums 24 + 8 + 4) un 20 m (kopgarums) garas alas.
   Platums 1,5 m, augstums 2,1 m, grīdas laukums 41 m2. Ala izveidojusies ap 5 m augstā dzeltena smilšakmens iezī, krasta augstums te - 12 m. Uzskata, ka ala te radusies tikai 20. gs. 2.
pusē, avota iztekas vietā. Alas ieeja ir ovāla, ap 2 m augsta. Alas priekštelpa ir augstāka,
pa kreisi no tās - divi sānzari, kas ir 8 un 4,4 m gari. Galvenā taisnā ala ir 24 m gara -
viena no garākajām Salacas alām. Vēl divās vietās tajā alas griestu augstums ļauj cilvēkam
piecelties pilnā augumā. Alu 1989. gadā uzmērījis G. Eniņš.
   Nedaudz augstāk otra ala - trīs ejas, kopgarums ap 20 m. G. Eniņš uzskata, ka veidojusies pēc
1950. gada.
   Lejpus Vīksnu alas zem ūdens atsedzas dolomīts

   Info no: http://mapx.map.vgd.gov.lv/geo3/Geo_site/staicele.htm

  

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī