Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staicele - Tūrisma objekti - Piemiņas akmens 1949.

Piemiņas akmens 1949. gadā represētajiem


 

 
   Piemiņas vieta 1949.gada represētajiem Staiceles lauku teritorijas zemniekiem, it kā dabīgi, izveidojās trīs ceļu krustojumā, pa kuriem no Vīķiem, Rozēniem un Puršēniem 1949.gada marta dienās tika savesti no mājām izrautie un pārbiedētie cilvēki. Viņus sadzina pāri esošajā priedulājā, lai pēc tam transportētu tālāk uz Omsku, Tomsku un citiem Sibīrijas rajoniem.

   Jānis Kukmils, kurš tad bija pusaudža gados, pats redzēja un dzirdēja šo cilvēku postu. Viņš iestādīja ozoliņu zālājā, kas atrodas šo trīs ceļu krustojumā. Lai pasargātu ozoliņu no sabraukšanas, viņš palūdza traktoristu atvest un novietot pie ozoliņa šķautnainu laukakmeni, kas turpat netālu bija. Gāja gadi, ozols jau sakuplojis un 2003.gadā mākslinieks Vilnis Titāns akmenī iecirta skaitli- 1949. Akmens virspusē ir dabīga iedobe. Varbūt asaru trauks? Pēc mākslinieka ieceres izveidoja arī piemiņas vietu.  Tagad atceres brīžos staicelieši un tie, kuriem bija lemts atgriezties, atnāk pie akmens, aizdedz svecīti, noliek ziedus un noliec galvu atceroties tos cilvēkus, kuriem nebija lemts pārnākt Dzimtenē.Foto: Ieva Drone, Staiceles pilsētas dome, 2006

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī