Ceturtdiena, 2024. gada 23. maijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staicele - Tūrisma objekti

19.gs. beigu un 20.gs. sākuma koka apbūve STAICELĒ

  
Staicele sāka veidoties 1893.gadā kā strādnieku ciemats sakarā ar "Baltijas papīra un papes fabrikas" celtniecību.
   Pilsētas senā koka apbūve (19.gs.beigas - 20. gs.sāk.) labākie piemēri - Lielā iela 8.,9.,31.,33.


Parka iela 1 - 2004.gadā (Foto: Krišjānis Sietiņš, GIS Projekts SIA, 2004)
un 2005.g. septembrī (Foto: Māris Kalējs, SANNE SIA, 2005)


Parka iela 3 (Foto: Krišjānis Sietiņš, GIS Projekts SIA, 2004)


(Foto: Krišjānis Sietiņš, GIS Projekts SIA, 2004)


Cepļu iela 9 (Foto: Krišjānis Sietiņš, GIS Projekts SIA, 2004)


Lielā iela 9, kafejnīca "Kāre" un veikals "Ciprese" (Foto: Krišjānis Sietiņš, GIS Projekts SIA, 2004)


Lielā iela 13, Tūrisma informācijas centrs (Foto: Ieva Drone, Staiceles pilsētas dome, 2007)


Lielās un Dzirnavu ielas krustojums 2004.gadā (Foto: Krišjānis Sietiņš, GIS Projekts SIA)


Lielās un Dzirnavu ielas krustojums 2007.gadā (Foto: Ieva Drone, Staiceles pilsētas dome)


Lielā iela (Foto: Krišjānis Sietiņš, GIS Projekts SIA, 2004)


..2.. (Foto: Krišjānis Sietiņš, GIS Projekts SIA, 2004)
 
Lielā iela 14
Lībiešu muzejs “Pivälind” >>>

Foto: Māris Kalējs, SANNE SIA, 2005


Lielā iela 18 (Foto: Ieva Drone, Staiceles pilsētas dome, 2007)


Lielā iela 36, bijusī Staiceles papīrfabrikas direktormāja (Foto: Ieva Drone, Staiceles pilsētas dome, 2007)
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī