Ceturtdiena, 2024. gada 23. maijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staicele - Tūrisma objekti - Tautas lietišķās mākslas studija " Staicele"


TAUTAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS STUDIJA " STAICELE"  
Atbalstot staicelietes Alīdas Simanovičas ieceri, 1957. gada Staicelē darbu uzsāk lietišķās mākslas pulciņš. Lielu organizatorisko darbu tai laikā veica skolotāja Regīna Apsīte. Daiļamatnieces strādāja un jau 1958.gada 14.septembrī varēja sarīkot pirmo izstādi.

   1960.gadā Cēsīs pulciņa dalībniecēm A.Simanovičai, R.Apsītei, M.Krūzei, A.Strazdiņai un R.Laptevai piešķīra Tautas daiļamata meistara goda nosaukumu.

   1961.gadā Vissavienības izstādē Maskavā ar augu segām piedalījās A.Simanoviča un M.Krūze.

1967.gada Vissavienības jaunatnes lietišķās mākslas festivāla laureāta nosaukumu ieguva un apbalvojumu saņēma Tautas daiļamata meistare M. Jespere.

   1969.gadā A.Simanovičai veselība vairs neļāva vadīt pulciņu, šo pienākumu uzņēmās Ērika Taube.

   1972. gadā kolektīvs ar darbu izstādi viesojās kaimiņu republikā Igaunijā - Pērnavā un Hedemestā gadā kolektīvs iegūst Tautas lietišķās mākslas studijas nosaukumu, studijas dalībnieki ar saviem darbiem piedalījās draudzības svētkos Gatčinā.

   1973.gada vasara kolektīva darbi tika vesti uz Maskavu. Vissavienības Tautas saimniecības sasniegumu izstādē demonstrēja pinumus, dreļļa audumus, eksponātus, kas gatavoti no dabiskajiem materiāliem.

   1973. gadā Rīgā pašdarbības mākslas festivāla laikā notika republikāniskā Tautas lietišķās mākslas studiju konkursa izstāde, kurā ieguvām trešās pakāpes diplomu, bet dalībnieces - festivāla laureāta nozīmītes. Republikāniskajā pinumu izstādē Alfrēds Bašēns par saviem pinumiem saņēma E.Melngaiļa Tautas mākslas nama diplomu.

   1974. gada 8.jūnijā pulciņam tika piešķirts Tautas lietišķās mākslas studijas nosaukums.


Studijas dalībnieku kopskats 1974.gada 8.jūnijā.

   1977.gadā I Vissavienības pašdarbības mākslas festivāla izstādē Maskavā studijas dalībnieki Austra Apsīte par dreļļa segu, Olga Krūmiņa (Gusta m.) par cimdiem un Alfrēds Bašēns par pinumiem saņēma goda rakstus un medaļas. 1979.gadā Viļņā tika rīkota triju kolektīvu izstāde - demonstrēja ādas, keramikas izstrādājumus un linu audumus. Šajā izstādē no Staiceles ar 20 darbiem piedalījās 13 autori. 1981. gadā Tatjanas Rauskas darbi tika eksponēti Šrilankā.

   1981.gadā izstādē Maskavā, kas bija veltīta PSKP XXVI kongresam, piedalījās 14 autori ar 30 darbiem.
Alūksnes Tautas lietišķās mākslas studijas vadītāja audēja Uldze Jansone un Staiceles Tautas studijas pinējs Alfrēds Bašēns rīkoja draudzības izstādi Alūksnē un Staicelē.
Ziemeļvidzemes novada izstāde Valkā piedalījās 8 autori ar 12 darbiem. Alfrēds Bašēns savus pinumus kopā ar kolektīva audēju darbiem parādīja rīdziniekiem izstādē Zinību namā.
Tautas lietišķās mākslas studijas "Bauska", "Drellītis", "Dubna", "Rota", "Varavīksne" un "Staicele" piedalījās kolektīvajā segu izstādē Rīgā. Pēc tam ar šo izstādi viesojās Ventspilī, Bauskā, Kuldīgā un Rēzeknē. Kolektīvs piedalījies visās republikāniskajās lietišķās mākslas izstādēs. Vairāku dalībnieku darbus nopircis Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs.
Palīdzība, derīgi padomi un norādījumi gūti no E.Melngaiļa Republikas tautas mākslas un kultūrizglītības darba zinātniski metodiskā centra darbiniekiem un republikāniskās izstāžu žūrijas komisijas, etnogrāfes A.Alsupes un Nopelniem bagātās skolotājas E.Skujiņas. Kolektīva māksliniecisko izaugsmi veicinājusi Nopelniem bagātā skolotāja E.Rubene."
Albumos lasāmi pateicības raksti par skaistām izstādēm:
- Rīgā viesnīcas "Latvija" izstāžu zāle,
- Rīgā Vēstures muzejā,
- Folkloras festivāla "Baltica" lietišķās mākslas izstāde Rīgas pilī.
Studija ar saviem darbiem kuplinājusi Brīvdabas muzeja tirdziņus. 1996.gadā Limbažu rajona kultūras dienu ietvaros Rīgā studija piedalījusies izstādē Latviešu biedrības namā.

   1990.gadā studiju uzsāk vadīt IRĒNA GRAVIŅA.

   1993. gadā 31.jūlijā pirmajos Staiceles pilsētas svētkos tiek svinēta studijas pastāvēšanas 35.gadskārta.

   1994. gadā studiju vada INA SKUJA.


1995.gada izstāde kultūras namā (1.rindā no kreisās: Elita Kalnbērza, Baiba Prokopoviča, Ina Prokopoviča, Ina Skuja, Liene Plūme, Iveta Apsīte. 2.rindā: Irēna Graviņa, Ausma Vilciņa, Ilga Gaugere, Zenta Sīmane, Ilga Ukase, Velta Kīne, Baiba Ozola, Artūrs Liepiņš, Vera Liepiņa, Ausma Liepiņa, Rita Gūtmane, Vallija Tomsone, Tatjana Čečiņa).

   2004.gadā studijas vadību savās rokās pārņem INESE RUCE
Pirmsākumos dalībnieku skaits bija vairāk par 50, bet tagad aktīvi darbojās tikai 8 cilvēku grupiņa, kuras lielākā daļa ir tautas daiļamata meistari ; Arturs Liepiņš, Malda Balode, Ausma Vilciņa, Irēna Graviņa, Eugēnija Rudoviča, Ļena Vinogradova, Inese Ruce.


Tautas daiļamata meistars Arturs Liepiņš

Studija darbojas pašvaldības ierādītajās telpās, kur izvietotas 4 sviru un 2 Viļumsona stelles.
TLMS „Staicele” dalībnieki auž krāšņas etnogrāfiska raksta segas, „trinī” un „dreļļos” austus pelēkbalti vizošus linu dvieļus, lielos lakatus, lupatu tepiķus, šalles, un ne tikai to vien.
Studija īpaši ievērojama ar to, ka aužot tiek izmantoti dabas materiāli- niedres, posmainās un bezposmainās smilgas, grāvju ašķus, kosas un vilkuvāles. Šie darbi ir ļoti pieprasīti.
Studijas dalībnieki aktīvi piedalās Valsts aģentūras „Tautas mākslas centrs” rīkotajās izstādēs.

   2004. gadā Staicelē notika „3x3” nometne. Tās dalībniekiem tika rīkotas interešu grupas, kuras apmācīja ar aušanas pamatu prasmēm. Pasākuma beigās dalībnieki varēja vērot savus un pārējo domubiedru darbiņus nelielā izstādē.

   2005. gada vasara bija ražena ar tūristu apmeklējumiem. Visi bija ļoti apmierināti ar izstādēs redzēto. Daudzi darbi izceļoja ārpus Latvijas robežām. Īpaši- darbi no dabas materiāliem.
Tāpat kā dziedātājiem un dejotājiem svētki ir tad, kad tie piedalās dziesmu un deju svētkos, tā mākslas studijām sava veida „dziesmu svētki” ir piedalīšanās ikgadējā Tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgū, kas noris divas dienas jūnija mēnesī etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā. Šajās izstādēs piedalās „izredzētie” un to starpā TLMS „Staicele”, pateicoties ilggadējiem tautas daiļamata meistariem, ar viņu neatlaidīgo darba sparu un neizsīkstošo vēlmi arvien radīt ko jaunu.


Piedaloties gadskārtējās izstādēs ĶīpsalāTautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgū Brīvdabas muzejā

   Studijas telpās mīļi gaidīts ikviens apmeklētājs. Zināt kārais- aplūkot darbiņus, bet aust alkstošais- pats izmēģināt darba tapšanas procesu. Būsiet mīļi gaidīti!


Foto: Krišjānis Sietiņš, GIS Projekts SIA, 2004

 
Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī