Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs  



LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staicele - Pasākumi - Tradicionālie pasākumi

STAICELES PILSĒTAS TRADICIONĀLIE PASĀKUMI

 
Pensionāru Jaungada pasākums

     Pensionāru Jaungada pasākums norisinās janvāra sākumā ar pašdarbnieku, Staiceles dziedošo un dejojošo bērnu un vieskolektīvu koncertu, ar Zelta pensionāru godināšanu, rotaļām un balli.

Lauksaimnieku un uzņēmēju balle

     Lauksaimnieku un uzņēmēju Jaungada pasākums norisinās janvāra vidū ar vieskolektīvu un pašdarbnieku sniegtu koncertu. Pašvaldības apsveikumu saņem gan uzņēmēji, gan lauksaimnieki, kuriem iepriekšējā gadā veicies labāk. Pasākums noslēdzas ar atrakcijām un balli.

 

20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju diena

     Šajā dienā Latvijas tauta atceras un godina tos, kas 1991. gadā devās uz barikādēm un spēja nosargāt brīvu un neatkarīgu Latvijas Republiku.
     1991. gada 13.janvāra vakarā cilvēki no visas Latvijas devās uz barikādēm, no Staiceles - gandrīz 100 staiceliešu, kas bija sadalīti vairākās grupās un nomainīja viena otru. Arī tie, kam nebija iespēju piedalīties, atbalstīja savējos gan materiāli, gan morāli.
     20. janvārī Rīgā tiek organizēti dažādi piemiņas pasākumi, arī Staicelē šajā dienā tā laika barikāžu dalībnieki pulcējas pie tējas tases, lai atcerētos skaudrās dienas.

30. janvāris – pilsētas dzimšanas diena

     1992. gada 30. janvārī Staicelei tika piešķirtas pilsētas tiesības, tādēļ tieši šajā datumā – pilsētas dzimšanas dienā - tiek organizēta viktorīna ar dažādu komandu piedalīšanos. Tradīcija iesākās 2007. gada 30. janvārī - pilsētas 15 gadu jubilejas reizē.

 

8. marta svētki

     8. marts ir svētki, ko staicelieši jautri un atraktīvi atzīmē vēl arvien, godājot, lutinot un mīlot Staiceles sievietes.

25. marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

     1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attālākiem PSRS reģioniem. No Staiceles un Rozēnu pagasta 1049. gadā tika izsūtīti 128 cilvēki uz Tomskas, Omskas, Komi un Amūras apgabaliem. Daudzi no viņiem savā dzimtenē vairs neatgriezās.
     Staicelē katru gadu šajā dienā pie piemiņas akmens „1949” notiek atceres pasākums - pieminam represētos un aizdedzam svecītes tiem, kuri neatgriezās. Pēc tam represētie tiek aicināti uz nelielu atmiņu pēcpusdienu pie tējas tases.

Stārķu sagaidīšanas svētki

     Marta beigās vai aprīļa sākumā ar atraktīviem, sportiskiem pasākumiem, konkursiem un lekcijām, iesaistot jaunāko paaudzi, tiek organizēti izzinoši svētki, kad priecājamies par pavasari un balto stārķi – mūsu pilsētas simbolu.

Lieldienas Staicelē.

     Pilsētas tirgus laukumā norisinās tikai šiem svētkiem raksturīgās izdarības- šūpošanās, olu ripināšana, rotaļas un dejas.

Muzeju nakts

     Muzeju nakts – tāds nosaukums tagad dots tradicionālajai Eiropas muzeju akcijai, kuru līdz šim pazinām kā Muzeju pavasari . Akcijas būtība un mērķis paliek tas pats - popularizēt kultūras mantojumu, kas glabājas Eiropas muzejos. Mainījies akcijas norises laiks - dienu nomainījusi nakts. 2008. gadā Eiropas akcija Muzeju nakts norisināsies 17. maijā.
     Staicelē šajā naktī muzejs atvērts jebkuram apmeklētājam, notiek arī vērienīgāki pasākumi, kā, piemēram, 2007. gadā - koncerts Stārķu pilī.

“Staiceles Vimba”

     Ik gadu maija otrajā sestdienā Staicelē notiek “STAICELES VIMBA” - plašs pasākums visai ģimenei dienas garumā. Uz to pulcējas prāvs pulks makšķerēt, sacensties, sportot, dziedāt, uzstāties, atpūsties un priecātiesgribētāju.
     Makšķerēšanas sacensību nobeigumā ik gadu tiek kronēts „Vimbu Karalis” – makšķernieks, kurš izvilcis vislielāko vimbu. Konkursa “Mode. Stils. Fantāzija.” laikā skatītāji izvēlas savu Mis un Misters Vimba, bet pasākuma izskaņā visus makšķerniekus, teātra spēlētājus un skatītājus priecē koncerts ar Latvijā populāru mākslinieku piedalīšanos. Vakara noslēguma zaļumballē, kura beidzas līdz ar pirmajiem gaiļiem, var izlocīt pa ziemu sastingušās kājas.
“Kad kastaņas zied”

     Kopš kastanis izraudzīts par Staiceles pilsētas koku, ik gadu jūnija pirmajā sestdienā, kastaņu ziedēšanas laikā, notiek teatralizēts muzikāls uzvedums - Staiceles pašdarbnieku sezonas noslēguma atskaites koncerts „Kad kastaņas zied...”.
Līgo svētki

     Jautras izdarības, umurkumurs, apdziedāšanās, siera un alus degustācijas, futbola spēle, kad tiekas jaunie ar vecākajiem, dienā. Vakarā – zaļumballe līdz pirmajiem gaiļiem un Līgo nakts ugunskurs.

„Pivälind” svētki – Vidzemes lībiešu svētki

     Jūlija mēneša trešajā sestdienā Staicelē Lielā iela pārvēršas par mākslinieku ielu, kur savus mākslas darbus izrāda gan pašmāju gan viesmākslinieki, Staiceles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, spēlē muzikanti, notiek tirgošanās. Vakarpusē – dejas, dziesmas un alus iekš un ap Lībiešu muzeju „Pivälind”. Šajā dienā jauno staiceliešu kārtā tiek uzņemti trīsgadīgie bērni. Tradīcija iesākās 2007. gada 21. jūlijā.

Saksofonistu konkurss “Spožā nots”

     Saksofonistu konkurss “Spožā nots” ir starptautiska mēroga pasākums, kas pulcē un dod iespēju sevi pierādīt jauniem, talantīgiem saksofonistiem, ne tikai no Latvijas, bet arī no mūsu kaimiņvalstīm Igaunijas un Lietuvas. Jaunos talantus vērtē starptautiski atzīti un profesionāli mākslinieki gan no jau minētajām valstīm, gan Kanādas un Amerikas.
   1999.gadā notika Pirmais starptautiskais saksofonistu konkurss un festivāls Staicelē. 2000.gada jūlijā tajā piedalījās dalībnieki un žūrijas komisijas locekļi no 6 valstīm. Žūrijas komisijas locekļu vidū bija pasaulslaveni saksofonisti – Billijs Hārpers (Billy Harper , ASV) un Margarita Šapošņikova no Krievijas. Billijs Hārpers ir kļuvis par šī konkursa patronu. 2005.gada augustā notikušais konkurss „Spožā nots” tika veltīts izcilā Latvijas mūziķa – saksofonista R.Raubiško piemiņai. Konkurss, saksofona meistarklase un galā koncerts notiek augusta pirmajā nedēļā.
 
  2006.gadā no 31.jūlija līdz 5.augustam notika saksofonistu nometne "Spožā nots -2006"!
   2007.gadā no 30.jūlija līdz 4.augustam notika Radošā nometne "Spožā nots 2007" >>

1.septembris – Zinību diena - Stārķēnu pavadīšanas svētki

     Kā stārķēni aizlido uz siltajām zemēm, tā bērni aizlido uz skolu, lai sāktu jauno mācību gadu!
     1.septembra rīts sākas skolas pagalmā, kur svinīgi mastā paceļam Staiceles vidusskolas karogu, savā saimē uzņemam mazos pirmklasniekus. Pēc labajiem vēlējumiem 9. klases skolēni iezvana pirmo mācību stundu un aizved uz klasi mazos pirmklasniekus. Pēcpusdienā pulcējamies futbola laukumā uz dažādām sporta spēlēm. Tās notiek kopā ar vecākiem, skolotājiem un viesiem!

Senioru svētki

     Atzīmējot Starptautisko veco ļaužu dienu (1. oktobris), Staicelē tiek organizēts plašs sarīkojums - Senioru svētki. Svētkos tiekas kupls pulks vecākā gadagājuma ļaužu, klausās svētku koncertu, pie kafijas galda pārrunā gan vērienīgākos notikumus pilsētā, gan pensionāru aktivitātes valstī. Pirmo reizi šos svētkus svinēja 2006. gādā, tad tika dibināta pensionāru padome.

Senioru ansambļu sadziedāšanās koncerts

     Pateicoties Staiceles senioru vokālā ansambļa „Dziesmu draugi” aktīvajai un radošajai vadītājai Dzidrai Rocei, Staicelē katru gadu notiek senioru ansambļu sadziedāšanās koncerts. Ciemos brauc gan rajona sadraudzības kolektīvi, gan valmierieši, arī krimuldieši un rīdzinieki - šī paaudze zina par dziesmas spēku un priecē līdzcilvēkus.

Mārtiņdienas bazārs

     Mārtiņdienu pasākumā tiek gaidīts ikviens pirkt un ziedot gribētājs improvizētajā tirdziņā, ienākumi tiek nodoti pilsētas muzejam. Ar Mārtiņbērnu jautrām izdarībām, izsoli, Mārtiņu godināšanu un vārda došanu Mārtiņdienas gailim, tiek pavadīti šie svētki.
11.novembris – Lāčplēša diena

     Lāčplēša diena Staicelē tiek atzīmēta katru gadu 11. novembrī ar lāpu gājienu, ar piemiņas brīdi Salacas krastā un degošām svecēm rotāta auseklīša palaišanu ūdenī.
17. novembris - Latvijas proklamēšanas gadadienas svētki

     18. novembris ir valsts dzimšanas diena, ko svin arī Staicelē. 17. novembrī ar Goda rakstiem un naudas balvām tiek godināti un sveikti labākie, centīgākie, atsaucīgākie Staiceles iedzīvotāji. Pilsētas un lauku teritorijas sakoptāko namu un sētu, kā arī uzņēmumu un iestāžu īpašniekiem tiek piešķirta plāksnīte ar pilsētas simbola – stārķa attēlu. Kā dāvanu šie un arī citi Staiceles iedzīvotāji un viesi var baudīt svētku koncertu un salūtu.
20. – 25. decembris – Ziemassvētku koncerti -
29. decembris - Gadu mijas balle

     Gadu mijas balle 29. decembrī ir tradicionāls pasākums Staiceles iedzīvotājiem un Staiceles pilsētas labvēļiem. Pasākuma laikā koncertu sniedz Staiceles pilsētas interešu izglītības centra “Krustpunkti” bērni, tāpat katru gadu ir uzaicināti kādi Latvijā pazīstami mākslinieki ar savu priekšnesumu. Katru gadu tiek izvirzīti arī Staiceles Gada cilvēki. Šādu titulu un ielūgumu uz Gadu mijas balli var iegūt ikviens, kurš gada laikā, spodrinot Staiceles vārdu rajonā un valstī, palīdzot Staicelei attīstīties, to ir nopelnījis.
-
30. decembris - Staiceles bērnu Jaungada eglīte

     30. decembrī Staiceles pilsētas kultūras nams organizē Jaungada eglīti pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem pilsēta ir sarūpējusi saldumu paciņas, bet kultūras nama darbinieki Ziemassvētku vecīti un dažādas rotaļas un priekšnesumus.
31. decembris – Jaungada balle -


 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009



Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī