Staicele - Reportāžas - Vidusskola - Ziemassvētki sākumskolā

23.12.2011.
Miers, ticība, mīlestība un cerība

Mirdz laukos sniegs tik balts un neaizskarams,
Ka nolaisties tik reta pārsla drīkst.
Kā šūpojams kas būtu, maigi skarams,
Un gaisos, liekas, eņģeļspārni švīkst.

Un tā dzīves, bet varbūt arī likteņa krustcelēs satikās četri eņģeļi – MIERS, TICĪBA, MĪLESTĪBA un CERĪBA.

MIERS skuma par to, ka cilvēki salūtu uzskata par krāšņāku un vieglāk pieejamu, TICĪBA sūdzējās, ka kļuvusi lieka un tiek piesaukta tikai personīgam labumam, MĪLESTĪBA pārdzīvoja, ka zaudē spožumu un cilvēki redz tikai paši sevi un nevienu citu, ko tiem būtu jāmīl, bet CERĪBA iedrošināja nebaidīties un nekad neļaut izdzist cerības liesmai.

Ar eņģeļiem sarunājās Staiceles vidusskolas sākumskolas skolēni un audzinātājas ( viņas arī eņģeļi ).

Eņģeļi ceļodami pa pasauli bija daudz pieredzējuši:

krustcelēs dalījuši dāvanas, pat atdevuši savu sirdi;


2. klase un sk.Baiba

likuši cilvēkiem paskatīties uz pasauli pavisam savādākām acīm – tāpat kā senā – ar brīnuma gaidām;


3.klase un sk.Inga

vecākiem ieklausīties savos bērnos un nolikt pie malas savu ikdienas steigu un aizņemtību;


3.klase un sk.Inga

iemidzinājuši ar šūpļa dziesmu noskumušās sirsniņas;
1.klase un sk.Dace

mācījuši dot un saņemt.
4.klase un sk.Glorija

Pasākums izdevās sirsnīgs un emocionāls, un, ja kaut vienu sirdi tas patiesi aizskāra līdz dziļumiem, uzdevums ir izpildīts.

Ikkatram no mums un visiem kopā jāuztur liesma MIERAM, TICĪBAI, MĪLESTĪBAI un CERĪBAI.


Emocionālo pacēlumu turpināja skolas direktors J. Krastiņš un direktora vietniece mācību darbā A. Grāvere, pasakot paldies sekmēs labākajiem skolēniem un darbīgākajiem skolotājiem


un Rūķis ar savu jautrošanos!

PALDIES visiem, kuri palīdzēja radīt emocionālo noskaņu.

Teksts - Inga Neimane.
Foto – Dainārs Konrāds