Staicele - Reportāžas - Vidusskola - Skolēnu pašpārvalžu konference Cēsīs

26.10.2011.
Alojas novada jaunieši Vidzemes novada skolēnu pašpārvalžu konferencē Cēsīs

26. oktobrī Cēsīs notika Vidzemes novada skolēnu pašpārvalžu konference- salidojums. Alojas novada skolēnu pašpārvalžu pārstāvi ņēma līdzdalību un prezentēja savas aktivitātes Staiceles vidusskolā. Staiceles skolu pārstāvēja 9. klases skolnieks Vairis Lacbergs, 7.klases audzēknis Jānis Masleņikovs un Staiceles jauniešu biedrības „Pivālind” pārstāvji Anda Timermane un Edgars Tenisons, bet no Alojas vidusskolas piedalījās Elvita Amanda Celmiņa, Mārcis Trauliņš un skolotāja Līga Gūtmane.

Konferenci atklāja Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rozenbergs un Valsts Izglītības satura centra Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta direktore Agra Bērziņa ar uzruna. Visu dienu ar mums kopā bija arī Cēsu Jaunatnes lietu speciāliste Mārīte Mežale.

Katras novada skolas uzdevums bija prezentēt savu skolas virzienu un pašpārvaldes darbu. Valmieras skolas rādīja kā skolēns palīdz skolēnam, Cēsu skola stāstīja par labdarības pasākumiem novadā, madonieši par skolēnu pašpārvaldes darbu, gulbeniešu prezentācija bija ar patriotisku noskaņu, jo tuvojas Lāčplēšu diena un valsts svētki, savukārt Rīgas Skolēnu dome prezentēja savu darbību un mērķus Kas? Kā? Kāpēc?, Carnikavas novada jaunieši ar atraktīvo pašpārvaldes vadītāju demonstrēja Labos darbus novadā, bet Limbažu 3. vidusskola un Limbažu novada ģimnāzija dalījās pieredzē par darbu pašpārvaldē, bet Jūrmalas pilsētas skolas jaunieši atainoja pašpārvaldes aktivitātes visās novada skolās.

Kā piesaistīt dalībniekus pasākumiem stāstīja Jānis Erts, prezentējot filmiņas ar reklāmas klipiem, piemēram, TELE2 reklāmas kampaņu METEORĪTS, kas atstāja lielu ietekmi uz cilvēkiem, izmantojot dažus efektīvus knifiņus un atklājot veidus kā, spēlēt uz cilvēka emocijām, lai sasniegtu savu nosprausto mērķi.


Pēc pusdienām notika praktiskās nodarbības par komandas darba organizēšanu, kuras vadīja Rūdolfs Puķītis no piedzīvojuma organizācijas „Lūzumpunkts” (Izaugsme caur piedzīvojumu).
Manuprāt, šī bija lieliska iespēja apgūt ko jaunu un pilnveidot sevi kā personību, kā arī iespēja iepazīt tuvāk Alojas novada jauniešus, kas dzīvo tepat blakus.


Par nodarbībām un aktivitātēm sīkāk skatiet - Bilžu albumā >>>

Anda Timermane
Jauniešu biedrības „Pivālind”
valdes priekšsēdētāja