Staicele - Reportāžas - Bibliotēka - Jāzeps Osmanis

22.09.2011.
Staicele sajūsmina dzejnieku Jāzepu Osmani

22. septembrī Staiceles pilsētas bibliotēkā viesojās dzejnieks Jāzeps Osmanis. Uz tikšanos ar gleznotāju, rakstnieku, tulkotāju, grāmatu izdevēju, literatūras pētnieku un latviešu bērnu literatūras vēstures autoru bija ieradies kupls pulks interesentu.Pasākuma pirmajā dāļā izskanēja Staiceles vidusskolas skolēnu dzejas lasījumi no dzejnieka dzejas krājumiem.

J. Osmanis klausītājiem stāstīja dažādus atgadījumus no dzīves un saņēma atzinīgu vērtējumu par gleznu izstādi „Salacas atspulgi”, kas no 1.septembra bija aplūkojama bibliotēkas konferenču zālē. Latviešu valodas un literatūras skolotāja Antra Rudzīte no skolēniem bija savākusi un apkopojusi izstādes vērtējumu. Tie tika nodoti māksliniekam. Pirmajā septembra nedēļā skolotāja Inga Neimane kopā ar 3.klases skolēniem bibliotēkā aizvadīja mākslas stundu. Skolēni reproducēja J.Osmaņa gleznas. Bibliotēkas vadītāja Anita Strokša norādīja, ka Dzejas dienu pasākums aizritēja arī Eiropas valodu dienas zīmē, jo viesis ir ne tikai pazīstams dzejnieks, bet arī izcils tulkotājs. Par poļu tautas poēmas Ā.Mickeviča „Pans Tadeušs” atdzejojumu Varšavā, viņš saņēmis prēmiju, un apbalvots ar Eiropas Rakstnieku savienības prēmiju par poļu literatūras tulkojumiem.


Pasākuma noslēgumā dzejnieks klausītājus iepazīstināja ar jaunāko dzejoli „Atspulgi”, kas veltīts Staicelei Dzejas dienās.

Vēlāk dalībniekiem bija iespēja iegādāties apgāda „Annele” izdotās grāmatas, tostarp J.Osmaņa bērnības atmiņu krājumu „Zivju vējš”, iegūt arī dzejnieka autogrāfu un mieloties ar viņa sarūpēto svētku kliņģeri. Pateicībā par sirsnīgo uzņemšanu bibliotēkas darbinieces saņēma mākslinieka šīs vasaras veikumu - rakstnieces Dainas Avotiņas „Mačkalnos” tapušās gleznas.

Liānas Lilenblates-Sipko teksts
Intas Meisteres foto