Staicele - Reportāžas - Vidusskola - 12.klases izlaidums 2011

18.06.2011.
12. klases izlaidums Staiceles vidusskolā

18.jūnijā Staiceles pilsētas kultūras namā notika 3. Staiceles vidusskolas 12. klases izlaidums. Šogad izlaidums šķiet īpašs ar to, ka absolventu vidū viena meitene, pārējie zēni (9). Absolventi sacīja pateicības vārdus vecākiem, audzinātājam, pedagogiem, skolai, pilsētai un Latvijai. Visi absolventi saņēma Kārļa Ulmaņa atziņu krājumu „Sirdsspēks” un audzinātāja Edgara Ozola veidoto piemiņas zīmi par Staiceles vidusskolu.

Divpadsmitos sveica Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne, VJFC centra valdes priekšsēdētājs Jānis Bakmanis, Staiceles pilsētas pārvaldes vadītāja Ausma Plūme. Kā arī centīgākos skolniekus sveica un apdāvināja VJFC „Staicele” direktors Egons Brants.

Vēl brīnišķīgs apsveikums ar nelieliem eksāmena jautājumiem bija tiem absolventiem, kas bija šajos gados piedalījušies interešu izglītībā „Krustpunkti” dejošanā pie Ārijas Bakmanes. Un kā centīgākais, labākais, apzinīgākais 10 gados sevi bija pierādījis Edgars Tenisons. Un arī šoreiz parādīja savu sniegumu kā dejotājs.

Ar skaistiem ziedu pušķīšiem absolventus sveica nākamie divpadsmitie. Ļoti mīļu paldies teica arī absolventu vecāki, dāvinot dāvanu karti skolai, audzinātājam grāmatu. Bet noslēgumā, kā arī vakara lielākais pārsteigums bija Staiceles vidusskolas direktora Jura Krastiņa solo ar dziesmu „Trīs lietas man zāļu skapītī stāv.”

Tā vien šķita, ka šī dziesma, ja arī kādam absolventam kļuva skumji ap sirdi, atkal lika pasmaidīt, dziedāt līdzi un ziedu klēpis, kas bija jānotur, tāds nieks vien bija. Trešais Staiceles vidusskolas izlaidums! Tāds īpašs. Katram no absolventiem, katram pedagogam, jo otra tāda nebūs.

Jauku un radošu vasaru! Absolventiem novēlu izvēlēties pareizo ceļu dzīvē un sasniegt savus mērķus!

Lana Berga,
latviešu valodas skolotāja