Staicele - Reportāžas - Mūzikas un mākslas skola - 1.izlaidums

17.06.2011.
Staiceles mūzikas un mākslas skolā aizritējis pirmais izlaidums

17. jūnijs staiceliešiem atmiņās paliks ar skaistu notikumu, jo šajā dienā Staiceles mūzikas un mākslas skola svinēja pirmo izlaidumu. Skolu šogad absolvēja 5 skolēni, kuri saņēma apliecību par profesionālās ievirzes izglītības iestādes beigšanu.


Nominācijā „Ziedošais krēsls” apliecību saņēma Līga Andersone, jo viņas diplomdarbs bija ornamentos „ietērpti” krēsli.


Apliecību Līgai pasniedza Alojas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Bakmanis un deputāte Ilga Šmite. J.Bakmanis vēlēja jaunajiem māksliniekiem skaistu sākumu ceļā pēc nākamajiem izglītības dokumentiem. Viņš teica paldies vecākiem: „Pirmais vienmēr ir unikāls ar to, ka tas ir visa sākums. Liels paldies vecākiem, ka pirms 5 gadiem uzticējāties skolai un pedagogiem, atvedot bērnus uz šo iestādi!”.


Līga vecākiem un viesiem demonstrēja vēl vienu savu skolā iegūto prasmi – klavierspēli.


Kā nākamais izglītības dokumentu saņēma Ritvars Čipots nominācijā „Vērīgā kosmosa acs”. Ritvars savā diplomdarbā izvēlējies izveidot skolas logo, vizītkartes skolai, skolas direktorei, arī suvenīrus.


Apliecību Ritvaram pasniedza Alojas novada izpilddirektors Gundars Karlsons un skolas pedagoģe Ārija Daugule. G.Karlsons uzrunā sveica vecākus un absolventus: „Izlaidums ir notikums. Pirmais izlaidums ir īpašs notikums, kurš līdzi nes nelielu satraukumu. Lielu darbu skolas attīstībā ieguldījuši gan pedagogi, gan staicelieši, tādēļ šodien svinam pirmo izlaidumu. Liels paldies par visu skolas direktorei!”


Ritvars visus priecēja ar saksofona spēli.


Nominācijā „Stikla mirdzums” apliecību saņēma Anda Prokopoviča. Anda skolas nobeiguma darbam izvēlējusies darbu stiklā, izveidojot durvju stikla vitrīnas. Diplomdarbā apvienots jūgendstils ar klasicismu. Viņas veikums redzams skolas foajē.


Apliecību Andai pasniedza domes deputāts Jānis Bērziņš un skolas lietvede Aina Rubene. J. Bērziņš: „Sveicu jaunos māksliniekus! Novēlu neapstāties un turpināt izglītoties, lai jūs nākotnē kļūtu par atpazīstamiem māksliniekiem ne tikai Latvijā!”.


Anda kopā ar skolasbiedru Ritvaru dejoja sporta deju „Čača-čā”.


Nominācijā „Riesta laikā” skolas beigšanas apliecību saņēma Mikus Miķelis Šļaukstiņš. Viņa diplomdarbs tapis no metāla. To ikvienam iespējams aplūkot skolas pagalmā.


Izglītības dokumentu pasniedza Agris Rubenis un pedagoģe Ilze Kalēja. A.Rubenis:” Pavisam vēl nesen ejot garām šai ēkai, dzirdēju kā caur izsistajiem logiem gaudo vējš. Ne kā šeit nebija. Tagad dzirdam bērnu balsis, redzam kā ēka ir pārvērtusies. Man ir patiess prieks, ka skolu esam izveidojuši visi kopā. Novēlu turpināt šo ēku apdzīvot, mācīt bērnus. Paldies pedagogiem par svētīgo darbu!”.


Mikus rādīja prasmi jaukt dabīgās krāsas.


Apliecību saņēma Laura Ustrisova nominācijā „Sentēvu josta”. Viņas diplomdarba ietvaros tapa sienas zīmējums, kurš rotā skolas koridoru.


Laurai profesionālās ievirzes izglītības dokumentu pasniedza Staiceles pārvaldes vadītāja Ausma Plūme un pedagoģe Lāsma Kalniņa, pasniedzot ziedus arī skolas direktorei Ārijai Bakmanei. A.Plūme: „Mēs esam vietā, kur piedzimst māksla. Šī šķiet ir īpaša vieta, jo, ienākot šajā skolā viss pārējais aizmirstas. Gribu pateikt paldies absolventiem par izturību piecu gadu garumā, paldies vecākiem un pedagogiem. Pateicība visiem cilvēkiem, kuri palīdz šai ēkai atdzimt!”.


Lauras lieliski runātais J.Grota dzejolis „Mātei” sniedza emocionālu pacēlumu ikvienai māmiņai.


Vecāki absolventu vārdā Mūzikas un mākslas skolai dāvināja atmiņu grāmatu.
Noslēgumā skolas pagalmā debesīs tika palaisti vairāki desmiti baltie baloni, kuri pretī mērķim aiznesa ikviena brīnišķīgo sapni par nākotni un gandarījumu par padarīto!

Teksts un foto Liāna Lilenblate-Sipko