Staicele - Reportāžas - Vidusskola - 9.klašu izlaidums 2011

10.06.2011.
Izlaidumu laiks Staiceles vidusskolā

2011. gada 10.jūnija vakarā Staiceles kultūras namā abām 9.klasēm notika izlaidums. Pēc grūtiem pārbaudījumiem – valsts eksāmeniem – prieks par padarīto bija gan audzēkņiem, gan pedagogiem, gan vecākiem un klases audzinātājām.

Vizma Tiltiņa dzīvē aizvadīja trešo audzināmo klasi, bet Ivetai Apsītei šis bija pirmais izlaidums. Apliecību par pamatizglītības ieguvi saņēma 20 absolventi, bet sekmēs paši labākie: Mikus Šļaukstiņš, Toms Prokopovičs un Alvis Apiņš.

Kad skolas direktors Juris Krastiņš svētku uzrunā bija apsveicis audzēkņus, sirsnīgi un pateicības pilni izskanēja skolēnu teiktie vārdi un dziesmas saviem vecākiem par rūpēm un mīlestību, paldies skolotājiem par interesantajām stundām, pacietību un gudrību, kopīgajiem gadiem, paldies mūzikas skolotājai Intai Jurkai par jauko sadarbību, gatavojoties nozīmīgajai svētku dienai, paldies pirmsskolas laika audzinātājai Jautrītei Pelēkajai. Skaistus ceļa vārdus absolventiem vēlēja pirmie audzinātāji Sarmīte Meņģele un Imants Dalka, VJFC direktors Egons Brants, Staiceles pilsētas pārvaldes vadītāja Ausma Plūme, SMMS direktora vietniece Ārija Daugule, nākamie devītklasnieki, protams, arī 9. klašu audzinātājas un direktora vietniece mācību jomā Alda Grāvere.

Ziedi un apliecība par iegūto pamatizglītību, mīļo, tuvo cilvēku novēlējumi, rokasspiedini un valsts himna – lai veicas lielajā dzīvē!

Iveta Apsīte
9.b klases audzinātāja