Staicele - Reportāžas - Bērnudārzs - Bijušā bērnudārza Stārķītis salidojums

21.05.2011.
Bijušā bērnudārza "Stārķītis" darbinieki salidoja maijā…

21. maijā, ābeļu, pieneņu un ceriņu ziedēšanas laikā, Staicelē sabrauca, sanāca un salidoja bijušā bērnudārza Stārķītis (1976-1992) pedagogi un darbinieki. Staiceles pirmsskolai nākamgad apritēs 35 gadi. Toreiz tas bija jaunākās staiceliešu paaudzes dzīves centrs, kurā mācījās 140 pirmsskolēnu un strādāja 45 darbinieki.

Gandrīz katrs Staiceles bērns, sākot no 1977. gada janvāra līdz 1992. gada maijam, ir apmeklējis bērnudārzu Stārķītis. Ar bērniem ir strādājuši brīnišķīgi pedagogi, auklītes un apkalpojošais personāls. Gaidāmās jubilejas zīmē, radās doma par salidojuma rīkošanu. Atkalredzēšanās brīdī emocijas sita augstu vilni. Devāmies ekskursijā pa bijušo bērnudārza ēku, kas raisīja atmiņas, dažos pat asaras.

Interesanta bija pastaiga pa Staiceli atraktīvās Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības (BUB) Dāmu komitejas biedrenes Martas (muzeja direktore Indra Jaunzeme) pavadībā. Salidojuma dalībnieki sasveicinājās ar stārķu pāri bērnudārza teritorijas ligzdā, apmeklēja mūzikas un mākslas skolu, Audēju namiņu, muzejus un TIC.

Koncerts un saviesīgā daļa pilsētas kultūras namā bija ļoti emocionāla, kurā uzstājās Staiceles vidusskolas pirmsskolas grupu bērni, skolotājas, auklītes un vidusskolas skolēni. Ar baltām rozēm un sirsnīgiem vārdiem tika godinātas bijušās bērnudārza vadītājas – Līga Vilciņa, Juta Circene un Glorija Vizule. Pirmā bērnudārza vadītāja Līga Vilciņa bija laimīga un gandarīta par savu ieguldīto darbu bērnudārza attīstībā pirms 35 gadiem. Viss notiek un turpinās arī tagad, jo pirmsskolēni ir tie, no kuriem izaug nākamie vidusskolēni!, - piebilda kādreizējā vadītāja. Viņas teiktajam piekrita arī Staiceles vidusskolas direktors Juris Krastiņš, kura paspārnē tagad skolojas 60 mazie staicelieši. Bijušā vadītāja Juta Circene (tagad Ozolmuižas pamatskolas direktore) atzinīgi novērtēja pirmsskolas skolotāju veikumu. Vēlēja būt stipriem un izturīgiem!

Lielisko domu par darbinieku salidošanu atbalstīja un realizēt palīdzēja kolēģes – Inta Jurka, Inga Neimane, Iveta Freimane, Kaija Kuzina, Lana Leimane, Antra Bērziņa, Jana Rozenberga un Inga Konrāde. Paldies, meitenes! Pateicamies arī bijušajai bērnudārza audzinātājai Mārītei Apiņai un viņas ģimenei par gardo mielastu, skaisto galdu un jauko apkalpošanu! Paldies Staiceles vidusskolas direktoram Jurim Krastiņam par atbalstu un visiem, kuri palīdzēja šo pasākumu īstenot – Indrai Jaunzemei, Inesei Timermanei, Jānim Bakmanim, Naurim Bakmanim, bibliotēkas un Dienas aprūpes centra meitenēm, Daināram Konrādam, Udo Gustavsonam un Igoram Blagočinovam.

Paldies jums, mīļie, bijušie kolēģi, ka atradāt laiku un iespēju, lai atsauktos mūsu aicinājumam salidot maijā Staicelē. Krāsim atmiņas un spēkus nākošajam salidojumam!

     Bilžu albums >>>

Jautrīte Pelēkā,
Staiceles vidusskolas pirmsskolas skolotāja