Staicele - Reportāžas - Vidusskola - Grāmatas atvēršanas svētki

11.05.2011.
Grāmatas atvēršanas svētki Staiceles vidusskolā

11. maijā Staiceles vidusskolas bibliotēkā pulcējās 1. – 6. klašu skolēni, lai mācību gada noslēgumā atvērtu jaunu radošo darbu – šoreiz pasaku grāmatu „Domu lidojums”. Izstādē bija izliktas arī divas iepriekš pašu sarakstītās: „Brīnišķīgajā pasaku zemē” (1997) un „Pauniņa” (1998).


Bibliotekāre I.Apsīte ar jauno grāmatu „Domu lidojums”.

„Domu lidojums” tapšanā piedalījās 48 autori (1. – 6. klašu skolēni) un 5 recenzenti – skolotāji: Baiba Eglīte, Inga Neimane, Glorija Vizule, Dace Priekule (sākumskola) un Lana Berga (latviešu valoda un literatūra). Mākslinieces grāmatai no 10. klases: Laura Ustrisova, Linda Štelce , Annija Pēce (titullapas ilustratore), Monta Sedleniece (vāka zīmējums, 7. kl.).

Grāmata skolēniem izdevusies saturiski un vizuāli interesanta un skaista, noformēta ar autoru zīmējumiem, tapusi 2 mēnešu laikā, arvien no jauna uzlabojot tekstu, meklējot kļūdas, glīti pārrakstot un tematiski sakārtojot.


Grāmatas atvēršanas svētku viesi - 1.-5.kl. lasītāji un autori.

Atvēršanas svētku laikā jaunie literāti, protams, prezentēja savu veikumu un katra klase par centību, sadarbību un ieguldījumu grāmatas veidošanā saņēma saldu balvu – vafeļu torti. Cildinājām arī čaklākos skolas bibliotēkas lasītājus, kuru šajā vecumposmā tiešām daudz.


1.klases čaklākie lasītāji – J.Āboliņš, A.Rozenberga, A.Vasiļjevs, L.Antoņuka, S.Tīriņa, E.Plūme, I.Reide.


4. klase – S.Tama, N.Andersons, E.Kļaviņš, A.Pēce prezentē savu literāro darbu.


5.klase – R.Līsmanis, K.Pinkulis, L.Ustrisova un E.Konrāds.


Kopīgi ar mūzikas skolotāju Intu Jurku nodziedājām R. Kaupera „Joka pēc alfabēts”, tā patiešām esot vieglāk atcerēties alfabētu.

Uzstājās mūsu vidusskolas Dziedošo talantu konkursa solisti – Laura Nazarova (2. klase), Sabīne Tama un Amanda Pēce (abas no 4. klases).


Klātesošos ar L. Pēlmaņa dzejoli „Bukurags” iepriecināja Aleksis Strauts – Alojas novada daiļrunātāju konkursa laureāts un 3. Klases skolēns.

Pasākuma noslēgumā un vasaras gaidās, vēlot cits citam jaukas brīvdienas, nodziedājām R. Paula dziesmu „Saule, saule”. Lai saulaina vasara visiem Staiceles vidusskolas audzēkņiem – čaklajiem lasītājiem!

Foto un teksts - Iveta Apsīte