Staicele - Reportāžas - Bibliotēka - Jauna lasītava bērniem

06.05.2011.
Staiceles bibliotēkā jauna lasītava bērniem

Staiceles radošo sieviešu biedrība Stazele pagājušajā gadā saņēma atbalstu no Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda (KIF), iegūstot līdzekļus bibliotēkas telpu remontam, grāmatām un mēbeļu iegādei. Pērn Stazele piedalījās KIF izsludinātajā akcijā Palīdzēsim māmiņai! ar mērķi atbalstīt darbīgākās nevalstiskās organizācijas Latvijas reģionos, kas, neskatoties uz šī brīža grūtībām, rod spēku un iespējas piedāvāt māmiņām un viņu atvasēm interesantus pasākumus. Staicelē par iegūtajiem līdzekļiem jau izveidots mājīgs atpūtas stūrītis 3 – 5 gadīgiem bērniem.

Pagājušajā nedēļā Staiceles bibliotēkas vadītāja Anita Strokša aicināja savus atbalstītājus un mazos lasītājus uz jaunas lasītavas atklāšanu, pastāstot, ka ideja aizgūta no līdzīgām bibliotēkām Amerikā:

Pērn septembrī, viesojoties ASV lauku bibliotēkās, ievēroju, cik tur daudz domāts par bērniem, jo katrā bibliotēkā gandrīz puse no telpām atvēlētas mazo lasītāju vajadzībām. Telpas plašas, bērni jūtas tik brīvi! Mums arī beidzot laimējies, jo esam tikuši pie skaistas, izremontētas lasītavas, kas šoreiz domāta tieši mazajiem, protams, arī jaunieši varēs to izmantot savām radošajām aktivitātēm.


Tāpēc paldies Suzenai Šnuerei (Susan Schnuer) no Ilionoisas Universitātes (Urbana-Champaign) Mortensona Starptautiskā bibliotēku centra ASV, jo pie viņiem dzima šī ideja. Mortensona Centra pārstāves Staiceli apmeklēja 2010. gada maijā Bila un Melindas Geitsu fonda (BMGF) sakarā, lai iepazītos ar Latvijas publisko bibliotēku darbību un projektā Trešais tēva dēls īstenotajām pārmaiņām. Vizītes laikā izstrādāta arī apmācību programma Latvijas bibliotekāriem. Paldies Līgai Māsēnai, projekta Trešais tēva dēls direktores asistentei, un meitenēm no Valsts aģentūras Kultūras informācijas sistēmas par iniciatīvu, lai vērtīgajās idejas realizētos! Pateicība Kopienu iniciatīvu fondam par projektu konkursu un visiem labajiem ļaudīm, kas atbalstīja un palīdzēja!


Svinīgajā atklāšanas pasākumā savdabīgi jauno mini-skatuvi atdzīvināja novadu runas konkursa laureāts – Staiceles vidusskolas 2. klases skolnieks Aleksis Oskars Strauts.


Bet apbrīnas pilnus pateicības vārdus bibliotēkas darbiniecēm un īpaši A. Strokšai veltīja Staiceles pārvaldes vadītāja Ausma Plūme: Esmu pārliecināta, ka vērtīgās iniciatīvas rezultātā strauji palielināsies lasītāju skaits un bērni bieži jo bieži teiks savām māmiņām – Ejam uz bibliotēku!


Limbažu Galvenās bibliotēkas un Bērnu bibliotēkas kolēģi vēlēja staicelietēm, lai darbs ik mirkli priecē sirdi: Pazīstot Anitu – viņa ir īsts darba rūķis, un tāpēc mums milzīgs gandarījums, ka soli pa solim nenogurstoši ejat uz mērķtiecīgu savas bibliotēka modernizēšanu un attīstību.
Suzena Šnuere mazajiem lasītājiem dāvināja divas grāmatas angļu valodā, atvestas no tālās Amerikas, arī Valsts aģentūras darbinieces – jaunas grāmatas un grāmatzīmes.


Svinīgā pasākuma noslēgumā pie bērniem viesojās Burtu vecmāmiņa Inga, iepazīstinot ar pašu galveno lasīšanā – alfabēta burtiem.


Skanēja smiekli, jaunā paaudze aumaļām smēla dažādas gudrības un rotaļās, jautri pavadot pēcpusdienu, kā super foršu novērtēja Staiceles bibliotēkas jauno lasītavu.

Teksts un foto – Liāna Lilenblate-Sipko,
Alojas novada preses sekretāre