Staicele - Reportāžas - Vidusskola - Aprīlis 2011

30.04.2011.
Aprīļa raibais kaleidoskops Staiceles vidusskolā

Mācību gads strauji tuvojas noslēgumam, tikpat straujš un notikumiem bagāts ir skolas ikdienas ritms. Mācību un audzināšanas procesu daudzveidīgāku iekrāso dažādas aktivitātes, notiek gan priecīgais, gan skumjais. Kā jau dzīvē. Lūk, 2011.gada aprīļa notikumu karuselis Staiceles vidusskolā!

5. aprīlī Limbažos notika Alojas, Salacgrīvas un Limbažu novadu skolēnu sacensības basketbolā, kurās piedalījās arī Staiceles vidusskolas sporta skolotājas Vizmas Tiltiņas audzēkņi, sacenšoties 6. – 7. un 8. – 9. klašu grupās.


8. – 9. klašu grupā zēni izcīnīja 3.vietu,


...bet meitenes 2.vietu.

Staiceles vidusskolā šajā dienā viesojās stikla kodināšanas pasniedzēja Olga Pekarska no Rīgas. Pateicoties mājsaimniecības skolotājas Lauras Priekules iniciatīvai, 11. klases skolniece Rūta Kažoka piedalījās radošajā fotokonkursā Jauns skats uz vecām lietām, ko rīkoja SIA „Zaļā josta” sadarbībā ar portālu www.tirailatvijai.lv, un izcīnīja godalgoto 1. vietu! Kā balva Rūtai un citiem mūsu vidusskolēniem bija stikla kodināšanas nodarbība, ko vadīja inovāciju izglītības centra „Ideja” pasniedzēja. Rūta saņēma arī galveno balvu – firmas Canon digitālo fotokameru.


Pasniedzēja Olga Pekarska.


Laureāte – 11. klases audzēkne Rūta Kažoka.


Vidusskolēniem patīk radošā darba atmosfēra.


Mājsaimniecības skolotāja Laura Priekule un radošās darbnīcas dalībnieki.

6. aprīlī grupa audzēkņu skolotājas Vizmas Tiltiņas vadībā jau 3. reizi mācību gadā devās uz akvaparku Pērnavā.

7. aprīlī, direktora vietnieces Antras Rudzītes aicināts, audzināšanas stundās pie skolēniem viesojās Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris (2000.g.) un 1991. gada barikāžu piemiņas zīmes dalībnieks, ilggadējs izglītības darbinieks, bijušais Valmieras Viestura vidusskolas direktors un vēstures skolotājs Ivars Briedis (skat. www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - bibliotekāres Ivetas Apsītes rakstu 07.04.2011. Vēstures stunda Staiceles vidusskolā).

8. aprīlī Alojā novada angļu valodas olimpiādē piedalījās skolotājas Vizmas Lūses audzēkņi: no 11. klases Ainārs Ošs un Laima Jurika, kura ieguva 3. vietu, bet Deniss Verbičs – 1. vietu! 12.klasi pārstāvēja Matīss Lapsiņš un Laila Krastiņa, kura ieguva 3. vietu. No 10. klases olimpiādē piedalījās Veneranda Alksne un Annija Pēce, 10. klašu grupā startēja arī 9.a klases skolniece Mare Ķirule un izcīnīja 3. vietu. Bet Alojas, Salacgrīvas un Limbažu novadu 3. – 4. klašu skolēnu mācību olimpiādēs piedalījās 3. klases audzēknis Mārtiņš Ristamecs (skolotāja Glorija Vizule) un 4. klases skolniece Justīne Vītola (skolotāja Dace Priekule).

13. aprīlī, sagaidot putnus atgriežamies no siltajām zemēm, 9. b klases skolēni (projekta Mammadaba ietvaros) Staiceles parkā pie estrādes un Salacas ielejā izkāra putnu būrīšus. Paldies uzņēmējam Aigaram Apiņam par kokmateriāliem, mājturības skolotājam skolotāja Jānim Rudzītim par būvdarbu vadīšanu, skolas saimniekam Imantam Ģedertam par padomu, Staiceles TIC vadītājai Inesi Timermanei un muzeja vadītājai Indrai Jaunzemei par sadarbību!


Putnu draugu darba grupa pie skolas.


Oriģinālākā būrīša īpašniece – 1. klases skolniece Beāte Sedleniece; Iveta Apsīte, 9.b klases audzinātāja, un Lieldienu zaķis – Meldra Zālamane


Skolas saimnieks Imants Ģederts un skolēni izvieto jaunās putnu mājvietas.

Tik skaistas ir rūpes par putniem!

14. aprīlī pirmo reizi skolas vēsturē vidusskolēni aizstāvēja savus pētnieciskos darbus. Tā bija jauna pieredze gan skolēniem, gan pedagogiem.


Šajā dienā audzināšanas stundā vidusskolēniem par karjeras iespējām stāstīja mūsu skolas absolvente, tagad Rīgas Stradiņa universitātes Ārstniecības fakultātes 1. kursa studente – Linda Štelce.

Bet 9.a un 9.b klasēm (audzinātājas Iveta Apsīte un Vizma Tiltiņa) notika vecāku sapulce un tikšanās ar skolas vadību, kas vecākus informēja par eksāmeniem un izglītības turpināšanas iespējam Staicelē.

14.aprīlī mūžībā pavadījām ilggadējo matemātikas skolotāju Neliju Kalniņu.

15. aprīlī informātikas skolotāja Linda Abendrote piedalījās tālākizglītības kursos par Staiceles vidusskolas iesējām pievienoties e-klasei (elektroniskajai skolvadības sistēmai). Bet, organizējot mājturības un tehnoloģijas stundas 9. b klasei mežā, tika noslēgta projekta Mammadaba olimpiādes 1. kārta. Stundā iesaistījās ne tikai skolēni, bet arī audzinātāja Iveta Apsīte, mājturības skolotājs Jānis Rudzītis, skolas saimnieks Imants Ģederts un Lieldienu zaķis – Meldra.

18. aprīlī 8. un 9. klasēm bija diagnosticējošais pārbaudes darbs matemātikā un ķīmijā, to skolēni pildīja elektroniski – speciāli izstrādātā interneta tīmekļa vietnē.

19. aprīlī sveicām 80. gadu jubilejā mūsu kolēģi – ilggadējo vēstures un internāta skolotāju Veltu Strīgeli! Pēc tam Valmieras Drāmas teātrī noskatījāmies izrādi Dr. Stokmanis. Tā bija jau sestā, ko skolotāja Antras Rudzīte pedagogu kolektīvam šajā mācību gadā noorganizējusi.

No 20. līdz 29. aprīlim klašu kolektīvi talkoja, sapošot noteiktu teritoriju Staicelē vai tās apkārtnē.Lieldienu noskaņa ienāca arī mūsu telpās – skolotājas Dace Priekules vadībā 4. klases skolēnu veidotie pūkaini Lieldienu cāļi rotāja skolas vestibilu. Vizuālās mākslas stundās tapa Lieldienu tēmai veltīti zīmējumi, labākie no tiem aizceļoja tālāk dalībai AS Balticovo rīkotajā konkursā. Krāso! Sūti! Svini! Skolotājas Laura Priekules vizuālās mākslas un mājturības stundās tapušie skolēnu darbi allaž priecē un grezno mūsu skolas telpas: tematiskā skolēnu darbu kolāža Mēs redzam, jūtam, dzirdam, saožam, ēdam apskatāma gaitenī, bet bibliotēkā skatāmi čaklāko skolas meiteņu rokdarbi.Aprīļa beigās ilggadīgo pieredzi audzēkņu iesaistīšanā savas dzimtas ciltskoka pētīšanā apkopoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Antra Rudzīte. Kabinetā visos darba gados sakrāts ap 80 skolēnu zīmēto ciltskoku!


11. klases audzēkņi skolotājas Antras Rudzītes vadība aplūko veikumu.

Šogad interesants pētījums sanācis 8. klases audzēknei Ditai Kažokai.

Visplašāko ciltskoku uzzīmējusi Lāsma Grīnberga (arī 8.klase).

21. aprīlī mūsu skolas 18 audzēkņi mūzikas skolotājas Intas Jurkas vadībā Rīgā Lielajā ģildē noklausījās 4. koncertlekciju – uzvedumu par tēmu Futbols uz podestiem.

29. aprīlī noslēdzās ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 4. posms, kurā īpaša komisija novērtēja 3. aktivitātes pretendentu Sandras Strautas, Ingas Neimanes, Vizmas Lūses, Aldas Grāveres un Antras Rudzītes atbilstību izvēlētajai kvalitātes pakāpei.

Informāciju apkopoja Alda Grāvere,
direktora vietniece