Staicele - Reportāžas - Tautas Lietišķās mākslas festivāls - izstāde Krimuldā

09.04.2011.
Visas upes klusu tecēj’, Gauja klusu netecēj’...

Ar šādu moto 9. aprīlī Krimuldas tautas namā tika atklāts Tautas Lietišķās mākslas festivāls - izstāde, kurā ar saviem darbiem piedalās arī Staiceles TLMS dalībnieki.


Izstādes kopskats

Katrai studijai tika dots mājas uzdevums ar saviem darbiem parādīt Gaujas plūdumu visu gadalaiku krāsās


Staiceliešu uzdevums izteikts fotogrāfijā


Staiceliešu darbi


Staiceles TLMS dalībnieces sveic izstādes organizētājus TLMS „Krimulda” un saņem pateicību par piedalīšanos


Festivāla atklāšanas pasākumu kuplināja Krimuldas Tautas nama pašdarbības kolektīvi


Staiceles un Valmieras studiju vadītājas dalās pieredzē.

Staiceles TLMS dalībnieki ar saviem darbiem piedalās arī Vidzemes lakatu izstādē Limbažu kultūras namā. Mūsu darbus var apskatīt līdz 30. aprīlim

Staiceles TLMS vārdā Indra Jaunzeme un Inese Timermane