Staicele - Reportāžas - Vidusskola - Viesojas Ivars briedis

07.04.2011.
Vēstures stunda Staiceles vidusskolā

7. aprīlī Staiceles vidusskolā viesojās Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris (2000) un 1991. gada barikāžu piemiņas zīmes dalībnieks, ilggadējs izglītības darbinieks, bijušais Valmieras Viestura vidusskolas direktors un vēstures skolotājs Ivars Briedis, lai uzrunātu mūsu skolēnus Latvijas vēstures stundā.

Jau Atmodas sākumā (1989) viņš Valmierā iesaistījās Latvijas Tautas Frontes (LTF) darbā un, pateicoties enerģiskajai rīcībai un aktīvajam darbam, tika ievēlēts par LTF Valmieras nodaļas līdzpriekšsēdētāju.

No LTF tika izvirzīts arī par deputāta kandidātu 1990. gada LPSR Augstākās Padomes vēlēšanās un 18. martā ievēlēts par deputātu, lai strādātu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, piedalītos likumprojektu izstrādāšanā izglītībā un citu nozīmīgu aktu pieņemšanā. Šī tautfrontnieciskā AP sagatavoja ceļu Latvijas neatkarības atjaunošanai, deputātu vairākums, to vidū arī Ivars Briedis, 1990. gada 4. maijā nobalsoja par Deklarāciju, kura izvirzīja mērķi atjaunot 1918. gada 18. novembrī proklamēto Latvijas valsti: „Savā darbībā vadījos pēc trim principiem – nesoli, ko nevari izpildīt, bet jāstrādā ar prātu, ne emocijām Tēvzemei un brīvībai.”


Tikšanās ar spilgto personību mūsu skolā A. Rudzīte, direktora vietniece audzināšanas jomā, organizēja pa klašu grupām: 1. – 5. klasei, 6. – 12. klasei, un skolēni ar milzu interesi klausījās Latvijas 3. atmodas aculiecinieka I. Brieža stāstījumā par mūsu tautas neseno vēsturi, latviešu nevardarbīgo cīņu par brīvu valsti 90. gados, Barikāžu laiku un 4. maija Deklarācijas pieņemšanu.

Stāsts bija bezgala izjusts, nopietns un, protams, atraktīvs, atklājot visas emocijas un faktus, kā Rīgā psiholoģiski ļoti smagos apstākļos strādājuši. I. Briedis skolēniem atgādināja, ka latvju tautai tik vēsturiski nozīmīgi un līdz mielēm kopā pārdzīvoti mirkļi netiek aizmirsti nekad, tie saglabājas līdzcilvēku atmiņās un vēlāk arī ļoti vērtīgajos dokumentālajos materiālos. Bet tā laika bēdīgākais iznākums visās trīs Baltijas valstīs būtu kārtējais Tautas frontes aktīvistu izsūtījums vai represijas, jo interfrontes balsts bija spēcīgā militārā tehnika un pakļāvība tā laika komunistiskajam režīmam.


Skolēniem bija iespēja paturēt rokās un aplūkot arī I. Brieža godam nopelnīto un svēto apbalvojumu – III šķiras Trīs Zvaigžņu ordeni. Paldies par vērtīgo vēstures stundu Staiceles vidusskolā!

Savukārt pēcpusdienā cienījamajam viesim Indra Jaunzeme un Inese Timermane parādīja Staiceles novadpētniecības un lībiešu muzeju, pilsētas bibliotēku, par ko viņš bija patīkami pārsteigts un solīja nākamajās ciemošanās reizēs Staiceles interesantās vietas parādīt arī saviem kolēģiem: gan Valmieras dziedošajiem vīriem, gan Triju Zvaigžņu ordeņu kavalieriem.

Teksts un foto: Iveta Apsīte,
Staiceles vidusskolas bibliotekāre